2024. április 1., 17:46

II. Rákóczi Ferenc nyughelye – Kassa

Kassa mindig jelentős szerepet játszott a magyar történelemben. A Habsburg-ellenes mozgalmak (Bocskaié, Bethlené, Rákóczi Györgyé) szempontjából fontos volt, hogy Kassa városa kiálljon mellettük. Így volt ez a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején is.

II. Rákóczi Ferenc nyughelye
A fejedelem emléktáblája a sírbolt falán
Fotó: Görföl Jenő

Az idegen földön, száműzetésben elhunyt nagyságos fejedelem hamvainak a hazaszállításával kapcsolatos igény, illetve javaslat már a reformkorban megfogalmazódott. Nem véletlen tehát, hogy amikor döntöttek, Kassát jelölték ki Rákóczi végső nyughelyéül.

Kassa képviselői 1894. február 8-án a következő indokkal nyújtották be kérvényüket a Képviselőházba: „II. Rákóczi Ferenc hamvainak a befogadására a jog elsősorban Kassát illeti meg, ugyanis ebben a városban helyezték örök nyugalomra Rákóczi nagyanyjának és apjának is a földi maradványait.” Egyúttal kérték azt is, hogy fejedelem hamvai mellett édesanyja, Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós hamvait is Kassára hozzák.

A Rákóczi-sírbolt
A Rákóczi-sírbolt
Fotó:  Görföl Jenő

II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról végül is a politika döntött, s az újratemetéshez Ferenc József is hozzájárult. A hamvak 1906. október 27-én Orsovánál érkeztek magyar földre, innen különvonattal Budapestre szállították.

A fejedelmet és társait a Szent István-bazilikában, Thökölyt pedig a Deák téri evangélikus templomban ravatalozták fel 1906. október 28-án.

A dísztemetésre 1906. október 29-én, a kassai Szent Erzsébet-dómban került sor. Ebből az alkalomból két diadalkaput emeltek Kassán. Az első kapu a Klobusiczky utcában a zborói vár bejáratát ábrázolta, a másik a nagysárosi vár bejáratának mása volt.

Szent Erzsébet-dóm
Szent Erzsébet-dóm
Fotó:  Görföl Jenő

A kassai Szent Erzsébet-dómban  az északi hajó alá épített kriptában helyezték végső nyugalomra II. Rákóczi Ferenc, édesanyja, Zrínyi Ilona és a fejedelem idősebbik fia, Rákóczi József hamvait. Itt nyugszik még generálisa, tábornagya Esterházy Antal gróf, udvarmestere Sibrik Miklós ezereskapitány, társa Bercsényi Miklós gróf és felesége, Csáky Krisztina grófnő.

A kassai dóm északi falára egy Rákóczi-domborművet helyeztek el 1938. július 24-én (a dombormű és a Rákóczi-címer Löffler Béla alkotása). Az emléktáblán azonban csak egy hosszú latin nyelvű felirat látható.

Thököly Imre ugyanekkor hazahozott hamvait Késmárkon temették újra az evangélikus templom oldalkápolnájában. 

Megjelent a Magyar7 hetilap húsvéti ünnepi számában.

 

Megosztás

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.