Nagyszombat megye is foglalkozik a csallóközi ivóvíz szennyeződésével

ma7 2018. június 19., 10:12

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke meghívására a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának hétfői ülésén részt vett Annamarie Velič  és Tóth Tibor.

A  Za našu vodu - A Mi Vizünkért polgári társulás (PT) vezetői beszámoltak fő célkitűzéseikről: A szervezet célja, hogy mérésekkel feltérképezzék a szennyeződéseket, hogy információhoz juttassák a lakosságot, illetve a hatóságokat és a vízműveket, hogy lássák, mely területeken van gond. Szeretnének szisztematikus nyomást gyakorolni az állami szervekre, hivatalokra, hogy közös gondolkodással segítsék az ivóvizeink forrásául szolgáló a talaj- és felszíni vizeink védelmét. 

A környezetvédelmi bizottsági tagokat tájékoztatták a „lex Csallóköz“ néven ismertté vált törvénytervezet véleményezési folyamatáról is. A PT képviselői szerint a törvényjavaslat új elemeket nem tartalmaz, mindössze az eddigi jogi normák 90%-ának új összegzése, amely törvény célzatos elnevezésével szeretnék a Csallóközben a közelmúltban észlelt sajnálatos ivóvíz-szennyeződéseket elfedni.

Ezért az aktivisták feleslegesnek tartják a törvénytervezet ilyen formában történő elfogadását, ugyanakkor hangsúlyozták: A jelenleg érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartatásával kell biztosítani a csallóközi felszíni és a stratégiai jelentőségű felszín alatti vizek tisztaságát.

Mit ér a víz, ha csallóközi?
A csallóközi vízbotrány sok ember biztonságérzetét megingatta. Egyik lételemünk van veszélyben, tehetetlenül nézzük.

A jövőt illetően mindkét fél részéről igény mutatkozott az együttműködésre, elsősorban a lakosság jobb tájékoztatása érdekében. Ebbe a folyamatba a helyi önkormányzatok és polgármesterek jelenleg is meglevő – községi egészségüggyel, ivóvízfogyasztással kapcsolatos jogosultságait szeretnék kihasználni.

A bizottsági tagok egyetértettek a PT képviselőinek véleményével és a további együttműködés érdekében támogatásukról biztosították őket. 

A Szlovák Hidrometeorológiai intézet már 2009 óta folyamatosan mér atrazin szermaradványokat az ivóvízben, amit az éves jelentéseiben publikált is. Tehát a szennyezettség már kilenc éve ismert Csallóközben. A fokozott szennyezettség felbukkanására az államapparátus egyáltalán nem volt felkészülve. Tavaly ősze óta egyre szaporodnak a szennyeződési botrányok, amelynek elfedésére a minisztérium duplájára emelte a szennyezettség küszöbértékét. Azaz engedtek az előírt normákból, miközben arra hivatkoznak, hogy nyugaton sokkal megengedőbbek a határértékek. Ezzel bagatellizálja a minisztérium és az illetékes hivatalok a jelenlegi szennyeződést. Egyelőre úgy néz ki, hogy az intézmények, köztük a megye is felfogja a helyzet súlyosságát, csupán a környezetvédelmi minisztérium nem igyekszik megoldást találni az egyre gyakoribb szennyeződésekre.

0 HOZZÁSZÓLÁS