2019. május 4., 17:21

Bélyben minden adott a sikerhez

Sajnos a bodrogközi magyar szülők között is dívik a rossz szokás, hogy szlovák iskolába íratják a gyermekeiket. A legtöbben arra hivatkoznak, hogy nekik nehézséget okozott megtanulni szlovákul, ezért szeretnék megkönnyíteni a gyerekek dolgát. Eközben nem tudatosítják, hogy azt a traumát, amit ők felnőttként éltek meg, a gyermekeik hatévesen élik át.

bélyi iskola
Médialapozó
Fotó: Zsebik Ildikó

A Bélyi Magyar Tannyelvű Alapiskola a legnagyobb magyar nyelvű falusi iskola az egész Bodrogközben. 200 diákját tizenhárom osztályban huszonöt pedagógiai dolgozó oktatja, az ötödik, a hatodik és a hetedik évfolyamban párhuzamos osztályokban.  

Teljes szervezettségű iskola lévén a környék fiataljai is ide járnak.

A bélyiek és a dobraiak kilenc évig, a bacskai és a battyányi gyerekek pedig ötödik osztálytól, a felső tagozatban tanulnak itt. A szabad iskolaválasztás révén előfordulnak tanulók más településekről is, de ez kevésbé jellemző. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, így a szülőknek semmi okuk arra, hogy máshová utaz-tassák a gyermeküket. Egyedül a tornaterem hiányzik, erre mindeddig sikertelenül pályázott az iskola.

Kalinák Szabolcs iskolaigazgató
Fotó:  Zsebik Ildikó
Kalinák Szabolcs iskolaigazgató

Az intézmény igazgatója, Kalinák Szabolcs fiatal, tettre kész pedagógus,

akit öt éve a híresen jó pedagóguskollektívát alkotó tanítók befogadtak és elfogadtak. Az alábbiakban őt kérdeztük.

Amióta utoljára itt jártam, kívülről szépen megújult az iskola.

Több pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően kezdhettük el a külső szigetelést és a vakolást, ami ugyan még nincs befejezve, de a fenntartó már a belső felújításra is rendelkezik a szükséges anyagiakkal. Diákjaink tehát a jövőben új nyelvi laboratóriumot, biológiai és kémiai szaktantermet, egy felújított fizikatermet, valamint egy-egy fa- és fémmegmunkálásra alkalmas műhelyt vehetnek birtokba.

Elkezdtük a sportpálya felújítását, az iskolai játszótér kiépítését, bővítésükre folyamatosan pályázunk. Az öltözők rekonstrukciója is tervben van. Amióta itt vagyok, a tantestület jelentősen kicserélődött, hiszen sokan nyugdíjba vonultak, s ez óhatatlanul szemléletváltást eredményezett.

Egy lendületes csapat vesz körül, ahol mindenki tudja a feladatát, senkit sem kell noszogatni.

Ahogyan a múltban, úgy most is az itt dolgozók tisztelik és szeretik egymást, amit nagyon lényegesnek tartok.

Ha a gyerekek között járok egy-egy verseny vagy rendezvény kapcsán, rendszeresen találkozom a diákjaikkal. Igyekszünk mindenhová elvinni őket, hadd szerezzenek tapasztalatot. Az egyik büszkeségünk, Antal Dávid az idén is bejutott az országos szavalóverseny döntőjébe. Annak ellenére, hogy nincs tornatermünk, sportolóink minden sportversenyen érmet szereznek.

Aktívak az országos hírű színjátszó csoportjaink. A Pitagoriáda matematikai versenyen Reszegi-Bucsay Bálint a minap képviselt bennünket sikeres megoldóként, a járási kémiai olimpián Szpisák Antónia, az angol nyelvűn pedig Pekarik Enikő szerepelt eredményesen. Gyerekeink szeretik a tematikai versenyeket is. Bekapcsolódnak a rajzversenyekbe, a Nota bene versenybe, a Rákóczi- és a Dobó István-vetélkedőbe.

Természetesen vannak helyi rendezvényeink is: rendszeresek a mesenapok, megemlékezünk a Föld napjáról, tartunk almanapot, játszóházakat, iskolai kirándulásokat, színházlátogatásokat, rendhagyó irodalmi órákat szervezünk. A bélyi kastélyban már háromszor megtartottuk a Múzeumok Éjszakáját, s akkor mindezt a teljesség igénye nélkül soroltam.

Hogyan készültek a jövendőbeli elsősök fogadására?

A végzős óvodások számára négyszer tartottunk játszóházat. Az almanapit, az adventit, a farsangit, illetve a beíratás napján a húsvétit. Az intézmény dolgozói diákjaink jelenlétében foglalkoztak a jövendő elsősökkel. Az egyosztálynyi elsős a következő tanévben is biztosított.

Hogyan tartják a kapcsolatot a testvériskolákkal?

Tulajdonképpen a cigándi Kántor Mihály Általános Iskolával, a Karcsai Általános Iskolával, illetve a sátoraljaújhelyi Jókai Mór Általános Iskolával vagyunk már kapcsolatban, és már felvettük a kapcsolatot a sátoraljaújhelyi Deák Úti Általános Iskolával és Speciális Szakiskolával. A cigándiakkal részt veszünk egy kétéves projektben, ezen belül hat alkalommal kerül sor szakmai tapasztalatcserére.

Tanulóink már részt vettek futballtornán, tájházi foglalkozáson, ismeretterjesztő versenyen. A karcsaiakkal utoljára A Föld Napja Határok Nélkül c. rendezvény alkalmából találkoztunk. A Jókai Mór Általános Iskolát elkísértük egy kassai kirándulásra, illetve a Mátyás király emlékév kapcsán voltak közös rendezvényeink. Az idén a Benedek Elek-emlékév keretében tervezünk foglalkozásokat. Az emeleti folyosón már elkészült egy mesesarok.

Szívesen járnak a tanulók szakköri foglalkozásokra?

Nálunk bőséges kínálatból válogathatnak a gyerekek,

hiszen a már említett foglalkozásokon kívül van Ügyes kezek, Játékos tanulás, Játékosan angolul és szlovákul, matematikai, illetve természetvédelmi szakkörünk. Ezeknek egyrészt a felzárkóztatás, másrészt a tehetséggondozás a célja. Vekerdy Tamás szellemében én is amondó vagyok,  hogy a tudásvágy, a világra való nyitottság, a kíváncsiság eredendően kódolva van a gyerekekben. A jó iskola pedig tudja, hogy nem uniformizált tudást kell a gyerekek fejébe tölteni, hanem olyan képességekhez és készségekhez kell hozzásegíteni őket, amelyek leginkább illenek a személyiségükhöz, és amelyek révén boldogulni tudnak a világban.  

Az írás megjelent a Magyar7 hetilap 2019/18. számában.

bélyi iskola
+2 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.