magyar7 25
A férfiasságtól az apaságig, az égszakadástól Gvadányi és Juhász Gyula Szakolcájáig
Magyar7 - 25. száma

Pro Media Alapítvány

Az alapítvány célja

A Pro Media Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) célja a nemzeti kisebbségi sajtó széleskörű támogatása és hatékonyabb működésének elősegítése. A pénzügyi és anyagi támogatás alanyai a szlovákiai médiapiac szereplői.

Az Alapítvány célja a nemzeti kisebbségek tájékoztatási tevékenységének támogatása, műszaki és szakmai színvonalának fejlesztése. Fontos feladatának tartja az Alapítvány a szervezett mediális nevelés biztosításának támogatását.

A Pro Media Alapítvány saját periodikus, illetve időszaki kiadványok megjelentetésével, valamint elektronikus médiumok működtetésével igyekszik elérni vállalásai teljesítését.

Tevékenysége során az Alapítvány támogatni kíván oktatási, művelődési, kulturális, sport, emberi jogi, környezetvédelmi és egyéb, kisebbségi közösségeket érintő aktivitásokat, kezdeményezéseket. Támogatja a civil szervezetek, helyi önkormányzatok és a vállalkozói szektor közötti együttműködést.

Az Alapítvány elemzésekkel, statisztikákkal alátámasztott döntéseit a széles közönség számára is megismerhetővé teszi szemináriumok, előadások, konferenciák, illetve tájékoztató anyagok révén.

Az Alapítvány további tevékenységi körében elismerésben részesíthet fizikai és jogi személyeket, akik a média területén végzett munkájukkal jelentős módon hozzájárultak a nemzeti kisebbségek mediális kultúrájának védelméhez.

Az elismerés odaítélésének módját az Alapítvány kuratóriuma határozza meg.

Az Alapítvány a felsorolt közhasznú tevékenységek végrehajtásában szorosan együttműködik más alapítványokkal, jogi személyekkel, polgárokkal, az Európai Unió szerveivel, az állami szervekkel, valamint nem állami intézményekkel, mind a Szlovák Köztársaság területén, mind külföldön.

Az Alapítvány a törvénynek megfelelően a közhasznú tevékenységgel összhangban más tevékenységet is kifejthet.

A Pro Media Alapítvány legfelsőbb irányító szerve a kuratórium, amelynek tagjai tapasztalt újságírók.

Elnök: Haják Szabó Mária – [email protected]

Tagok:

Ügyvezető igazgató: Puskás Attila – [email protected]