Rimaszécs református temploma

Kovács László 2019. július 22., 14:27

Rimaszécs Gömör jelentős települései közé tartozik. Első okleveles említése a 13. század közepéről való, ekkor a Balog család tulajdona. Igazi felvirágzása a Széchyek korában történik (1360-tól ők a falu földesurai), ekkor kap pallosjogot, majd a 15. században vásártartási jogot.

Rimaszécs református templom Fotó: Görföl Jenő

Ebben az időben tulajdonképpen mezőváros, ahol céhek is működnek. 1566-ban a törökök felégetik. A török kiűzése után jelentősége visszaesik. Templomát már 1332-ben említik, 1560-tól a reformátusok használják napjainkig. 

Fotó: Görföl Jenő

Az eredeti templom korai gótikus jelleget mutat. Szentélye egyenes záródású, hajója téglalap alakú, nyugati homlokzatán késő román ablakkal. A torony az északi oldalon épült a hajóhoz a 16. században, felső része ma barokk jellegű. A torony alatt rakott boltozat látható. 

A szentély keresztboltozatú, egy szamárhátíves és egy mérmíves gótikus ablakkal (jelenleg mindkettő befalazva). A diadalív nyomott csúcsíves. A nyugati oldalon található kegyúri karzat mai formáját 1791-ben nyerte el, de a fölötte lévő boltozat a gótikus korból való. A bejárat a déli oldalon nagyon szép gótikus formát mutat, az előteret azonban később építették hozzá. 

Fotó: Görföl Jenő

Fotó: Görföl Jenő

Képgalériánk:
Fotó: Görföl Jenő

0 HOZZÁSZÓLÁS