magyar7 25
A férfiasságtól az apaságig, az égszakadástól Gvadányi és Juhász Gyula Szakolcájáig
Magyar7 - 25. száma
2021. október 13., 08:52

Megnyitható-e a Beneš-dekrétumok kérdése? Megjelent a MAGYAR7 41. száma

Felkészültnek vélt értelmiségiek, újságírók sem tudják, mit je­lentenek a magyarságnak a Beneš-dekrétumok. Megkockáz­tatom, a legtöbbeknek fogalmuk sincs arról, milyen jogfosztó rendeletekről van szó, csak az elfuserált tankönyveikből és az állami propaganda alapján azt hiszik, szuverenitásuk sérülne, nemzeti érzékenységük csorbulna, ha a dekrétumok kérdését újranyitnák, olvasható Molnár Judit főszerkesztő Beneš szelleme című írásában.

borito_magyar7_041

Kolek Zsolt azt vizsgálja a Tátrai tigris karmai című cikkében, hogy milyen reformokat jelentett be a miniszterelnök, s azokkal együtt hogyan is került ismét elő a magyar kártya. Mint írja, a szlovák–magyar együttműködés továbbra is közös érdek, de a kapcsolatok törékenysége mind nyilvánvalóbb.

kozelet_magyar7_041

Magunkat kell csiszolni, hogy még jobb bort tudjunk készíteni, vallja Sütő Zsolt, kürti borász, akivel arról beszélgetett Matus Tibor, miért különlegesek a kürti borok, kiből lesz jó borász. Mi kell a sikerhez, hogy a borkereskedők egymásnak adják a kilincset, hogy a világ legjobb éttermeibe jussanak el a spontán, nyíltkádas erjesztéssel, illetve hordóban készült borai.

interju_magyar7_041

Pomichal Krisztián arról ír külpolitikai jegyzetében, hogy világbotrány van készülőben, vagy már zajlik is. Francis Haugen a Facebooknál éveket lehúzó adatelemző a múlt hét elején részt vett egy szenátusi meghallgatáson, amelyen hosszasan ecsetelte a nyilvánvalót, azt, hogy a Facebookot és az összes hasonló közösségi oldalt nem érdekli más, csak a profit. Bumm, mondja a bomba…

Boltban, bevásárlóközpontban vagy online vásárolunk? A válasz az, hogy itt is, ott is, meg amott is. Módosuló vásárlási szokásainknak járt utána Molnár Anna.

piac_magyar7_041

A világjárvány és az ebből fakadó korlátozások, továbbá az óvintézkedések miatt nagymértékben megváltozott az életvitelünk. Ugyancsak módosultak vásárlási szokásaink is, ami nemcsak térségünkben figyelhető meg, hanem világjelenség.

A világjárvány és az ebből fakadó korlátozások, továbbá az óvintézkedések miatt nagymértékben megváltozott az életvitelünk. Ugyancsak módosultak vásárlási szokásaink is, ami nemcsak térségünkben figyelhető meg, hanem világjelenség.

Brüsszeli gyöngyszemek a címe Száraz Dénes jegyzetének. A szerző összegyűjtött több érdekes, néha idegesítő, sőt, dühítő gyöngyszemet az unió központjából. Múlt héten röppent fel ugyanis a hír, hogy az Európa Parlament 615 szavazattal, 24 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadott egy állásfoglalást, miszerint a járművek biztonságos sebességszintje lakott területeken, valamint ott, ahol sok a gyalogos és kerékpáros, legfeljebb 30 kilométer/óra lehetne a jövőben.

tema_magyar7_041

A magyar nyelvű sportközvetítések megszokott csatornája, a budapesti M4Sport a BL mérkőzések ideje alatt elérhetetlenné válik a szlovákiai készülékek számára. Ki vagy mi idézi ezt elő? Párhuzamosan megkeresett munkatársunk, Somogyi Szilárd három szlovákiai szolgáltatót, a freeSat, a UPC, illetve a Digi Slovakia társaságokat, valamint az M4Sport fenntartójának is kérdést küldtünk.  A válaszokat megtudja, ha elolvassa Hazaadás című cikket a Magyar7 legfrissebb számában.

Nem tudtam róla. Lement az előadás, a közönség tapsolt, valamennyi szereplő érezte, hogy elégedettek a nézők. Kimentem volna már az öltözőbe levetni a jelmezt, de a takarásban maradtam, mert kíváncsi voltam, mit mond Gál Tamás. Rólam beszélt, a velem kapcsolatos emlékeit idézte fel, majd a nevem mondta, és a színpadra kért. Én meg azt hittem, hogy menten elájulok. Nagy meglepetés volt az örökös tagság, idézi fel az ünnepséget lapunkban Varsányi Mari Bárány Jánosnak.

muzsa2_magyar7_041

Amerikában nagy rokonszenvvel figyelték a magyarországi eseményeket és végül Újházy László kezdeményezésére közbenjártak azért is, hogy Kossuth Lajos elhagyhassa Törökországot. Újházy, aki élete végéig Kossuth megingathatatlan híve maradt, szerette volna, ha a kormányzó is letelepedik az időközben Iowa állam déli határa mentén, a mai Davis City közelében életre hívott magyar településen, amelynek New Buda (Új-Buda) lett a neve. Erről ír a Leporolt históriák legújabb fejezetében Lacza Tihamér.

Néhai jó apám jár az eszemben, aki halálos ágyából mondta tőlem búcsúzva: nyugodtabban menne el odaátra, ha én lennék az elsőszülöttje… Értettem, arra gondol, hogy négy-ötéves korom óta rám lehetett bízni a kisebb testvéreimet, hogy mikor anyánk kórházba került, tizenegy évesen bedagasztottam a sütéshez bekovászolt házi kenyeret, ebédet főztem. Nem dicsért meg, de repetát kért a kicsit odakozmált bablevesből. Ez többet ért minden szónál, írja Neszméri Róza Őszidő című jegyzetében.

multunk_magyar7_041

Az impériumváltás után a csehszlovák államhatalom elsőrendű feladatának tekintette a felvidéki városok minél hatékonyabb és gyorsabb magyartalanítását. Az 1921. évi népszámlálás adatai már arról tanúskodtak, hogy ez az államilag szorgalmazott törekvés sikeresen halad a megvalósulás felé. De mi történt Érsekújvárban 1922-ben? Erről olvashatnak Múltunk című rovatunkban Popély Gyula tollából.

Szeptember 28-án Komáromba látogatott Vladimír Lengvarský és államtitkára, Kamil Száz. A város vezetőivel folytatott megbeszélés után kijelentették, hogy „nem kell félniük, a komáromi kórház nincs veszélyben”. A polgármester lapunkkal közölte: – Elhangzott egy megnyugtató, szóbeli minisztériumi ígéret, amit írásban nem erősíthettek meg, mert a parlament még nem bólintott rá a tervezetre, de a komáromiak bizakodnak, írja Nagy-Miskó Ildikó.

tajaink_magyar7_041

A nők esetében a mellrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés. Országos viszonylatban a második leggyakoribb elhalálozási ok a rákbetegség.  Ezért sem elhanyagolható, ha egy kisvárosi kórház mindent megtesz azért, hogy páciensei helyben élhessenek a korszerű, magas színvonalú, gyors kivizsgálás lehetőségével. Ezt tette Királyhelmecen a kórház, mégis leépítenék, írja Molnár Gabriella.

A rendszerváltást megcsináltuk, az eredmény azonban felemás: ok büszkeségre és haragra is, írja Csáky Pál legújabb kötetének fülszövegében. A Büszkeség és harag című kötettel a Pro Futuro Hungarica polgári társulás és a pozsonyi Liszt Intézet közös szervezéseben megtartott könyvbemutatón ismerkedhetett meg a közönség. Ezen a rendezvényen mutatta be Oriskó Norbert Petőfiről írt munkáját is. Dunajszky Éva készített beszámolót az estről.

Huszonnegyedszer találkoztak a szlovákiai magyar helytörténészek Udvardon, a Mérföldkövek rendezvényen, amelyen a Patria-díjat is odaítélték. Az idén 85 éves Koncsol László, a Pro Patria Honismereti Szövetség elnökének munkásságát ismerték el a díjjal, olvasható Bokor Klára beszámolójában.

Nincs könnyű helyzetben a település alpolgármestere, Molnár Gyula, aki október 29-én egyetlen magyar ajkú jelöltként indul, öt másik jelölttel szemben Gímes polgármesteri posztjáért, írja Szomolay Andrea. Alpolgármesterként átlátja a község helyzetét, tisztában van a mindennapok kihívásaival. Mivel idén fejezték be az óvoda épületének a teljes felújítását, a falu gazdasági helyzete nem túl rózsás.

Szombat megye fenntartása alá tartozó Felbári Szociális Intézet dolgozóit nemrég kitüntették a koronvírus-járvány első hullámának időszakában végzett munkájukért. Nem ők voltak az egyedüliek, akiket megjutalmazott Nagyszombat megye, de nagyra értékelik, hogy észrevették áldozatos munkájukat. A felbári intézmény működéséről, örömeiről és nehézségeiről Fenes Béla igazgatóval beszélgetett Reczai Lilla.

kavezo_magyar7_041

Legújabb lapszámunk megjelenésének napján, október 12-én van az 50. évfordulója Bodon Lajos (1891-1971) nemesradnóti református kántor és tanító halálának. Nem mindenki számára ismert, hogy főként az ő nevéhez köthető Pósa Lajos köztéri szobrának felállítása, amely az első magyar szobor volt a Trianon után Csehszlovákiához került Felvidéken. Erről ír Virsinszky Tamás.

Lontó temetőjében sétálva szembesülünk azzal, hogy a Lévai járáshoz tartozó községben két korábbi minisztert is itt helyeztek végső nyugalomra. A római katolikus templom melletti temetőben – Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter mellett – az Andrássy-kormány egykori belügyminisztere, Rajner Pál is nyughelyet talált. Ez utóbbi neves személyiségről írt Kaszmán Zoltán.

szubjektiv_magyar7_041

Az Amoda az elsőkötetes felvidéki magyar írót körülvevő valóság és fantáziája keveréke. Teljes mértékben az itteni levegő inspirálta. Különlegességére mindig akkor döbben rá, amikor valaki, vagy valami felhívja a figyelmét arra, ami neki természetes, de másnak nem – mondja első kötetéről Bóna Friderika Agócs Szvorák Emesének.

muzsa_magyar7_041

De vajon eléggé ismerjük-e egymás kultúráját? Ha nem, mik az okai? Két szomszéd népről lévén szó, a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy – ha már a történelmi traumák miatt, amelyeket a két nemzet egymással ellentétes módon élt meg – legalább tudjunk egymásról, és ismerjük egymás (közös gyökerekben is keresendő) kulturális értékeit. Ez természetesen érvényes az irodalomra, a költészetre is. Ha pedig nem ismerjük egymás szellemi térségét, mi az oka? A kérdéseket Kövesdi Károly fogalmazta meg egy hiánypótló, szlovák költők versfordításait tartalmazó antológia kapcsán. 

hazajaro_magyar7_041

Székelyföldi útjainkra jellemző volt, hogy csak a kirakathelyeket kerestük, és úgy átsuhantunk bizonyos tájakon, hogy nem tértünk le se jobbra, se balra. Megismertük Gyergyót, Csíkot, Háromszéket, megmásztuk az Egyeskőt, a Madarasi-Hargitát, megnéztük a Gyilkos tavat, a Békás-szorost. Aztán egy napon elkezdtünk letérni a mellékutakra, és olyan csodákra akadtunk, mint a Sóvidéki-dombság hegyreszúrt falvai Siklódtól Énlakáig, vagy éppen a Nyárádmente meséket rejtő világa ott a Bekecs aljában. A Bodzai megy, írja Kenyeres Oszkár. Advent a Homoród mentén

Mivel a laskának egyaránt „jól állnak” az édes és sós ízek, B. Szabó Csilla ezen a héten krumplilaskát kínál sült szilvával, s ha már a szilvánál tartunk egy elronthatatlan szilvás sütemény receptjét is közli.

teszten_magyar7_041

Vas Gyula egy csodás japán autót tesztelt: Honda Jazz Crosstar-t, amelyről azt írja, hogy ez a jól ismert autó macsós változata. Ennek az autónak a 4. nemzedéke fontos újdonságot hozott: a terepesített verziót. A jól hangzó, egyben kifejező Crosstar nevet kapta, ami a civil Jazzénél jóval feltűnőbb, egzotikusabb külsőt jelent. A csakis ennél a modellnél kínált kettős fényezéssel (esetemben fehér karosszéria, fekete tető) kaptam meg tesztelésre.

Ondík Gábor készített interjút az NBI előző szezonjának gólkirályával, Hahn Jánossal, aki Dunaszerdahelyre igazolt. A gólerős támadó már a Slovan ellen is megmutatta képességeit. A rendkívül készséges játékost a döntése hátteréről, a magyar válogatottról, első góljáról és persze a Shane Tusup-al való együttműködéséről is kérdeztük.

szurkolo_magyar7_041

Rajkovics György arról ír, hogy új elnököt választottak a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) élére. A francia-kanadai kettős állampolgárságú Luc Tardif váltja huszonhét év után a leköszönő René Faselt. Nem Tardif volt az első számú esélyes, de jól kampányolt, és a negyedik körben a német Franz Reindl ellen nyert. Az elnökség tagja lett a magyar Kolbenheyer Zsuzsanna is.

A Magyar7 40. számában is megtalálják a részletes műsort és a keresztrejtvényt. A templomokat bemutató sorozatunkban ezúttal a ménhárdi Szent Szervác-temploma került lapunk hátsó borítójára.

Kellemes időtöltést, jó olvasást kívánunk lapunkhoz. És ne feledjék, ha még nem előfizetői a Magyar7-nek, a Felvidék egyetlen közéleti hetilapjának, meg is vásárolhatják, nem csupán a standokon, már a postahivatalokban is kapható.
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.