2022. november 12., 09:01

Fekete Irén: Felemás négy év után jöhetnek az új kihívások

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének november 5-ei tisztújító közgyűlésén a jelenlévők egyhangúlag ismét Fekete Irént választották meg elnöknek. Folytathatja tehát tovább a megkezdett munkát, amit 2020-tól meglehetősen megnehezített a koronavírus-járvány. Az oktatás volt ez egyik legjobban érintett terület, ahol hatalmas kihívásokkal kellett szembenézni. Elég, ha csak az online oktatás bevezetésére gondolunk, ami gyakorlatilag néhány röpke hét alatt történt.

Fekete Irén
Fotó: SZMPSZ

„2018. októberétől 2019 végéig tulajdonképpen megismertem a feladatkörömet, belelendültem a munkába. Már éppen arra készültem, hogy 2020-ban megkezdem a terepmunkát, meglátogatom az egyes régiók iskoláit, amikor március közepén beütött a Covid-járvány. Az iskolák bezártak és ez az állapot csaknem két évig, kisebb-nagyobb megszakításokkal, jellemző volt. Sokkot éltünk át mi is a Szövetségben, nem csupán a gyakorló pedagógusok. Egy teljesen új, addig elképzelhetetlen, szürreális helyzet állt elő. Ráadásul csak magunkra számíthattunk” – emlékezik vissza Fekete Irén, akit az elmúlt négy év eredményeiről és jövőbeli elképzeléseiről faggattunk.

Elmondása szerint ezekben a nehéz időkben sokat segített, hogy csapatjátékos, és hogy rendkívül jó csapatot tudhat maga mellett. Elkezdték az újratervezést, megpróbálták kitalálni, merre induljanak tovább, mivel segíthetnék a nehéz helyzetbe került pedagógusok munkáját. Felvették a kapcsolatot olyan szakemberekkel, főleg pedagógusokkal, akik a digitális technika szakavatott értői, és máris megszületett az a weboldal, ahol hasznos tanácsokat adtak a pedagógusoknak, 24 órás kérdezési lehetőséggel. Aztán megszülettek a webináriumok, ahol 8 alkalommal bemutatták a távoktatás lehetséges formáit, az élő online tanóra használatára alkalmas eszközöket.

Leegyszerűsítve, segítettük a pedagógusok munkáját az online oktatás folyamatában. Mindezt gyorsan kellett elvégezni, hogy a gyakorlatban is hasznosítani tudják a módszereket. A továbbképzések megvalósítása a szigorú járványügyi előírások miatt jelenléti formában nem jöhetett szóba, ezért egy 10 előadásból álló sorozatot indítottunk az esti órákban a pedagógusok részére. Több mint ezer kolléga követte figyelemmel, kapcsolódott be.

Évente több rendezvényt szervezünk, ezek megvalósítása is csak félig-meddig sikerült jelenléti formában. Akadtak olyanok is, amelyeket kénytelenek voltunk korlátozott részvétellel vagy online megrendezni. A koronavírus legnagyobb hozadéka, hogy több szakmai műhelyt is létre tudtunk hozni. Az első évben megalkottuk Szövetségünk stratégiáját, valamint felmértük az online oktatás előnyeit és hátrányait, a nehézségeket, hogy ha a továbbiakban is megmarad, tudjunk segíteni. Ez annyira megtetszett a pedagógusoknak, hogy ők maguk kezdeményezték további szakmai műhelyek létrehozását, aminek eredményként a következő évben már nyolc szakmai műhelyünk működött – 64 pedagógussal. Hozadéka pedig az volt, hogy az SZMPSZ stratégiájához megalkottuk a cselekvési tervet, valamint új, hiánypótló munkafüzetek láttak napvilágot” – sorolja az eredményeket.

Fekete Irén - SZMPSZ közgyűlés 2022
Fotó:  SZMPSZ

Örömmel a hangjában teszi hozzá, a Covid nagy pozitívuma volt az is, hogy olyan pedagógusok is bekapcsolódtak az online előadásaikba, akik addig nem voltak az SZMPSZ tagjai. S ennek köszönhetően tagjaikká váltak, több száz fővel gyarapodott a tagság.

Fekete Irén szerint a járványidőszak nemcsak azt igazolta, hogy a pedagógus szerepe pótolhatatlan, de a Szövetség presztízsén is javított. Sikernek tartja, hogy véleményüket az oktatási minisztériumból többször is kikérték. Igaz, ők maguk is mindent megtettek azért, hogy felhívják a figyelmet a nemzetiségi oktatás gondjaira.

„A nemzetiségi oktatással foglalkozó szakmai bizottságokba tagokat delegáltunk, a témában jártas pedagógusokat. A nemzeti oktatási tanácsba is küldtünk tagokat, de ez a kormányváltás után nem működött. Az országos rendezvényeinken jelen voltak az oktatási tárca illetékes vezetői is.

A kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky László felkérésére több alkalommal is bekapcsolódtunk a kisebbségi törvénytervezet megalkotásába, konkrétan a nemzetiségi oktatással kapcsolatos paragrafusok kidolgozásába. Oktatási fórumokon, konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken vettünk részt. Szerencsére a szaktárca nemzetiségi és inkluzív oktatási főosztályának személyi állománya nagyon kedvezően változott és az együttműködés végre gyakorlati formát öltött, s ennek köszönhetően sorra véleményeztük a törvénytervezeteket” – mondja, s konkrétan megemlíti a 245/2008. számú közoktatási törvényt és a 138/2019-es számú pedagógusokról szóló törvénytervezetet, illetve a kétnyelvű pedagógiai dokumentációt és a szlovák nyelv oktatását illető változásokat.
Erősebb érdekképviselet, rugalmasság, kutatómunka

A Covidból alig ocsúdtunk fel, máris egy újabb komoly problémával találtuk szemben magunkat. A magas rezsiköltségek ismét veszélyeztetik a jelenléti oktatást. Fekete Irén szerint egyelőre csak az biztos, hogy december végéig van pénz az oktatási intézmények energiaszámláinak fizetésére.

Ne legyünk pesszimisták, mi úgy gondoljuk és azt reméljük, senkinek sem érdeke az iskolák bezárása. Az SZMPSZ ellenzi az online oktatást. Inkább megoldásokat kell keresni, mert a mögöttünk hagyott két év egyaránt megviselte a gyermekeket és a pedagógusokat is.”

A Szövetség a szomszédunkban dúló háború kitörése után szinte azonnal reagált. Humanitárius segítséget nyújtott Kárpátaljának, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek. Takarókat gyűjtöttek és szállítottak három alkalommal is, a területi választmányok és a két megyei alelnök, Berényi József és Csenger Tibor segítségével, valamint pénzadományt juttattak  területi választmányonként taglétszám szerint 1 eurót.

Fekete Irén - SZMPSZ közgyűlés 2022
Fotó:  SZMPSZ

Ami pedig a következő négy év prioritásait illeti, arról elmondja, az iskolák támogatása és az érdekképviselet elsőrangú feladat. Bár felelőtlenül nem szeret ígérgetni, szívügye a régiók megerősítése, főleg a szórványban. Ott erre égető szükség van. El fognak menni az egyes régiókba, kikérik a pedagógusok véleményét és úgy véli, már megérett az idő az önértékelésre. Ami után jöhet a továbblépés, új dolgokra van igény.

„Nagy kihívás az inkluzív oktatás, amire a pedagógusokat is fel kell készíteni. Emiatt találkoztam épp a napokban az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorával és dékánjaival, ahonnét a gömöri és keleti intézményeinket tudnák segíteni. A nyugati régiók számára pedig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának segítsége jöhetne szóba.

A kollégák és a tagság véleményére mindig is adok és figyelembe veszem a döntéseknél. Az idősebb kollégákat a tapasztaltuk miatt, a fiatalabbakat pedig a lendületük miatt szeretném foglalkoztatni. Soha nem felejtem el, hogy magam is harminc évig álltam a katedra mögött és egy vagyok közülük. Ezért mindenben igyekszem segíteni munkájukat, a magyar iskolák felvirágoztatását”

– fűzi hozzá. Mint mondja, ebben az állandóan változó világban fontos a rugalmasság is, hiszen egyre inkább gyors és megalapozott döntésekre van szükség. Az SZMPSZ elnökségét, nagy örömére, olyan emberek alkotják, akiknek komoly szakmai tudásuk és törvényismertük van. Megnyugtató az is, hogy Magyarország mindenkori kormányának támogatására bizton számíthatnak.

A személyre szabott oktatás, ami a pedagógiában szinte az álmok netovábbja, úgy válhat valóra, ha a jó gyakorlatokat, módszereket megosztják egymással a pedagógusok és ez a folyamat a járvány alatt el is kezdődött. Az anyagiak szűkössége miatt azonban előfordulhat, hogy egyes rendezvényeiket nem tudják megszervezni, miközben Fekete Irén szerint még legalább két-három munkatársra, szakemberre lenne szükségük. Ideálisnak tartaná, ha az óvodákkal, az alapiskolákkal és a középiskolákkal külön szakemberek foglalkoznának.

Égetően hiányzik a kutatómunka, ami nélkül nagyon nehéz a fejlesztés. Jó lenne statisztikákat, felméréseket készíteni. Azt, hogy a beíratási adatokat összegezni tudjuk, az egyes iskolaigazgatóknak köszönhetjük, akik eljuttatják hozzánk az adatokat.

Sokrétű, szerteágazó a tevékenységünk, hiszen konferenciákat, diákversenyeket, táborokat , nyári egyetemeket szervezünk, oktatáspolitikával , tehetséggondozással is foglalkozunk. Az ösztöndíj-pályázatok lebonyolításából maximálisan kivesszük a részünket, hisz a Szülőföldön magyarul – nevelési oktatási támogatás adatainak feldolgozása is a munkánk, ami jelentős adminisztratív és szervező munkát igényel Szövetségünk részéről. Az erőnket az érdekképviselet terén nagyban megnövelhetnénk, ha 680 intézményünk 49 ezer diákja és nagyjából 6000 pedagógusa szószólójaként léphetnénk fel akár a minisztériumban vagy más fontos helyeken. Ehhez azonban minden felvidéki magyar pedagógusnak csatlakoznia kellene hozzánk” – vázolja fel, mi garantálná a jövőben a fejlődést.

Fekete Irén - SZMPSZ közgyűlés 2022
Fotó:  SZMPSZ

Szóba kerül még az életfogytig tartó tanulás, az SZMPSZ elnöke nem győzi hangsúlyozni, hogy az egyetemi évek alatt szerzett tudás vajmi kevés ahhoz, hogy valaki a katedrán álljon. Állítja, ilyen módszertani szabadságuk még sosem volt a pedagógusoknak, mint most. Rengeteg jól bevált oktatási módszer létezik, ami nagyban megkönnyíti a pedagógusok munkáját, csak ismerni és használni kell.

Ha az oktatási reform végbemegy, akkor már nem tantárgyakat fognak tanítani a pedagógusok, hanem egy-egy műveltségi területet, amihez nagyobb tudástár szükséges. Ez pedig pedagógusképzés átgondolását és átalakítását teszi szükségessé. Ez nem lesz gyors folyamat, de el kell kezdeni.

Nélkülözhetetlen az is, hogy a pedagógusok és szülők között megfelelő legyen kommunikáció, hiszen ez a gyermekek érdekét szolgálja” – teszi hozzá az SZMPSZ újraválasztott elnöke.

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.