2021. augusztus 14., 09:07

A szódói főhadnagy emlékezete

Az 1975 óta Zselíz városrészét képező Szódó református templomának kertjében a közelmúltban felújítottak egy emlékművet. A Barsi Református Egyházmegye által emelt alkotás a helyi születésű vitéz hadnagynak, Szobi Józsefnek állít emléket.

emlékmű
Fotó: A szerző felvétele
Az emlékmű a templomkertben

Hősünk 1824. július 30-án született Szobi Mátyás református prédikátor és nemes Ónódi Zsuzsanna gyermekeként. Tanulmányait a Pápai Református Kollégiumban végezte, majd Pesten mérnöknek tanult. Mint Bona Gábor Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara című kiadványából kiderül, Szobi József 1848 októberében állt be a Bars megyében szerveződő 17. honvédzászlóaljhoz.

Alakulatával decembertől részt vett a felső-tiszai harcokban, majd az I. hadtest kötelékében a tavaszi hadjáratban. Amikor a Görgey Artúr vezette honvéd haderő 1849. május 4-én megkezdte Buda várának ostromát, a jelen levő Szobi már hadnagyként harcolt; március 24-én léptették elő.

Az ostrom előestéjén önként jelentkezett több társával, hogy elsők lesznek az ostromban. Valóban ott volt az elsők között a várfalon, kezében a nemzeti zászlóval, amikor viszont a vár földjére lépett, ellenséges golyó találta el. Hősi halált halt 1849. május 21-én hajnalban”

– írja Nyustyin Ferenc a Buda vára visszafoglalásának 160. évfordulójára – szódói résztvevők a harcokban című 2009-es írásában, amely a Zselízi Hírmondó hasábjain jelent meg.

A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy a forradalom és szabadságharc katonái közül több ezren származtak a Felvidékről. A Kossuth által javasolt és megszavazott 200 ezer újonc közé Bars vármegye 1800-at küldött.

Bona Kossuth Lajos kapitányai című művében olvashatjuk, hogy a századparancsnoki kar tagjai között születési helyüket tekintve 248 tiszt volt a Felvidékről, köztük több zselízi kötődésű.

A Pápai Református Gyűjtemények Közleményeiben szintén Bona Gábor hívta fel a figyelmet arra, hogy az egykori pápai diákok közül – személyes bátorságuk elismeréseként – összesen heten kapták meg a katonai érdemjel 3. osztályát. Mint kiderült, ez messze meghaladta az egész tisztikar átlagát. A kitüntetésre Szobi Józsefet is felterjesztették.Csonka Ákostól, Zselíz helytörténettel is foglalkozó önkormányzati képviselőjétől tudjuk, hogy a honvéd főhadnagy szódói emlékművének talapzata néhány évvel ezelőtt már megújult, az obeliszk felülete azonban az évek során megkopott.

A közelmúltban a Csemadok zselízi alapszervezete kezdeményezte annak felújítását.

A vörösmárvány oszlop ma már eredeti állapotában emlékeztet a településrész neves szülöttjére.

Megjelent a Magyar7 2021/32.számában.   

Megosztás
Címkék