2024. március 28., 20:46

Királyhelmecre látogatott Peter Pellegrini államfőjelölt - KÉPEKKEL

Szerda este Peter Pellegrini államfőjelölt Királyhelmecen találkozott a bodrogközi és Ung-vidéki polgárokkal.

Pellegrini Khelmecen
Galéria
+20 kép a galériában
Fotó: Molnár Gabriella

A találkozó helyszíne, a helyi kultúrház díszterme színig megtelt, szükség volt pótszékekre, sőt sokan álltak is.  A színpadra elsőként, az est fellépője, a bodrogszerdahelyi fiatal tenor, Miroslav Sýkora állt, aki nyitódalként saját szerzeményét, a Béke himnuszát énekelte el anyanyelvén, magyarul, melyet közönsége vastapssal köszönt meg.

"Nagyhatalmak, megálljatok, nekünk békét adjatok, nem kell fegyverropogás, csak a béke, semmi más....legyen gyermek kacagás, sok bor, búza s minden más... Napról napra változik minden, bizonytalanságban él a nép, a pénzért eladják lelküket ingyen, de a pokolban a pénz semmit sem ér."

Pellegrini Khelmecen
Fotó:  Molnár Gabriella

Ezt követően a tenor magyarul és szlovákul is énekelt néhány örökzöldet. Nagycsütörtök kapcsán, húsvéti áldásként Rossini Domine Deus-át énekelte el latinul. Záródalként pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett tanulmányainak záróvizsgájára írt és ott előadott, a szülőföldjéről szóló saját szerzeményét választotta.

Pellegrini Khelmecen
Pandy Péter, a Magyar Szövetség OT elnöke
Fotó:  Molnár Gabriella

A Magyar  Szövetség OT elnökeként magyarul megtartott ünnepi beszédében Pandy Péter elsőként Peter Pellegrini államfőjelöltet üdvözölte. Majd elárulta, hogy a tisztségéből adódóan az elmúlt időszakban számtalan eseményen vett részt, melyek zömében Budapesten zajlottak. Lehetősége adódott többek között találkozni Novák Katalin volt magyar köztársasági elnökkel is, aminek hírére a közösségi oldalán a polgárok azon számonkérő kérdésére, miért a magyar köztársasági elnökkel találkozik, őszintén és röviden csak annyit tudott válaszolni, hogy

azért, mert ő hívta meg, ő volt kíváncsi a Felvidék keleti szegletében élő magyarság gondjaira, bajaira, örömeire. Sajnálatos módon a szlovák elnöktől, Zuzana Čaputovától egyetlen hasonló jellegű meghívás sem érkezett lassan lejáró mandátuma alatt, érdeklődést sem mutatott közösségünk sorsa iránt.

Majd azzal folytatta, hogy a Királyhelmecre ellátgató Pellegrini meggyőződése szerint tárt ajtókkal fogadja majd őket, hiszen már az aktuális meghívást is baráti gesztussal, örömmel fogadva tett annak eleget, megtisztelve a keleti végek zömében magyarok lakta régióját.

Pellegrini Khelmecen
Gyimesi György, A Magyar Szövetség alelnöke
Fotó:  Molnár Gabriella

Gyimesi György, a Magyar Szövetség alelnöke kétnyelvűen szólva a megjelentekhez, megköszönte Pandy Péternek, a Magyar Szövetség OT elnökének, Želinský Józsefnek, Királyhelmec alpolgármesterének, Pataky Károlynak, Királyhelmec polgármesterének valamint társaiknak, hogy segítették őt abban, hogy ez a találkozó megvalósulhasson. Majd azzal folytatta, hogy

a rossz nyelvek és a rosszakarók szerint Peter Pellegrini nem tartja be ígéreteit, szavahihetetlen. A parlamentben, padszomszédjaként eltöltött 2,5 év alatti tapasztalataira alapozva Gyimesi ennek ellenkezőjét állítja és példaként megemlítette, hogy egy alkalommal felvetette neki, látogasson el szülővárosába, Királyhelmecre, ahol még úgysem járt. Erre akkor a pártelnök azt válaszolta, majd ha meghívsz, elmegyek. Most, az államfőválasztás közelgő, sorsdöntő második fordulója előtt Gyimesi élt a lehetőséggel, Pellegrini pedig betartotta ígéretét.

A Magyar Szövetség alelnöke említést tett a számára pozitív aznapi történésről: Forró Krisztián hivatalosan bejelentette, hogy a Peter Pellegrinivel folytatott tárgyalásait követően, tekintettel az adott körülményekre, az államfőválasztás második fordulójában őt támogatja. Ahogy Gyimesi elárulta, ő a kezdetektől a békepárti és a szlovák-magyar államközi jószomszédi viszonyokat támogató Pellegini mellett tette le voksát, s véleménye szerint, ha az országos tanács elnöke, Pandy Péter, valamint annak tagjaiként Pál Attila és Furik Csaba is a második körben Peter Pellegrinit támogatják,

nyugodt szívvel kijelethetjük, hogy a magyarok a saját jelöltjüket választják majd április 6-án.

Említést téve az első fordulót követően, Peter Pellegrini támogatásával kapcsolatban a pártjuk tagjainak címzett progresszív-liberális médiatámadásokat, illetve a volt miniszterelnök kijelentését, miszerint a magyarok aprópénzért adták el a szavazataikat, arra kérte a megjelenteket, hogy Királyhelmecről üzenjék meg Szlovákiának, hogy

a magyar szavazat és a magyar szív nem eladó, így nincs is mit eladni!

Majd azzal folytatta, hogy

Mi magyarok tudjuk és tiszteljük a békét, tudjuk, milyen az, ha körülöttünk béke honol, ahogyan azt is, milyen a háború. A magyar derék ember, csupa szív, képes önállóan gondolkodni és van önbecsülése – már csak ezért sem tudnak minket megvásárolni. Mi ugyanis meggyőződésből cselekszünk és meggyőződésből fogunk szavazni jövő szombaton is. Tudjuk azt, hogy ha békéről van szó, akkor nincs szükség felemlegetni jogos sérelmeinket. Azt is tudjuk, hogy ha majd esetlegesen apákat, fiúkat soroynának be katonának az ukrán háborúba, akkor jelentéktelenné válik, hogy Nagyszelmenc helységnévtáblája kétnyelvű, mert változnak a prioritásaink. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az elért eredmények jelentéktelenek lennének, vagy hogy a magyar ember felejtene. A magyar majd akkor fog megszólalni, ha eljön az ideje. Most a szuverenitásunkért, a békéért, a megélhetésünkért kell szavaznunk, cselekedni. Ezek a legfontosabb jelenlegi kérdések.

Az említettekkel kapcsolatban Gyimesi átadta a szót Peter Pellegrininek, hogy a megjelentek megtudhassák erre vonatkozó vízióit, aki első szavaiban megköszönve a meghívást, megígérte, hogy gyakrabban látogat majd el a Bodrogközbe. Elárulta, hogy a személytelen köztéri tribünökről való szónoklást mellőzve, sokkal jobban érzi magát, ha regionális megívásoknak eleget téve, családias hangulatban lehet együtt a polgárokkal, meleg szívű emberekkel. Az est nyitódalaként elhangzó békehimnuszra utalva hangsúlyozta, manapság azért szükséges szüntelen hangsúlyozni a béke fontosságát, mert a szomszédunkban második éve dúl a háború. Kiemelte, mennyire értékeli, hogy a kérdés kapcsán és a konfliktus kimenetelét tekintve hozzá hasonló nézeteket vall a felvidéki magyarság nagy része. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy örömmel tölti el annak ténye, hogy a hazai szlovák és magyar embereken túl Szlovákia és Magyarország kormánya is egyforma állásponton van, szorgalmazva a békét, a felesleges vérontás és emberéletek kioltásának mielőbbi befejeztét, a lehetséges békés konfliktuslezárást megkezdő tárgyalásokat ahelyett, hogy az újabb fegyverszállítmányokkal, vagy katonák küldésével tovább fenntartanák a meglévő háborús helyzetet.

Pellegrini Khelmecen
Peter Pellegrini
Fotó:  Molnár Gabriella
Ebben az életbenvágó kérdésben azonos véleményen vagyunk és garantálom önöknek, hogy mindig a béke pártján állok. Soha nem engedem meg, hogy fiaink, nemzetiségüktől függetlenül, bármelyik ukrán frontra legyenek besorozva! – mondta.

Majd Peter Pellegrini azzal folytatta, hogy bárki is könnyíteni próbálná a helyzetet, mondván, ugyan mit is tehetne ennek kapcsán a köztársasági elnök, meggyőződése, hogy

egy valamire való államfő személyisége, pozíciója súlyából kifolyólag igenis tárgyalhat nemcsak a kormánnyal, de a parlamenttel is, hatást gyakorolva ezzel döntéseikre, a jó cél elérése érdekében velük összekapaszkodva.

Megismételte, mennyire helyénvaló volt tehát a tenor által elénekelt békehimnusz. A húsvéti nagyhéthez kapcsolódóan elénekelt ünnepi fohász az államfőjelölt szerint tanúbizonysága annak, hogy a társasalmunk alapkövét jelentő, több száz éves kulturális örökségünk is összeköt bennünket. Legyünk magyarok vagy szlovákok, egyformán ápoljuk hagyományainkat, szokásainkat, népművészetünket és kifejezte abbéli örömét, hogy őseink hagyatékát Szlovákia-szerte sikerül átmenteni a következő generációkra, ne engedjük, hogy ezen értékes kincseinket az egyre erősödő, a nemzetállamokat támadó nyugat-európai tendenciák eltapossák.  Az állampolgárok életéről szót ejtve, Pellegrini meggyőződéssel vallotta, hogy a politikus dolga azok jóléti feltételeinek megteremtése, s mindannyian, akik erről szerepvállalásuk során megfeledkeznek, óriási hibát vétenek, ahogy az a politikus is, aki csak a kerületi és járási városokat látogatva, tudomást sem vesz a peremvidék kisvárosairól, községeiről, elszalasztva annak lehetőségét, hogy szemtől szembe találkozhasson a lakosokkal, akiket meghallgatva tudomást szerezhet a valós helyzetről. Elárulta, hogy eddigi 20 éves pályafutása során erre mindvégig törekedett, a lehető legkevesebb időt töltve Pozsonyban. Miniszterelnökként a parlamenti ülések mintegy felét a régiókba kihelyezett helyszíneken vezette, eljutva így a dél-szlovákiai, a legnagyobb megpróbáltatásokkal terhelt, zömében magyarlakta részekre is, megpróbálva segíteni. Örömét fejezte ki, hogy ezt a hagyományt folytatja a jelenlegi kormány is, ahogy a szerdai kihelyezett ülés során is a galántai és dunaszerdahelyi járásokat érintő komoly határozatok születtek. A Gyimesi György által elmondottakkal azonosulva, Peter Pellegrini azon véleményének adott hangot, hogy

semmilyen üzletről nincs szó, nem a magyar közösség kegyeire pályázik a kormány, hiszen annak kötelessége, hogy ezen járásokban is felmérje az orvoslandó problémákat és megoldást találjon rájuk. Megismételte: ez a mindenkori kormány kötelessége.
Nem csak a jelenlegi államfőjelölt- kampányban, hanem hosszútávon gondolkodva, már miniszterelnökként illetve a Hlast megalapítva is arra törekedtem, hogy megtegyünk mindent azért, hogy senki ne érezhesse büntetve magát azért, mert az ország egy adott régiójában született vagy éppen dolgozik, illetve családalapításra szánja el magát. Nem lehet senkit sem büntetni azért, mert nem született kerületi városban vagy éppen a fővárosban. Mindenkinek joga van arra, hogy az ország bármelyik szegletében, akár éppen Királyhelmecen is azonos életszínvonalon élhessen, hogy színvonalas iskolákat látogathasson, vagy minőségegészségügyi ellátásban részesülhessen, megfelelő minőségű úthálózat és közművek legyenek környezetében. A fiataloknak alanyi joguk, hogy adottak legyenek számukra a megfelelő digitális működés feltételei és az ilyen létezés lehetőségei, hogy ne kelljen elhagyniuk ezt a csodás kerületet csak azért, mert máshol könnyebben érvényesülhetnek és élhetnek. Ezek a jelenlegi kormánykoalíció politikusai számára a közeljövő legnagyobb kihívásai, tehát már csak ezért is kapcsolatban leszünk a felvidéki magyarságot képviselő társainkkal

 – mondta, majd hangot adott azon meggyőződésének, hogy

ha az elnöki palotából nem válik az progresszív-liberális ellenzék bojkottközpontja és megválasztjuk a kormánykoalícióval végre együttműködő államfőt, akkor  jó úton leszünk és mindannyian, mi az ország déli részének magyarjai is érezhetjük majd a kormány törődését, újabb beruházások vehetik kezdetüket, befejeződhetnek az elkezdett fejlesztések

és ha néhány év múlva újra ellátogat a Bodrogközbe, elmondhatják majd neki, hogy egy kicsit jobban megy soruk, mint legutóbbi találkozásukkor. A Gyimesi György által említett, a magyarságot pár napja ért támadásokkal kapcsolatban, nevezetesen, hogy merészelték támogatásukról biztosítani Pellegrinit, véleménye szerint a magyarok csak azt csinálják, amit a szívük diktál, azt, amit valóban akarnak. Felháborítónak tartja és egyenesen elutasítja, hogy azért kellene bűnhődnünk, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni a Progresszív Szlovákia vagy a fősodratú liberális médiák által diktált „igazságot” és aszerint cselekedni.

Senkinek nem adatott meg az egyedüli és kizárólagos igazság birtoklása, kölcsönösen tisztelnünk kell egymás véleményét, még ha azok különböznek is – mondta.

Peter Pellegrini meggyőződésének hangot adva elárulta, tudatában van annak, hogy senki, aki bevallja személyét illető támogatását, nem lesz könnyű helyzetben, mert ez a támadó liberális média-gépezet a szociális hálón mindenhol leselkedik majd rá és mindent megtesz azárt, hogy az illetőt lehúzza a sárga földig, mondván mit engedett meg magának.

Pellegrini jeles napként tekint a szerdára, amikor az a megtiszteltetés érte, hogy az államfőválasztás első fordulójának negyedik helyén végzett Forró Krisztián élő adásban biztosította őt támogatásáról a második fordulóban. Zárszavában megköszönte a szívélyes királyhelmeci fogadtatást, megígérve, hogy ha ő lépheti át az elnöki palota küszöbét, annak kapuja minden magyar előtt nyitva áll majd.  

Az est hátralévő részében az államfőjelölt állófogadás keretében, kötetlen keretek között hosszasan beszélgetett a bodrogközi és Ung-vidéki polgármesterekkel, akik szép számban jelen voltak  a rendezvényen. 

Pellegrini Khelmecen
Galéria
+20 kép a galériában

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.