2021. április 18., 11:00

A Feszty, az ógyallai magyarság bástyája

A világjárvány alatt az idén is a tavalyihoz hasonló, rendhagyó módon történik a jövendő elsősök alapiskolai beíratása. A Komáromi járásban levő Ógyallán egyetlen magyar tannyelvű oktatási intézmény, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda április 14–16-án fogadja az eseményre a kicsik nélkül érkező szülőket. A részletekről Deme László igazgatóval beszélgettünk. 

Fotó: Tallósi Norbert
Deme László Igazgató diákjaival a tavalyi tanév végi kiértékelésen

Hány tanulóval és munkatárssal működik az oktatási intézményük? 

A Feszty jelenleg 16 osztályban tanuló 266 diákkal és 2 óvodai csoportban foglalkoztatott 28 gyermekkel működik. Alkalmazottaink száma 44, közülük harmincketten pedagógusok.

A járványhelyzetben a szigorú előírások betartása és a negatív teszteredmények ellenőrzése mellett elsősorban azon szülők óvodás és alsó tagozatos gyermekeit fogadjuk, akik a kicsiket munkaidő alatt nem tudják kire bízni. Mi tagadás, sokan vannak. De fogadjuk azokat a felső tagozatos diákokat is, akik műszaki eszközök hiányában otthonról nem tudnának bekapcsolódni a távoktatásba. Az iskolában interaktív tábla segítségével, öt fős kiscsoportokban tanulhatnak. Az ismeretgyarapításon kívül feleltetjük is őket, hogy érdemjegyeket szerezzenek, és a koronavírus-járvány miatt ne kelljen osztályt ismételniük.

A pandémia immár másodízben nyomja rá bélyegét az elsősök beíratására...

Sajnos az idén is a tavalyihoz hasonló, rendhagyó módon történik az elsősök beíratása, elsősorban online formában, de a szülő személyes jelenlétét is lehetővé tettük.

Utóbbi esetben a kicsiket nem kellett magukkal hozniuk, csak a kitöltött jelentkezési nyomtatványt, a személyazonossági igazolványukat és a gyermekük anyakönyvi kivonatát. Sajnos, a járvány miatt az idén is elmaradtak a korábban jól bevált iskolacsalogató rendezvényeink, amelyek normális időszakban már januárban elkezdődtek. Ennek egyik módja volt, hogy az ovisok és az elsősök kölcsönösen meglátogatták egymást. Közkedveltek voltak a toborzó hétvégéink is, amikor délelőttönként a gyerkőcökkel foglalkoztunk, miközben elbeszélgettünk a szülőkkel. Ezeknek köszönhetően több olyan családdal is megismerkedtünk, akik Ógyalla vonzáskörzetében, így Véken, Zöldálláson, Martoson, Farkasd-tanyán vagy a távolabbi Bajcson élnek, és a mi intézményünket választották a gyermeküknek.

Miben nyilvánul meg az iskolájuk vonzereje?

Sok család számára vonzó, hogy nagy figyelmet fordítunk a magyar néphagyományok ápolására, elsősorban az ismert Bellő és az ovis táncosokat tömörítő Bikfic néptánccsoportunk révén.

Sajnos, a járvány idején ezeknek sincs lehetőségük fellépni, újabb bel- és külföldi versenyeken sikereket elérni. Az azonban örvendetes, hogy ebben a tanévben, az áldatlan helyzet ellenére az alsó tagozaton 42-en jelentkeztek néptáncra, ami meglepően nagy szám. A felső tagozatos táncosaink pedig ez idő tájt a felnőtt táncosokkal együtt gyakorolnak. A több nemzedéket összefogó Bellő zenei kíséretét a szintén lelkes, öt fős saját zenekarunk biztosítja.

További vonzerőnknek számít, hogy felvállaltuk városunk jeles szülöttje és iskolánk névadója, Feszty Árpád festőművész szellemiségét és a nemzettudat-erősítést.

Nem utolsósorban pedig a szakmailag felkészült, derűt és nyugalmat sugárzó pedagógusaink is a jó hírünket keltik a munkájukkal. Az sem mellékes, hogy nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek iránt. Ezt bizonyítja a Komplex Instrukciós Program (KIP) bevezetése is. Ennek lényege a tanulók csoportmunkája és egyéni fejlesztése, amelynek keretében mindenkinek a saját képességeihez mérten osztjuk ki a különféle részfeladatokat. A végeredményt mindig közösen értékeljük, és valamennyi kiscsoport bemutatja a saját közös munkáját, amiből mindenki tanulhat, gazdagodhat. 

Feszty Árpád alapiskola ógyalla Deme László

Nemrég több felújítási munkálatot is elkezdtek, hogy még korszerűbb feltételek között folytatódhasson az oktatás.

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának köszönhetően korábban mintegy 192 ezer eurós támogatást kaptunk az egyik pavilonunk tetőterének a beépítésére.

Az építkezés első szakaszát képező munkálatok nagyja már befejeződött. A járványidőszakban azonban kérdéses a folytatás időpontja. Közben Ógyalla város segítségével több kisebb javítás, fejlesztés, így a villámhárítók felszerelése is megvalósult. A szlovák államtól kapott közel 90 ezer eurós támogatásból pedig az informatikai, a biológiai és a kémiai szaktantermet újíthatjuk fel. Már kiválasztottuk a kivitelezőt, aki hamarosan elkezdi és remélhetőleg az új tanév kezdetéig be is fejezi a termek korszerűsítését. 

Mit üzen a tétovázó szülőknek, miért válasszák a Fesztyt gyermekeik számára?

Azt vallom, hogy az az igazi magyar, akinek az unokája is magyar iskolába jár. Az iskolaválasztás során nemcsak a szülőkre, hanem az unokáikat jó irányba terelgető nagyszülőkre is óriási felelősség hárul.

Minden ez ügyben érintett magyar ajkú ógyallai és környéken élő polgártársunknak ezúton üzenem: itt vagyunk, színvonalas oktatást nyújtunk, és semmiképp sem kerül hátrányba az a gyermek, aki valamelyik szlovák alapiskola helyett nálunk kezdi meg a tanulmányait. Sőt, szavatoljuk, hogy nemcsak a tudását alapozzuk meg, hanem a hovatartozását, anyanyelvét, kultúráját mindenkor vállaló, igaz magyar emberré neveljük. Tudatosítani kell, hogy a helytelen iskolaválasztás felgyorsítja a magyarság beolvadását. Mindazokat, akik ezt velünk együtt szeretnék elkerülni, nagy szeretettel várjuk az iskolánk által április 14–16-ra meghirdetett beíratáson!        

Feszty Árpád alapiskola ógyalla Deme László

Megjelent a Magyar7 hetilap 2021/15. számában.

Megosztás
Címkék