Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó: „Toljuk a nemzet szekerét”

Száraz Dénes 2019. június 14., 17:13

Visegrád adott otthont a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által szervezett I. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozónak, amelyen mintegy 200 külhoni magyar újságíró – televíziós, rádiós, lapszerkesztő – vett részt június 12-14. között. A találkozó része volt a külhoni újságírók számára meghirdetett verseny kiértékelése is, ahol kollégánk, Kolek Zsolt egyik munkája különdíjban részesült. A médiatalálkozó másnapján Potápi Árpád János államtitkár szerkesztősgünkben tett látogatást. 

Fotó: Katona Tamás

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár bevezető előadásában hangsúlyozta, hogy az államtitkárság tevékenységének meghatározó irányvonala a gyarapodó és jó kondícióban lévő határon kívüli magyar közösségek kialakítása. Ennek elérését az identitás erősítésével, a magyar családok támogatásával és az elszakított területeken élő magyarság gazdaságának fejlesztésével kívánják elérni.

A magyar kormány 2010-től folyamatosan valósítja meg ezeket az elképzeléseket a kettős állampolgárság jogi keretének kialakításával, a választójogi törvény módosításával, a nemzeti összetartozás napjának törvénybe iktatásával. A fejlődő magyarországi gazdaságnak köszönhetően 2014-től lehetőség nyílott a külhoni magyarság intézményhálózatának és gazdaságának támogatására is. Ötszáz külhoni magyar intézmény és ugyanannyi magagyar vállalkozás részesült az elmúlt időben jelentős támogatásban. A külhoni magyar média támogatása is kiemelt nemzetpolitikai kérdés. Ennek köszönhetően a megújuló Kárpát-medencében a hírfolyam minden jelentős történésről beszámol és minden nemzetrészhez eljut.

A magyar nemzetpolitika megkülönböztetett figyelemmel fordul a magyar családok irányába, támogatja a magyar oktatásügyet is a bölcsődéktől kezdődően egészen a felsőoktatási intézményekig. Sőt, már az intézményes keretek előtt is színre lép a babacsomagokkal, amelyek komoly segítséget jelentenek a gyermeket vállaló magyar családoknak.

Potápi beszédében szólt a Határtalanul program fontosságáról is, melynek keretében 300 ezer magyarországi diák jutott el határon túli magyar területekre, ismerkedett meg külhoni magyar diákokkal, és szövődtek baráti kapcsolatok iskolák között.

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos előadásában a magyar diaszpórapolitika eredményeit foglalta össze, kiemelte a Magyar Diaszpóra Tanács megalakulását, a Körösi Csoma Sándor, Mikes és Julianus programokat valamint a magyar cserkészet kiemelt támogatását. A szórványban élő nyugati magyarság is elismeréssel szól a magyar nemzetpolitika törődéséről.

A médiatalálkozón két érdekes kerekasztal-beszélgetésre is sor került. Az elsőn erdélyi, újvidéki, kárpátaljai, szlovén és felvidéki szerkesztők nyújtottak körképet a Kárpát-medencei magyar televíziózásról és rádiózásról. A Felvidéket Bartók Csaba, a hirek.sk felelős szerkesztője képviselte, aki a beszélgetésen szomorúan állapította meg, hogy ezen a területen a Felvidéken a legmostohább a helyzet, mivel nincs arányos műsoridőnk a közszolgálati televízióban. Továbbá kedvezőtlen a törvényi háttér is a rádiós frekvenciaelnyerésre, valamint a televízióalapításra is. Komoly hátrányt jelent az is, hogy a nyelvtörvény miatt kötelező a tévében a műsorok szlovák nyelvű feliratozása.

A magyar nyelvű írott sajtó helyzetéről tartott kerekasztal-beszélgetésen a Felvidéket Molnár Judit,  médiacsaládunk főszerkesztője képviselte, aki abból a sajátságos helyzetünkből adódó problémáról is szót ejtett, hogy a felvidéki magyar nemzetrész egységét megbontotta a vegyespárt megalakulása. Egy ilyen jellegű párt a többi elszakított nemzetrész magyarságát nem sújtja, viszont nálunk bizonyos meghasonlottságot eredményezett az elmúlt tíz év során.

A médiatalálkozón került sor a nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett pályázati kiírásra beérkezett munkák kiértékelésére és az eredményhirdetésére. A televízió kategóriában az első helyezést Magyari Tekla és Simó Csaba (Erdély) érte el, a második a Pannon RTV (Vajdaság) munkatársaként Herczeg Zsolt, Miskolci Renato és Fleisz Miklós, a harmadik Szabó Attila és Bálint Károly (Erdély) lettek. 

Elismerésben részesült a felvidéki Bartók Csaba és csapata a Papp Andrea iskolaigazgatóval készült portréjáért, valamint Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György a Zoboralja hagyományait bemutató kisfilmjéért. Mindhárman a ma7 médiacsaládhoz tartozó hirek.sk munkatársai.

A rádiós kategóriában az első helyezett Ternovácz István (Vajdaság), a második Iváncsik Attila (Kárpátalja), a harmadik a Paprika Rádió (Kolozsvár) lett.

A nyomtatott sajtó díjait Szilágyi Péter miniszteri biztos adta át, a kategória első helyén Markovics Annamária (Vajdaság) végzett, második Rostás Szabolcs (Erdély), míg a harmadik Szüszer Róbert (Erdély) lett.

A visegrádi médiatalálkozón Potápi Árpád János bejelentette, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság elismerésben részesítette, és 500 ezer forinttal segítette Csúcs Mária és Péter erdélyi tévéseket, akiknek a televíziós kameráját munkájuk végzése közben a román provokátorok megsemmisíttették az úzvölgyi magyar-román incidensben.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a zárszavában kifejezte azon örömét, hogy a külhoni látogatásai során azt tapasztalja, hogy az elszakított nemzetrészek magyarjai most már nem panaszkodnak, teszik a dolgukat és többnyire elégedettek. Talán ezekkel a szavakkal cseng egybe az egyik győztes kisfilm citerakészítő főszereplőjének gondolata, hogy semmi különöset nem teszünk, „csak toljuk a nemzet szekerét.” Mint ahogy a külhoni magyar újságírók is.

Képgalériánk:
Fotó: Katona Tamás

Kolek Zsolt is a díjazottak között 

Különdíjban részesült kollégánk, Kolek Zsolt a Selye János Egyetem Teológiai Kara dékánjával, Lévai Attilával készített interjújáért.

Az interjú egyebek mellett képet ad a felvidéki magyar református egyház közösségmegtartó erejéről. 

Potápi Árpád János a ma7 szerkesztőségében 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a médiatalálkozó másnapján részt vett a FUEN dunaszerdahelyi kongresszusán, s a tanácskozást követően médiacsaládunk szerkesztőségébe is ellátogatott Czimbalmosné Molnár Évával, az államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetőjével, valamint Brendus Rékával, az Erdélyért felelős főosztályvezetővel. Így politikai és közéleti rovatvezetőnk, Kolek Zsolt a díjjal járó oklevelet személyesen vehette át Potápi Árpád Jánostól.

 

Képgalériánk:
Fotó: Katona Tamás

Potápi Árpád János a szerkesztőség tagjaival az aktuális ügyek mellett a ma7 médiacsalád működéséről is beszélgetett - a lap és a portál olvasottsági adatairól, valamint a felvidéki sajtó helyzetéről is tájékozódott. A kötetlen beszélgetésnek a politika aktuális helyzete is témája volt. 

Képgalériánk:
Fotó: Katona Tamás

0 HOZZÁSZÓLÁS