2021. szeptember 18., 18:18

Segítsük egymás munkáját – gútai magyar főosztályvezető az oktatási tárcánál

Decsi Katalin, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont előző igazgatója 2021. július 15-től új munkakörben, az oktatási minisztérium nemzetiségi fejlesztési főosztályának vezetőjeként, egy ötfős csapat élén munkálkodik a hazai kisebbségi oktatási intézményekért. A Nagyszombati Érseki Hivatal emlékéremmel és köszönőlevéllel jutalmazta az eddigi munkáját. A tanév elején kértük fel beszélgetésre.

decsi katalin
Fotó: Decsi Katalin archívuma
Decsi Katalin munkavégzés közben

Milyen megfontolásból cserélte le az iskolaigazgatói posztot a főosztályvezetői tisztségre?

A pedagógusi pályámat a gútai Nagyboldogasszony 8 éves Egyházi Gimnáziumban biológiakémia szakos tanárként kezdtem. Akkor úgy éreztem, hogy minden vágyam teljesült: végre gimnazista diákokkal foglalkozhattam egy egyházi oktatási intézményben. Nagyon szerettem tanítani ezt a korosztályt.

Évek múlva jöttek a visszaigazolások, amelyek szerint sok diáknak tudtam maradandót adni tudásban, emberségben, család és Isten iránti szeretetben.

Aztán 2010-ben elkezdődött a sokszínű, kihívásokkal teli iskolavezetői korszakom, amely a minisztériumi kinevezésemig tartott. Az eltelt évek alatt alapítottunk általános iskolát, óvodát, négyéves gimnáziumot, majd az iskola fenntartójával, a Nagyszombati Érseki Hivatallal együtt létrehoztuk a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontot. 2017-től az intézmény működtetése és a napi szervezőmunka mellé az iskolaépület átépítése következett újabb feladatként. Ez az időszak külön kihívást jelentett nemcsak a vezetőségnek, de a gyermeknek, a szülőknek, az alkalmazottaknak egyaránt. Tárgyalások, határidők, kérvények, újabb és újabb kihívások következtek.

Miután az iskolai építkezés befejeződött, szerettem volna még jobban hasznosítani a pedagógiai és az iskolavezetői tapasztalataimat.

Akkor találkoztam az oktatási tárca nemzetiségi fejlesztési főosztályának igazgatói posztjára kiírt pályázattal. Gyakran gondoltam és mondtam az elmúlt években, hogy még nem vagyok az oktatási minisztériumban, hogy megtehessek ezt-azt. Hát most már ott vagyok. Pályáztam a kiírt munkakörre, és engem választottak – talán éppen a tapasztalataim miatt.

Nemrég az egyik óvodaavatón arról beszélt, hogy az állami szervek nincsenek tisztában a nemzetiségi oktatási intézmények valós gondjaival. Ilyen tekintetben ön könnyebb helyzetben van?

Ritkán szoktam kritikával illetni a feletteseimet. Amikor nem tudtam döntéseikkel egyetérteni, azt a kérdést szoktam feltenni magamnak, hogy vajon én tudnám-e jobban csinálni? Lassan két hónapja ismerkedem a minisztérium belső rendszerével, ami az iskolákétól eltérő, másféle világ.

A döntéshozatal, a törvények megalkotása, megvédése és alkalmazása, illetve a nemzetközi egyezmények betartása nagyon komoly és felelősségteljes feladat.

Itt nem elég csak a gyakorlati tapasztalat, folyamatosan nagyon sok új elméleti ismeretet is el kell sajátítanom. Az ötfős nemzetiségi főosztály valamennyi tagja minden nap a Szlovákiában élő nemzetiségekért, köztük a felvidéki magyarokért dolgozik. Remélve, hogy pár hónap elteltével majd konkrét eredményeket tudunk felmutatni.

decsi
Kép forrása: Decsi Katalin archívuma
Decsi Katalin az érseki emlékéremmel

A kormány augusztus 25-én fogadta el a közoktatási törvény módosításának tervezetét. Milyen pozitív eredményekkel járhat a tervezett változtatások bevezetése?

A közoktatási törvény módosítása még mindig a jogalkotási folyamat része. Sok pontban irányoz elő változást, de még nem lehet tudni, hogy azok közül mi valósul meg.

A folyamat lezárulta előtt nem érdemes az esetleges hozadékot elemezni.

Amennyiben a tervezett módosítások hatályba lépnek, azok majd az egész iskolarendszert érintik. Például a nemzetiségi iskola és a nemzetiségi iskolai intézmény vagy létesítmény fogalmának bevezetése előrelépést jelenthet a nemzetiségi oktatás területén. Leszögezném: a nemzetiségi lét nem mindenki számára ismert. Nem rónám fel hibaként, ha ezzel valaki még nem találkozott, csak hangsúlyozni szeretném, tudatosítanunk kell, hogy a nemzetiségi oktatás mindennapi kihívásait, feladatait, nehézségeit nem mindenki ismeri. Az igazi sajátosságait csak azok érzik és látják át, akik nap mint nap megélik azokat.

Remélhető-e, hogy a magyar anyanyelvű, magyarul oktató pedagógusok a jövőben akár magyarul is elkészíthetnék és megvédhetnék az atesztációs munkáikat, portfólióikat?

Nem tudok hangzatos ígéreteket tenni, sem megígérni, hogy holnaptól minden biztosan másként lesz. Az én logikai okfejtésemben azonban a pedagógusok atesztációja része a pedagógusok szakmai fejlődésének,

ami továbbképzések útján érhető el. A szakmai végzettséget pedig a nemzetiségi kisebbségeknek is módjukban áll minden szinten az államnyelvtől eltérő nyelven, így anyanyelven is megszerezni, majd vizsgát tenni. Más azonban a helyzet akkor, ha az atesztációt majd nem pedagógusképzésnek, hanem a szakmai kompetenciák állami igazolásának tartják. Meglátjuk, hogy e téren mi változik a közoktatási törvény módosítása következtében.

Milyen jellegű tanácsokért, támogatásért fordulhatnak Önhöz bizalommal a hazai magyar oktatási-nevelési intézmények vezetői?

Szívesen segítek nekik mindenben, amiben tudok. Megoszthatom velük a gyakorlati tapasztalataimat, amelyeket akár az óvodai, az alapiskolai vagy a középiskolai oktatás területén szereztem. Amely kérdésre pedig a mi kis csapatunk nem tudja közvetlenül a választ, abban további kollégák segítségét kérve keresünk megoldást.

Tudatosítom, hogy nagyon sok a feladat az oktatásügyben. Sosincs megállás, mert ez egy folyton változó, fejlődő terület.

Tény, hogy a pedagógusok és az intézményvezetők állandó fejlődése, lelkesedése segíti egyre magasabbra emelni a hazai oktatásügy színvonalát. Ezért is arra buzdítom a kedves kollégákat, hogy segítsük egymás munkáját tapasztalatokkal, ötletekkel. Sajnos, nincs mindig mindenre megoldás, de sokat segít a kölcsönös biztatás, az együtt-gondolkodás, hiszen mindannyian ugyanazért a közösségért, a felvidéki magyarságért dolgozunk!

Megjelent a Magyar7 2021/37. számában.

Megosztás
Címkék