2019. április 4., 20:22

Kálmán László átvette a Magyar Ezüst Érdemkeresztet

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Kálmán László szülészorvos, cserkésztiszt, aki idén ünnepelte 95. születésnapját. A kitüntetést Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja adta át csütörtökön a rimaszombati városházán.

kalman_laszlo.jpg
Médialapozó
Fotó: SZMCS

A szűk körben – Kálmán László családja, barátai és a cserkészek körében – megtartott ünnepélyes átadóra a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan került sor. Ebből az alkalomból Áder János köztársasági elnök a felvidéki magyar közösség szolgálatában végzett példaértékű orvosi és cserkészvezetői munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Dr. Kálmán László szülészorvos, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) tagja részére. 

A magyar állami kitüntetések átadása általában Budapesten, vagy a külképviseleteken történik, ám most a kitüntetett kérésére erre kivételes módon Rimaszombatban kerülhetett sor.

Gazdag életpálya

Haraszti Attila főkonzul méltatásában ismertette Kálmán László életpályáját, aki már gyerekkora óta cserkészkedett, még az 1930-as években tett cserkészfogadalmat. Gimnazista cserkészvezetőként pedig az 1939-1940-es hárshegyi központi őrsvezetőképző táborban találkozott a magyar főcserkésszel is, Gróf Teleki Pállal. Nagyon vonzotta a repülés, a cserkészmozgalom keretében pilótavizsgát szerzett vitorlázógépekre.

Fotó: Virsinszky Tamás

Az érettségi után a szombathelyi repülőgép-akadémiára jelentkezett, majd a háborúba is besorozták. A háború után Budapesten végezte el az orvosi egyetemet, majd 1950-ben tért vissza Rimaszombatba. Egy évvel később már a rimaszombati kórház szülészetén dolgozott.

A harmincöt évnyi orvosi szolgálat során még a legóvatosabb számítás szerint is legkevesebb tizenötezer szülést vezetett le Kálmán László szülész, bár valószínűleg ez a szám sokkal magasabb.

A rendszerváltást és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség újjáalakulását követően azonnal újraszervezte a rimaszombati cserkészetet, amelynek öregcserkészként ma is aktív tagja. A rimaszombati szlovák cserkészcsapatok működését is szervezte, hosszú ideig a Szlovák Cserkészszövetség járási vezetője volt, valamint elindította a rimaszombati 503. sz. Tompa Mihály Öregcserkészklubot is, amely ma is rendszeresen, havi szinten működik.

Több cserkészkönyve is feldolgozza a helyi cserkészközösség múltját, életét, de a mai napig rendszeresen publikál, ezzel is népszerűsíti a mozgalmat a legkülönbözőbb fórumokon.

Fotó: Virsinszky Tamás

A Cserkész folyóirat szerkesztőség munkáját hosszú ideig, mint állandó önkéntes munkatárs folyamatosan segítette, sőt több rovatot is vezetett a lapban. Öregcserkész társaival a legutóbbi évekig rendszeresen személyesen képviselte a szövetséget a Magyar Öregcserkész Találkozókon.

„Tette és teszi mindezt anyagi ellenszolgáltatás vagy jutalom nélkül, ami a mai elanyagiasodott világban szinte hihetetlennek tűnik. Ezt csak olyan ember képes végig vinni, akinek egész létét áthatja a cserkésznevelés adta önzetlenség, a másokon való segítés akarata, a nemeslelkűség. Ezeket a tulajdonságokat igyekszik Kálmán László ma is átadni minél több fiatalnak, hogy hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak, hogy emberebb embert, magyarabb magyart neveljen belőlük" – hangsúlyozta Haraszti Attila.

Kitüntetések sora

Munkásságát és életművét a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2002-ben a Beszédes Lajos Érdemérem arany fokozatával, majd 2011-ben a szervezet legmagasabb elismerésével, a Csodaszarvas Díszérem arany fokozatával köszönte meg. 2004-ben megkapta Rimaszombat Városdíját is, majd 2015-ben a Fábry János Díjat is.

„Laci bácsi számunkra egy példakép, egy erősség. Már a 90-es évek közepétől ismerem és azóta is csodálom azt a lendületet, amivel szervezi és irányítja a gömöri cserkészeket. Ha kell akkor előtérben van, ha kell akkor háttérbe vonul és átadja a helyét a fiataloknak. Számunkra ez a lendület és ez az életöröm, ahogy csinálja a dolgokat követendő példa és ezt szeretnénk mi is átvinni a cserkészetbe ”

– mondta portálunknak Csémi Szilárd, az SZMCS ügyvezető elnöke, aki szintén részt vett az átadón. 

Az ünnepségen közreműködött még Szaniszló Dániel és Čarnoký Éva. Köszöntőt mondott Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere, aki Jozef Šimko polgármester üdvözletét is tolmácsolta, s nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy egy ilyen jelentős alkalmon szólhatott a jelenlévőkhöz. 

Fotó: Virsinszky Tamás

Gál Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke is köszöntötte Laci bácsit, hozzátéve, hogy ez a mai nap az egész cserkészközösség számára ünnep. Kálmán László megköszönte a szívből jövő hozzászólásokat és köszönetet mondott azoknak is, akik segítették a sok évtizedes munkáját, elsősorban feleségének, Zsuzsa asszonynak.

A kitüntetés átadása után az ünnepség a helyi cserkészotthonban megtartott vendégséggel folytatódott, melyen többek között Haraszti Attila főkonzul és Gris Emese Diána konzul is tiszteletét tette.

Kálmán Lászlóval 95. születésnapja kapcsán portálunk is készített beszélgetést, amelyet itt olvashat. 

kalman_laszlo.jpg
+14 kép a galériában
Megosztás
Címkék