2021. október 18., 18:18

Advent a Homoród mentén - Videóval

„Van Székelyhonban, Udvarhelyszéken két kis, malmot hajtó folyó, mindkettőnek Homoród a neve: egyiknek Külső-, vagy Nagy-, a másiknak Belső- vagy Kis-Homoród. Mindkettő a Hargitából ered Erdélynek északi felén, úgy, hogy fejöknél közből veszik a két Oláhfalut és párhuzamosan folynak le dél felé mintegy tíz órányi hosszúságú helyen, míg Homoród nevű szép szász falunál összefolyván, együtt mennek bele a nem messze lévő Ugránál az Olt folyamában.” 

A bágyi várhegy
A bágyi várhegy

Székelyföldi útjainkra jellemző volt, hogy csak a „kirakathelyeket” kerestük, és úgy átsuhantunk bizonyos tájakon, hogy nem tértünk le se jobbra, se balra. Megismertük Gyergyót, Csíkot, Háromszéket, megmásztuk az Egyeskőt, a Madarasi-Hargitát, megnéztük a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost.

Homoródalmás
Homoródalmás

Aztán egy napon elkezdtünk letérni a mellék-utakra, és olyan csodákra akadtunk, mint a Sóvidéki-dombság hegyreszúrt falvai Siklódtól Énlakáig, vagy éppen a Nyárádmente meséket rejtő világa ott a Bekecs aljában. Gyakran álltunk meg Homoródfürdőn, vagy Szentegyházán is, de egészen 2014 teléig nem jutott eszünkbe, hogy meglátogassuk a két Homoród egymás után gyöngyfüzérként sorjázó községeit.

Kápolnásfaluból a Kis-Homoród mentén

Útitársnak Jánosfalvi Sándor Istvánt, a két Homoród mentének egyik legjelentősebb helytörténetíróját választottuk, akinek fenti sorai a "Székelyhoni utazás a két Homoród mellett” című munkájából valók. A XIX. században született leírás a szülőföld szeretetének és az ahhoz való ragaszkodásnak az eredménye. Maga a szerző így vallott erről:

Ha nem teheted azt, hogy külföldi országokat, szép helységeket és városokat láss és ismerj, legalább igyekezz hazádnak azon keskeny körét, melybe születtél, vagy ahol lakol – bármilyen is az – megismerni és ismertetni.”

Sándor István ezt olyannyira sikeresen tette, hogy Orbán Balázs a Székelyföld leírása című művében, a két Homoród menti települések leírásakor, ebből az 1839–1858 között keletkezett „regényes utazás-leírásból” szinte mindent átvett. Ennek a műnek nyomán pár esztendeje Mihály János lövétei helytörténész is írt egy könyvet a Homoród mentéről; az ő nyomdokain indultunk neki Kápolnásfaluból, hogy belekóstoljunk az adventi hangulatba a Kis-Homoród mentén.

Advent Lövétén
Advent Lövétén

A felületes szemlélő, aki kényelmes gépkocsijával átsuhan ezeken a falvakon, nem is sejti, hogy mennyi értéket rejtenek. A tornyokban XVI–XVII. századi harangok, a temetőkben sajátos alakú síremlékek (ún. tumbák), a templombelsőkben gyönyörű falfestmények. A falvak arculatát meghatározó sajátos építészeti stílus, a kőfalazatú, fehérre meszelt, cseréptetős házak is, amelyek lényegében a közeli szászföldi népi építészet hatására épültek meg, csakis itt lelhetők fel ilyen nagy számban. Ma már Kápolnásfaluban, Szentegyházán, Lövétén, Oklándon tájházak működnek, máshol meg néprajzi gyűjtemények, amelyek az elmúlt évtizedben jöttek létre, azt bizonyítják, hogy ha lassan is, az emberek rájönnek, hogy értékeiket nem kell széthordani, hanem „letétbe” kell helyezni, hogy a következő nemzedékek is megismerjék az ősök múltját.

Kápolnásfalu
Kápolnásfalu
Szászföld felé

A legnagyobb élmények talán Szentegyházán és Lövétén értek bennünket. Előbbi faluban a messze földön híres Gyermekfilharmónia próbájára lestünk be, míg utóbbi településen a hajnali adventi misén, a rorátén vettünk részt. A katolikus falvakat aztán déli irányba haladva unitáriusok váltották, így eljutottunk Oklándra is, amely település nem volt rest, és felvette a testvérvárosi kapcsolatot a kaliforniai Aucklanddel. Az Aucklandnek is írtak a derék oklándiak, de onnan még nem jött válasz.

Naplemente a Homoród mentén
Naplemente a Homoród mentén

A falunak egyébként műemléktemploma van, ahogyan a szomszédos Homoródkarácsonyfalvának is, sőt utóbbi még Szent László ábrázolással is dicsekedhet. Kissé lejjebb, Székelyzsombor pedig egyenesen azzal büszkélkedhet, hogy ott született a nagy székely népi író, Nyírő József. Székelyzsombortól délre már ritkul a magyar szó, Homoród városánál – ahol a két Homoród összefolyik – már az egykori Szászföldre érkezünk. Ennek megfelelően evangélikus temploma erődített: négyszögletű védőfalát négy torony is erősíti. És, ha már itt járunk, a közeli Kőhalom vára is megér egy kirándulást, mielőtt visszakanyarodnánk a Nagy-Homoróddal Székelyföld felé. A szász világ még Kacán és Homoróddarócon is visszaköszön egy-egy erődtemplom képében, amelyek közül főként a daróci marad emlékezetes monumentalitásával, és Jákot idéző díszítésével.

Érkezés Karácsonyfalvára
Érkezés Karácsonyfalvára

Aztán Városfalvánál újra belépünk Székelyföldre, hogy olyan szép csengésű falvak során utazzunk át, mint Homoródszentpéter, Homoródszentpál vagy épp Recsenyéd. A természeti kép hasonló a dombon túli Kis-Homoród menti képhez, itt azonban víztározók és dombra szúrt falvak is színesítik a tájat. Utóbbira példa Székelydálya, kecses tornyú templomának oldalán több száz éves rovásírás is olvasható.

A híres szentegyházi Fili
A híres szentegyházi Fili

A másik dombra épült falu Bágy, amely felett ott őrködik a környék legmagasabb hegye, a bágyi Várhegy. A kopár hegytetőn a bágyi várból mára szinte semmi sem maradt, köveit a múlt században elhordta a falu házépítésre.

Vár ide, vagy oda, azért minden év pünkösdjén megrendezik a Bágyi Várfesztivált, amelynek fénypontja, a rongyokkal és szalmával betekert, gázolajjal átáztatott két régi fentős kerék meggyújtása a hegycsúcson, majd ezek behengerítése a kopár hegyoldalon, pontosan úgy, mint ahogy elődeik tették, hogy elriasszák az ellenséget a vár alól. Mindezek leltárba vétele után meleg szívvel ajánljuk mindenkinek ezt a varázslatos vidéket, amelynek szinte minden pontján van valami érdekes, valami említésre méltó.

Megjelent a Magyar7 hetilap 2021/41. számában.

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.