2021. január 9., 16:27

Gond lesz a biohulladék gyűjtésével

2021. január elsejétől a városok és a falvak kötelessége a konyhai hulladék begyűjtése, a legtöbb önkormányzat azonban nincs kellőképpen felkészülve erre. A hulladékgyűjtés évről évre nagyobb problémát jelent a településeknek, a megnövekedett költségeket pedig végső soron a lakosok fogják megfizetni.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) szerint a konyhai hulladék gyűjtése összetett folyamat és logisztikai szempontból jelenleg nem megoldott. A társulás ezért korábban a törvényhozáshoz fordult, hogy a konyhai hulladék gyűjtésének bevezetését halasszák el egy évvel. Álláspontjuk szerint

a hiányzó infrastruktúra mellett a lakosságot sem tájékoztatták megfelelő mértékben, az előkészületeket pedig tovább lassította a koronavírus-járvány.

A környezetvédelmi minisztérium ugyan belátta, hogy lehetetlen tartani a kijelölt 2021. január elsejei dátumot,

mégsem változtattak a határidőn, de vállalták, hogy mulasztások esetén az első félévben nem kerül sor bírság kiszabására, csak írásos figyelmeztetésre.

Az újévtől tehát, néhány kivételtől eltekintve az ország településein kötelező a konyhai hulladék szelektálása, és biogázüzemekben történő felhasználása. A városoknak és a falvaknak pedig biztosítaniuk kell ehhez a megfelelő tárolóeszközöket, ezek ürítését, elszállítását és fertőtlenítését, ami komoly pluszterhet jelent a járvány miatt amúgy is kevesebb pénzből gazdálkodó önkormányzatoknak.

Rimaszombatban 300 új konténerre van szükség

Rimaszombat lakótelepein a biohulladék szelektív gyűjtésének bebiztosítására 300 konténer kihelyezését tervezi a helyi önkormányzat. Eva Muráriková, a városi hivatal városfejlesztési vezetője elmondta, hogy a környezetvédelmi alapból 38 ezer eurót kapnak a szétválasztott hulladék százalékos arányára.

Egy konténer ára 200 euró körül mozog, vagyis a városnak 22 ezer euróval kell kiegészítenie a kapott támogatást a konténerek megvásárlásához,

amelyeket ezekben a napokban biztosítanák be. Muráriková hozzátette, hogy az anyagiak szempontjából előnyösebb, ha megnő a konyhai biológiai hulladék begyűjtött mennyisége, mert így kifizetődőbb a hulladékszállítás és a tárolás.

Nőnek a költségek, a lakosok többet fizetnek

A decemberi városi testületi ülés egyik pontja éppen a szemétszállítási díj emelése volt. Mivel a feldolgozó üzemek is emelik a vegyes hulladék ártalmatlanításának a díját, az önkormányzat is kénytelen volt emelni a szemétdíjat, a kérdés csak ennek a mértéke volt.

A fizikai személyek eddig 20 eurót adóztak a kommunális hulladék után, míg a jogi személyek részére a városban 2009-től nem történt adóemelés. Míg 2019-ben a semlegesítési díj 7 euró/tonna volt, addig 2022-re 18 euróra nő ez az összeg

– tájékoztatott Miroslav Beliak, a városi hivatal gazdasági osztályának vezetője. Hozzáfűzte,

a város nemrég még némi többlettel gazdálkodott a szemétszállítás terén, de 2020-ban már 84 ezer eurós ráfizetése lett, s ha nem tesznek semmit, az olló egyre nyílni fog.

A testület tehát egyöntetűen a szemétadó emelése mellett döntött, így 2021-től a rimaszombati lakosok 45 százalékkal, azaz kilenc euróval fizetnek többet ezért a szolgáltatásért.

Gazdálkodási tervet dolgoztak ki Füleken

Az új rendszer bevezetése Füleken is többletköltséget ró az önkormányzatra, ezért a városvezetés a közterület-fenntartó vállalattal közösen kidolgozott egy hatéves gazdálkodási tervet, amelyet több lépcsőben szeretnének megvalósítani.

A teljes rendszer kiépítése mintegy 230 ezer euróba fog kerülni. Mivel az egész folyamat megnöveli a város kiadásait, itt sem tudják elkerülni, hogy nőjön a hulladékszállítás díja, ami az új évtől fejenként 33,40 euró lesz.

Az önkormányzat már az év elején elkezdi építeni a konyhai hulladék gyűjtésére szolgáló rendszert. A lakótelepeken élők számára 240 literes barna konténereket fognak kihelyezni, és minden háztartás kap egy 10 literes kukát, valamint minden hétre egy bele való speciális zsákot is, amit csak a konyhai hulladékra használhatnak. A családi házakban lakók várhatóan ősszel kaphatják meg az első komposztálókat. A kerti komposztálók segítségével minden háztartás maga végezhetné el a hulladék feldolgozását. A rendszer véglegesítését 2022-re tervezik.

Tornalján központi gyűjtőudvart létesítenek

Tornalján úgy szeretnék biztosítani a biohulladék szeparálását, hogy a város területén kijelölnek egy központi gyűjtőudvart, ahová a lakosok beszállíthatják a konyhai hulladékot.

A biohulladék kezelése különleges kérdés, és elég nehéz feladat elé állított bennünket. Ha a lakótelepeken helyeznénk szét a gyűjtőedényeket, hamar romlásnak indulna a hulladék, mivel ez nem egy tárolható hulladékfajta. Az edényeket rendszeresen üríteni, tisztítani, fertőtleníteni kellene. Ez technikailag és anyagilag is megterhelő a városok számára, a gyakori, legalább kétnaponta történő elszállítást nem tudnánk megoldani. Ráadásul a biogázos erőművek sem tudnak ilyen hulladékot korlátlan mennyiségben fogadni, mert van egy optimális bomlási folyamat, amelyet be kell tartani, így számukra is gondot jelenthet a feldolgozás és a likvidálás

– mutatott rá Nagy László, a Tornaljai Városi Hivatal vezetője.

Elmondta, hogy jelenleg tárgyalnak a Brantner céggel, s folyamatban van a gyűjtőedények beszerzése.

A szelektív hulladékgyűjtés aránya jelenleg 40% körüli a városban, a kommunális hulladék elszállításáért fizetett összeg januártól 29,40 euró lesz egy személyre.

A hivatalvezető közölte, hogy a saját konyhával rendelkező intézményeknek már eddig is biztosítva volt a biohulladék szeparált gyűjtése, szerinte a probléma a lakossági gyűjtéssel lesz. Ezért is fontos a lakosság hozzáállása, hogy hajlandóak lesznek-e ilyen formában gyűjteni a konyhai hulladékot.

Mi már a múlt évben is folytattunk egy ismeretterjesztő kampányt, végigjártuk az összes választási körzetet, ahol elmagyaráztuk, miért kell minél többet szeparálnunk. Az emberek érdeklődése mérsékelt volt, így mi is kíváncsian várjuk, mit hoz az új rendszer

– árulta el Nagy László.          

Megjelent a Magyar7 hetila 2021/1. számában.              

Megosztás
Címkék