Illés Szent Egyed-temploma

Kovács László 2019. május 13., 12:32

A Selmecbánya közelében fekvő terület, ahol a későbbi település létrejött, a Hont-Pázmány nemzetség tulajdonában volt. Első okleveles említése 1266-ból való, de a Szent Egyed-templomot már 1254-ben említik.

Fotó: Görföl Jenő

A település neve is a templom patrocíniumából származik Szentegyüd alakban, bár Szentilia néven is említik. Az Ilija név magyar változata, az Illés, csak a 19. századtól használatos.

Az első templomépületet a bencések emelték még a 12. században, akik itt remete életmódot folytattak, és Szent Egyednek szentelték, aki a remeték védőszentje is volt. Ennek az első templomnak a szentélye nyújtott félköríves záródású volt, ezt az alakját máig őrzi. A téglalap alapú hajó nyugati homlokzatán van az egyik legszebb román kori portálé. A béllet három oszlop mélységű, a bal oldalán már csak két oszlop található. Az ívmező három ívkaréjos, akárcsak a csütörtöki templomé, ez francia–német hatásra utal. Feltételezhetően a 13. század ’40-es éveiben készült. A portálé bal és jobb oldala a díszítésben is különbözik: az előbbi leveles és figurális díszítésű, az utóbbi kehely formájú. A nyugati homlokzathoz a 18. század végén egy tornyot építettek, így a portálé ma a torony alatt van. A szentély falán egy román rézsűs ablakot bontottak ki.

A félköríves diadalíven az ószövetségi próféták láthatók és egy püspökkép az illuzórikus árkád alatt. A hajó északi falán egy freskótöredék látható, amelyen egy püspök és Szűz Mária a Kisjézussal ismerhető fel. Ezek a festmények a 14. század közepén készültek. A diadalív előtt látható egy faragott és festett Piéta a 16. századból.

Képgalériánk:
Fotó: Görföl Jenő

0 HOZZÁSZÓLÁS