2023. április 3., 15:08

Mit tegyünk, ha a ma7.sk keresőjében megtaláltuk a földünket?

Ahogy arról már beszámoltunk olvasóinknak, kiadónk kezdeményezte és létre is hozta azt a rendkívül egyszerű számítógépes keresőprogramot, amellyel könnyen, szinte pár perc alatt ellenőrizhetünk mintegy egymillió olyan parcellát, amelynek az állam mindezidáig nem ismeri az aktuális jogos tulajdonosát. A keresőprogram a www.nevesitetlenfoldek.ma7.sk linkre kattintva nyitható meg.  Most pedig arról lesz szó, hogy sikeres találat esetén a nekünk járó ingatlanokat hogyan írathatjuk hivatalosan is a nevünkre.  

nevesitetlen-foldek_foto-somogyi-szilard_1911-bol-szarmazo-szerzodes.-oroksegunket-bizonyitani-kell.jpg
Egy 1911-ből származó szerződés
Fotó: Somogyi Szilárd
Első lépés

A fő cél, hogy a Szlovák Földalap által közzétett egymillió parcella mintegy ötmillió bejegyzése között olyan egykori tulajdonosokat találjunk, akikről valószínűsíthető, vagy biztosan tudható, hogy az örököseik között vagyunk. Felmenőinket leggyakrabban a kereszt- és vezetéknév, illetve a lánykori név, továbbá születési dátuma alapján azonosíthatjuk. A keresőprogram azt is lehetővé teszi, hogy a nevet meghatározott településen lévő parcellák között keressük. 

Második lépés

Ha találtunk olyan, az egykori tulajdonos nevén nyilvántartott ingatlant, akinek feltételezett örökösei lehetünk, mindenekelőtt a családi köteléket kell bizonyítanunk. Ezt születési anyakönyvi kivonattal tehetjük meg, amelyet az önkormányzatok anyakönyvi hivatalánál igényelhetünk. Ezzel tudjuk bizonyítani szüleink kilétét, rajtuk keresztül pedig nagyszüleinket azonosíthatjuk be hitelt érdemlően. Nem elég ugyanis „csak” tudni, hogy kik a nagyszüleink, azt bizonyítani is kell.

A legtöbb esetben ők a nevesítetlen földek jelenleg nyilvántartott, de vélhetően már elhalálozott tulajdonosai. Ha e sorokat egy tizen- vagy huszonéves olvassa, akkor nem a nagyszülőkre, hanem vélhetően a dédszülőkre vonatkozik a fenti kijelentés.

Problémák akkor merülhetnek fel, ha az adott anyakönyvi hivatal nem rendelkezik olyan forrással, amely alapján kiadhatná nagyszüleink születési bizonyítványát. Ez esetben a regionálisan illetékes állami levéltárhoz kell fordulni. Szlovákiában, beleértve a déli, magyarok lakta vidékeket is, viszonylag sűrű a levéltári hálózat, Galánta (Vágsellye), Komárom, Érsekújvár, Léva, Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Nagymihály és Tőketerebes alközpontokkal. 

Jó, ha tudjuk, napjainkban folytatódnak a kisajátítások
Jó, ha tudjuk, napjainkban folytatódnak a kisajátítások
Fotó:  Somogyi Szilárd
Harmadik lépés

Akárcsak a valószínűsíthető örökhagyó születését, úgy az elhalálozását is hitelt érdemlően bizonyítani kell, leggyakrabban a halotti anyakönyvi kivonattal. Ez abban az esetben különösen fontos, ha tudomásunk szerint nem került sor hagyatéki tárgyalásra, vagy ha volt is ilyen, a most fellelt földterületek nem képezték a lefolytatott örökösödési eljárás tárgyát. Ebben az esetben kezdeményezni kell a póthagyatéki eljárást.

Negyedik lépés

A póthagyatéki eljárást a területileg illetékes járásbíróságon kezdeményezhetjük. Ez ugyan bonyolultnak tűnhet, de viszonylag egyszerű folyamatról van szó: kérvényt kell írni a járásbíróság hagyatéki részlegének a póthagyatéki eljárás lefolytatására. A kérvénynek tartalmaznia kell az örökhagyó újabban felbukkanó vagyontárgyát (estünkben a földjét), a szóba jöhető örökösök nevét, adatait. Aki nem érzi magát a kérvényírásban gyakorlottnak, kérje jogász segítségét.

Továbbá érdemes a családban fellelhető iratokat, korábbi adásvételi szerződéseket előkeresni, hiszen a magántulajdon komoly jogi védelmet élvez, ezért annak bizonyítása is erős alapokat igényel.

Itt szükséges megjegyezni, hogy az eljárás költségeihez semmilyen formában nem járul hozzá az állam, ami azért is sérelmezhető, mert az állam mulasztása miatt jöhetett létre a nevesítetlen földek ekkora halmaza. Kötelessége lenne tehát szerintünk, hogy legalább a hivatali költségeket megtérítse az eljáró polgároknak, vagy ha erre nincs fedezet, akkor tegye illetékmentessé egy-egy lépés megtételét!

Ne zárjuk ki magunkat a birtokrendezésből
Ne zárjuk ki magunkat a birtokrendezésből
Fotó:  Somogyi Szilárd
Ötödik lépés

A kérvény benyújtása után a bíróság saját hatáskörben kijelöl egy közjegyzői hivatalt, amely az eljárást lefolytatja. Ez az eljárás, ahogy azt már jeleztük, természetesen szintén pénzbe kerül, érdemes a közjegyzői díjakról előre érdeklődni. 

Speciális probléma lehet, ha a most megtalált „új” földek egykori tulajdonosait a Beneš-dekrétumok, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács határozatai alapján a kollektív bűnösség elvéből kiindulva vagyonelkobzásra ítélték. A szlovákiai közjegyzői gyakorlat ugyanis az, hogy felfüggesztik az elkobzásra ítélt, de valamilyen adminisztratív ok miatt el nem konfiskált földekkel kapcsolatos örökösödési eljárásokat. Itt is megkérjük olvasóinkat, hogy ha ilyen esettel találkoznak, tájékoztassák erről szerkesztőségünket, hogy legalább a nyilvánosság figyelmét ráirányíthassuk az ilyen esetekre!

Amennyiben nincs például ilyen utókonfiskációs igyekezet, akkor az ügylet lefolyása innen már megegyezik egy normál hagyatéki eljárás menetével. Ennek ismertetésétől most eltekintünk, s lényege, hogy a bíróság nevében eljáró közjegyzői hivatal egy végzéssel tesz pontot az itt leírt lépések végére.

A végzés kimondja az új tulajdonosi viszonyokat, s ezt a közjegyző hivatalból megküldi a területileg illetékes földhivatalnak, ahol a megfelelő tulajdoni lapon a változások bejegyzésre kerülnek.

Aki eljut idáig, ne feledkezzen meg arról sem, hogy ezek után az új ingatlanok után ingatlanadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. 

Cikkünk nem jogi tanácsadás, csupán informatív vázlata annak, hogy jogos örökségünkhöz hogyan juthatunk hozzá, amelynek megírásához szakjogász és közjegyző segítségét is igénybe vettük. Hangsúlyozzuk azonban, hogy minden eset egyedi, ami azt is jelenti, hogy egyedi lépések megtételére is szükség lehet.

Megjelent a MAGYAR7 13. számában.

 

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.