2022. június 4., 07:55

Meghaladható-e a trianoni megosztottság?

A magyar Országgyűlés 2010-ben a trianoni békediktátum ratifikálásának évfordulóját, június 4-ét, a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Adódik a kérdés, meghaladható-e a trianoni megosztottság, miközben a következmények máig meghatározzák a külhoni magyarok mindennapjait.

trianon
A Nagy-Trianon palota a franciaországi Versailles-ban
Fotó: Fortepan / MZSL/Ofner Károly

Egyfelől vitán felül nemzeti érdek, hogy a békediktátum szülte megosztottság, a „trianoni átok” egy évszázad elteltével, a szükségből erényt kovácsolva, végre pozitív tartalommal teljen meg. Legalább ennyire fontos, hogy a modern magyar nemzetkép hangsúlyos részévé váljon az összetartozás tudata.

Mindez nem fikció, hiszen bár szétválasztanak az államhatárok, összetartozunk, lakjunk bár Újlipótvárosban a Szent István park tőszomszédságában, a csallóközi rónán, a Hargita tövében vagy a szőke Tisza partján, a Délvidéken. Összeköt a nyelvünk, a kultúránk, a szokásaink.

Trianon még mindig fáj

Százkét éve a versailles-i palotából nézve Jókai, Kosztolányi vagy Arany János szülővárosa nem volt egyéb, mint a magasabb stratégiai érdekek nyomán meghúzott vonaltól egy-egy milliméterre fekvő ismeretlen nevű helység.

A magyar nyelvközösségnek viszont még 2022-ben is közös kincse Komárom, Szabadka vagy Nagyszalonta szülöttje. Trianon fáj! Még ma is fáj! A ma élő nemzedékek feladata meghaladni végre a fájdalmat, felcserélni valami mással.

Összetartozás: sokan mondhatják, feltaláltuk a spanyolviaszt! Milyen újat mondunk ezzel, aminek természetesnek kéne lennie? Azonban abban az országban, amely meghasonlott önmagával, amely az idegengyűlölet hullámain lovagolva tagadta meg sajátjait 2004. december 5-én, nem eleve természetes az összetartozás.

pozsony
Az eredetileg Magyarország nevű vontató gőzhajó a Dunán Pozsonynál. Trianon után csehszlovák tulajdonba kerülve a hajót Svätoplukra nevezték át
Fotó:  Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Archívum / Negatívtár / özv. Venczel Jánosné gyűjteménye
Elbukott népszavazás

Az 1945 utáni elhallgatás, a proletár internacionalizmusnak álcázott hazafiatlanság, majd a rendszerváltozást követő, sehova nem vezető megfelelési kényszer, a szolgalelkű külpolitika vezetett 2004. december 5-ének szégyenéig.

A Kádár-korszakból örökölt zsigeri reflexek, a kispolgári irigység, a dögöljön meg a szomszéd tehene mentalitás viszont máig meghatározza a még mindig velünk élő „homo kádáricus” mindennapjait.

Azt a generációt, amely a rendszerváltozással elvesztette szociális biztonságérzetét, eszköztelenül és esélytelenül maradt magára egy farkastörvények által irányított világban. Hát ők azok, akiknek Jókai, Kosztolányi vagy Arany művei nem érnek többet annál a lapnál, amelyre nyomtatták őket! És mégis, velük is összetartozunk!

Merjünk magyarok lenni!

A 2010 után új alapokra helyezett nemzetpolitika azon a felismerésen alapul, hogy a trianoni megosztottságot a visszájára fordítsuk, kamatoztassuk a lehetőségeket, amelyek a helyzetből adódnak. Egyszersmind abból indul ki, hogy a modern magyar nemzettudatnak jövőbe mutatónak kell lennie, olyan kapocsnak, amely összeköti az anyaországi polgárt a külhoni magyarral.

A nemzetpolitika legfőbb üzenete az asszimilációs nyomásnak kitett külhoni közösségek irányába jól megragadható: merjünk magyarok lenni! Tanuljuk meg végre, hogy a mindenséggel mérjük magunkat, s ne holmi ócska kompromisszumok mentén araszoljunk a nekünk rendelt olvasztótégely felé.
Kérdőjel az anyaország határa mentén

A felvidéki magyarság jelenleg az anyaország határa mentén pántlikaszerű kérdőjelként nyúlik el. Szaporodó pontokkal, fogyó hassal. A közösség erejét romboló belső vitákkal, megengedőbben fogalmazva, hangos útkereséssel. Félreértés ne essék, nem a viták károsak, hanem a mögöttük lévő, az alkotó erőt gúzsba kötő indulatok.

Jövőkép helyett helyezkedésre, stratégiaalkotás helyett taktikai küzdelmekre futja az egyre nagyobb kinccsé váló időből. Messiásokat várunk, miközben gyakran a kelleténél kevésbé becsüljük a felvidéki magyarság kovászát adó közösségi embereket. A közösségi életet maga alá gyűrte a pártoskodó politika, olykor családokat szakítva szét.

Trianon után százkét évvel a vesztes pozíciójába kényszerítjük magunkat, pedig győzelmet arattunk a történelem felett. Ha soraink megfogyatkoztak is, de megmaradtunk. Mi ez, ha nem győzelem a Trianonban békét konferáló cilinderes urak igyekezetével szemben?

Másodrendűség, hamis tolerancia

A vesztes szerepét osztja ránk a pozsonyi hatalom is. A felvidéki magyarság a főváros fényudvarában, vagy éppen Szlovákia hátsó szobájában él, egy évszázad elteltével is az elnemzetietlenítő utódállami logika foglyaként.

Megélve, hogy a szülőföldjét magába tagozó államnak legyen nyelve, s ne az ott élő polgároknak. Magával hurcolva a megbélyegzettséget, a beneši dekrétumok máig nyúló árnyékát.

A hamis toleranciával kérkedő huszonegyedik században így válik másodrendű polgárrá a felvidéki magyar saját szülőföldjén. Olyan közösséggé, amelyet fejét lehorgasztva szégyenpadra ültetnek, aláásva az önbecsülését, a magyar szóhoz való ragaszkodását. Éppen azt, ami egy számszerű kisebbségben élő közösség megmaradásához nélkülözhetetlen.

aggtelek kecső
Ledöntött határkő a trianoni határnál Aggtelek és Kecső között
Fotó:  Fortepan / Lissák Tivadar
Haza a magasban
A ránk kényszerített utódállami logikából van kiút, de az anyaországi segítség, a sűrűre szőtt nemzetpolitikai háló csak eszköz. A megmaradás a kiállással kezdődik, ugyanis a haza a magasban a családokban épül meg az iskolapadokban.

A magyar szó vállalása a csábító beolvadás, a természetesnek mondott asszimiláció ellenében az a kiállás, amelyen a közösség megmaradása nyugszik. Olyan utóvédharc, amely a kiismerhetetlen jövőbe menti át a magyar családokat, a magyar iskolát.

Egységes nemzet

Nemzedékek küszködtek az önmeghatározás kínjával: azzal az alapvető, de mégis nehezen megválaszolható kérdéssel, ki a magyar? Százkét év nem múlik el nyomtalanul. Ma már dolgunk van azzal is, hogy a magyar nemzetet szétválasztó politikai határok ne osszák meg az egységes nemzetet.

Nemzeti önmeghatározásunkban a külhoni közösségenként formálódó sajátos jegyek mellett az összetartozás tudatának mindennél erősebb kapocsnak kell lennie.

Így épülhet fel egy olyan nemzeti közösség, amely valóban belakja a politikai határokon átnyúló hazát. A hazát a magasban.

Megjelent a Magyar7 2022/22. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.