2021. május 3., 14:46

Nem forrófejűség a kiállás

Forró Krisztián, az MKP elnöke szerint a magyaroknak a Szövetséggel kell tartaniuk. Többen felháborodtak ezen a gondolaton, illetve felháborodást szítanak különböző fórumokon, mert szerintük senki se diktáljon, hadd döntse el a magyar, kire fog szavazni. Szavazhat szlovák pártra, mint legutóbb, vagy nem is kell elmennie szavaznia, mint legutóbb.

És mi lett ennek a következménye? Melyik az a szlovák párt, amely a magyar választók bizalmát megköszönve felvállalta a magyar érdekképviseletet? Semelyik! „Nagyon ambiciózus kormányprogramunk van, de a tényleges törvénybe semmi sem lett átültetve” – nyilatkozta erről Gyimesi György magyar nemzetiségű kormánypárti képviselő. A nemszavazók mivel tudtak hozzájárulni Dél-Szlovákia jobb sorsához?  Semmivel! A magyar pártokra leadott szavazatok pedig semmivé foszlottak, szétosztották a parlamentbe bejutott szlovák pártok között!

Úgy néz ki, hogy a harmadik esetre találtunk megoldást. A három magyar párt egyesülése meg tudja akadályozni azt, hogy a jövőben ne vesszenek kárba a magyar szavazatok, mert a közvélemény-kutatók bemérik a Szövetséget a szlovák parlamentbe. Tehát a hallgatag magyar többség a pártegyesülés mellett van!

Létezik viszont egy hangos kisebbség a szociális hálókon, amely csomót keres a kákán is, és erőnek erejével kívánja ellehetetleníteni a fúziót. Nem tudni, milyen egyéni vagy (párt)érdekeket szolgának azzal, hogy kézzel-lábbal hadakoznak az egyesülés jelenleg elképzelt formája ellen. A szlovák pártok minden esetre tarthatnak a magyar szavazatok elvesztésétől... Ürügyet kell tehát gyártani. Ebből a szempontból kézenfekvő a Most–Híd múltbeli elrettentő szerepének hangsúlyozása, hiszen az általa képviselt vegyesség eszméjét kikezdte az idő vasfoga. Talán e sorok írója – akit most néhányan egészen biztosan az MKP lakájújságírójának titulálnak (pedig csak egyesülés párti) – volt annak idején az írásaiban az egyik legkövetkezetesebb elmarasztalója a vegyespártnak és annak elnökének. Ma sem fog velük naponta sörözni, sőt egyáltalán nem!

De látni kellett, hogy a legutóbbi parlamenti választásokon mire ment az MKP–Magyar Fórum–Összefogás szövetség. Pont azok a szavazatok hiányoztak a parlamentbe jutáshoz, amelyeket a vegyespárt gyűjtött be. Tudjuk, hogy a parlamentbe jutás nem célja, hanem csak eszköze a felvidéki magyarság megmaradásának, ígéretesebb jövőképének. A cél viszont ebben az esetben szentesíti az eszközt… 

Nem biztos, hogy bölcsen teszi az, aki a Most-Híd választóit és politikusait egy tarisznyába helyezi. Mindenkire szüksége van a Szövetségnek, egy nagyon jó programmal és következetes politizálással vissza lehet fordítani őket a bugári erkölcsi lejtőről. Az utódpolitikusokat pedig az egyesült pártban vagy át kell állítani a nemzeti értékek oldalára, vagy ha ez nem megy, akkor szoruljanak háttérbe. Erre viszont ügyelni kell nagyon! Talán mégis lehet kutyából szalonna? Ha nem, akkor se késő búcsút inteni nekik a következő pártkongresszuson.

Minden alapot nélkülöző feltételezés, hogy az egyesült pártban a Most–Híd kikopott ideológiája és politikusai lesznek a hangadók. Miért lenne így? A Szövetség másik két elődpártjának elkötelezettsége garanciát jelent a nemzeti politizálásra! Most, amikor még külön-külön nyilatkozgat mind a három párt, előfordulhat ugyan egy-egy zavaró tényező, mint a már soha már vissza nem téríthető Bugár beleröffenése a szlovák médiába, de az már csak szellemjárás.

A Szövetség ebben a hármas felállásban és a hozzá csatlakozó további magyar erőkkel, valamint egy átfogó, mindenre kiterjedő jó programmal meggyőzheti a nemszavazókat is. Ezzel biztossá válhat magyar parlamenti képviselet!   

Hogy mennyire szerencsés Forró Krisztián pártelnöknek az a megnyilatkozása, hogy aki magyar, az a Szövetséggel tart? Teljesen az! Puhány és semmitmondó elnöki nyilatkozatokra nincs szükség! Ez még azt se zárja ki, hogy a nemmagyarok is bízzanak benne, amennyiben a magyar nemzetrész érdekeinek képviselete mellett egész Dél-Szlovákia boldogulása lesz a Szövetség célja! De erről majd az egyesült párt programjának kell meggyőznie a választókat.  Egyelőre viszont teljesen felesleges azzal riogatni és megtéveszteni az embereket, hogy ebben a mostani hármas felállásban ez lehetetlen.