Kovács László 2018. december 10., hétfő

Süvete – Antiochiai Szent Margit-templom

Süvete egészen a közelmúltig jó nevű fazekas falu volt, de igazán nevezetessé román kori körtemploma tette.

Kovács László 2018. december 03., hétfő

Hegy (Vízkelet) Árpád-kori temploma

Hegy települést először 1239-ben említik oklevélben, ekkor a pozsonyi vár birtoka, akárcsak a megye oly sok csallóközi és mátyusföldi települése.

Kovács László 2018. november 26., hétfő

Vágkeresztúr római katolikus temploma

Vágkeresztúr azok közé a települések közé tartozik, amelyek nevüket templomuk titulusáról kapták.

Kovács László 2018. november 19., hétfő

Rozsnyó – Szűz Mária mennybevétele templom

A plébániatemplom 1776-tól, a rozsnyói püspökség alapításától székesegyház lett.

Kovács László 2018. november 12., hétfő

Dunaszerdahely Nagyboldogasszony-temploma

Az eredetileg Szent György patrónusú plébániatemplomát egy 1341-ből származó oklevél is említi.

Kovács László 2018. november 05., hétfő

Kismácséd Keresztelő Szent János-temploma

A falu első okleveles említése 1326-ból való Mached alakban. 1325-ben azonban már Kismácséd néven említik.

Kovács László 2018. október 26., péntek

Bényi rotunda

A bényi premontrei kolostortemplom mellett szerényen álldogál a tizenkét apostol tiszteletére szentelt 12. századi rotunda.

Kovács László 2018. október 22., hétfő

Bodrogszög romtemploma

A templomot 1907-ben végleg bezárták, az évszázad folyamán állaga teljesen leromlott. Legújabban tetővel fedték, amely állagának védelmét szolgálja csupán.

Kovács László 2018. október 15., hétfő

Csetnek evangélikus temploma

Csetnek a Bebek családból kivált Csetneki család székhelye, a gömöri vasbányászat fellendülésekor 1328-ban kapott városi kiváltságokat Zsigmond királytól.

Kovács László 2018. október 08., hétfő

Garamszentgyörgy római katolikus temploma

Garamszentgyörgy település az esztergomi érsek birtoka volt. Első okleveles említése 1276-ból származik. Később, az Anjou-korban érseki szék, vagyis az esztergomi érsek nemesi rangra emelt jobbágyai lakták.

Kovács László 2018. október 01., hétfő

Kolon római katolikus temploma

Kolon a Zoborvidék legrégibb templomos helyei közé tartozik.

Kovács László 2018. szeptember 24., hétfő

Borsi református temploma

Borsi község neve személynév eredetű. A bors ótörök szó, jelentése: erős. A települést először 1221-ben említi Borsy néven egy fennmaradt oklevél.

Kovács László 2018. szeptember 17., hétfő

Pelsőc református temploma

Kovács László 2018. szeptember 03., hétfő

Gútor római katolikus temploma

A falu egyháza a Felső-Csallóköz legtisztább román stílusú temploma, a 13. század közepén épült.

Kovács László 2018. augusztus 27., hétfő

Dobóruszka római katolikus temploma

A települést Ruszka néven az 1332-es pápai tizedjegyzékben említik először, de bizonyos, hogy 11. századi eredetű. A 15–17. században a Dobó család a birtokosa, innen későbbi előneve is.