2021. október 2., 10:30

Szövetségben: tizenkét év után újjáalakult a magyar egység - VIDEÓKKAL

Szombaton a somorjai Kormorán szállóban tartották a Szövetség alakuló kongresszusát, tizenkét év után újjáalakult a magyar egység.

szövetség
Médialapozó
Fotó: Horváth Szomolai Andrea

A kongresszus sajtónyilvános részéről, illetve a tanácskozást követő sajtótájékoztatóról folyamatosan tájékoztattuk olvasóinkat.

A kongresszus küldöttei, összesen 140-en, megválasztották a Szövetség új elnökét, alelnökét, illetve a párt Országos Tanácsának elnökét is. Forró Krisztiánt 129 igen szavazattal, 5 tartózkodás és 6 nem szavazat mellett választották az egységpárt első elnökének. A Szövetség Országos Tanácsát Sólymos László vezeti majd, ő 116 igen szavazatot kapott, nyolcan tartózkodtak, 14-en pedig nemmel szavaztak. A Szövetség alelnöke Mózes Szabolcs lesz. Mózes 126 szavazatot kapott, nyolc nem és négy tartózkodás mellett. Sólymosra és Mózesre is két-két érvénytelen szavazat érkezett.
A kongresszus küldöttei megválasztották az elnökség tagjait is. A 18 tagú elnökségben kilenc MKP-s, öt Most-Hidas és négy Összefogásos politikus kapott helyet. A küldöttek csomagban szavaztak az elnökségi tagokról, a szavazás eredménye az előzetes megállapodás szerint alakult. A Szövetség elnökségi tagjai: Forró Krisztián, Berényi József, Beke Beáta, Őry Péter, Viola Miklós, Bárdos Gyula, Farkas Iván, Cziprusz Zoltán, Furik Csaba (MKP) - Sólymos László, Rigó Konrád, Agócs Attila, Pataky Károly, Michal Goriščák (Most-Híd) - Mózes Szabolcs, Orosz Örs, Nagy József, Bauer Ildikó (Összefogás). 
szövetség
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Forró Krisztián: Korszakhatárhoz értünk

A Szövetség megválasztott elnöke szerint akarat és türelem kellett a pártegység megvalósításához. Meg kell ismernünk, meg kell értenünk egymást - hangsúlyozta Forró, hozzátéve, hogy

nem elég a politikusok által meghozott kompromisszum, a választók részéről is türelemre lesz szükség.

Ha a felvidéki magyar választó azt fogja látni, hogy a Szövetség nem a gondjaikkal foglalkozik, érdektelenné válik. Megmaradásunk záloga, hogy legyen parlamenti képviselete a magyarságnak, ehhez kölcsönös bizalomra lesz szükség a választók és a politika között.

A bizalom alapja a munka, amivel felzárkóztathatók lesznek a déli régiók, megváltoztatható lesz a hátrányos megyerendszer és a kollektív bűnösség öröksége.

Forró külön megszólította a fiatalokat, akiknek még nincs tapasztalata a magyar egységről, nélkülük nem lehet sikeres az egységes párt. 

A szlovák pártok vezetőihöz szólva elmondta, a Szövetség az ország sikerében érdekelt, nyitottak a kölcsönös partnerségen alapuló együttműködésre.

Egységet hozunk létre, nem egyformaságot, a sikerekhez mindenkire szükség lesz. Az új korszak, a Szövetség korszaka lesz - hangsúlyozta a pártelnök. A Szövetség nemcsak azt fogja össze, ami a fejünkben van, hanem azt is, ami a szívünkben - idézte a Szentírást Forró, aki hangsúlyozta, a sikerért alázattal és szolgálatkészen fognak küzdeni.

Sólymos: Be kell fejezni a sárdobálást
sólymos
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Sólymos László

Sólymos László, az Országos Tanács megválasztott elnöke hangsúlyozta, hosszú út vezetett a mai naphoz, az egységes párt megalakulásához.

Egymást meggyőznünk, és nem legyőznünk kell, higgadt politizálásra lesz szükség

- emelte ki Sólymos.

Együttműködésre lesz szükség a párton belül és a párton kívül. A gyakorlatban a párt csakis úgy fog működni, ha a településeken is egymás szövetségesei leszünk. Be kell fejezni a sárdobálást - hangsúlyozta Sólymos.

Utat kell találni a helyi közösségekhez: országos szinten a sokakért, helyi szinten az ottani közösségekért kell mindent megtennie a pártnak. Meg kell találni a partnerséget az európai és a szlovákiai színtéren, jó viszonyt kell ápolni Magyarországgal - emelte ki Sólymos.

Szlovákiának szüksége van az erős és megbízható partnerre, a Szövetségre.

A Szövetségben meg kell férnie egymás mellett a különböző értékeket vallóknak. Sólymos azzal zárta: legyünk mindannyian egy jó csapat.

Mózes: Eredményekre, tettekre van szükség
mózes
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Mózes Szabolcs

Mózes Szabolcs alelnök hangsúlyozta, az előző harminc évben ugyan történtek jó dolgok, de az összkép negatív. Másként kell politizálni, növekedett azok száma, akik elutasították az elődpártokat. A Szövetségnek esélye lesz megszólítani ezeket a választókat - tette hozzá Mózes.

Társadalmi programra, eredményekre, tettekre van szükség - ehhez kitartó munkán át vezet az út. Be kell kapcsolni a társadalom széles rétegeit, nyitottságra lesz szükség.

Vannak fiatalok, akik nem a szlovák pártok platformjaiban látják a jövőt, őket azonban csakis minőségi tartalommal lehet megszólítani. A Szövetségnek élnie kell ezzel a lehetőséggel - hangsúlyozta Mózes. 

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy a Szövetség sikeres legyen, hiszen megvan a kellő számú magyar szavazó

- tette hozzá a Szövetség alelnöke.

Videó:  ma7
Videó:  Ma7
Videó:  Ma7
A kongresszus által elfogadott politikai nyilatkozat:
A Szövetség ma azért alakult meg, hogy közös és őszinte elkötelezettségünkkel a Szlovákiában élő magyar közösség, valamint az ország déli és keleti régióiban élő emberek érdekeit egységesen, felelősségteljesen és eredményesen képviseljük. Az MKP a Híd és az Összefogás egyesülésével egy olyan gyűjtőpártot hoztunk létre, amely a közösség erejét és az egyén szabadságát alapértéknek tekinti. A Szövetség egy olyan gyűjtőpárt, amely az állampolgári elvet, miszerint a törvény előtt minden ember egyenlő és a jogállamiságot, amelynek értelmében az állam is alanya, nemcsak betartatója a jognak, egyaránt fontosnak tartja. Kiállunk az ország európai uniós tagsága, NATO-tagsága és eddigi külpolitikai irányultsága mellett, ugyanakkor az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében látjuk az EU-n belül. A szabad versenyen alapuló, szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság hívei vagyunk. A nemzeti közösségek helyzetének és jogainak kielégítő kezelése, megmaradása és fejlődése érdekében követeljük az Európai Unió országaiban alkalmazott legjobb megoldások bevezetését. Az eddig tevékenykedő érdekképviseletek jelentős eredményeket tudhatnak maguk mögött. A Komáromi Nyilatkozatban tett politikai ígéretünket, valamint a már jóváhagyott pártdokumentumokban foglalt vállalásokat is eredményekre kívánjuk váltani. Hiszünk a megújulás lehetőségében és a fiatalok  közéletbe való bevonásának fontosságában. A magyarok ennek az országnak mindig a javára voltak, úgy gazdaságilag, mint politikailag. Nélkülünk nem lett volna sikeres az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás, amely Szlovákia 30 éves történetének legnagyobb sikere. Nélkülünk nem ért volna véget 1998-ban a Mečiar-korszak. Ez a közösség a 21. században  megérdemel egy olyan pártot, amely mindig támogatja a társadalom fejlődése érdekében szükséges és hasznos döntéseket, és a felvidéki magyarság jövője szempontjából is jelentős eredményt tud elérni. A Szövetségben az MKP, a Híd és az Összefogás összeolvadásával a huszadik század szlovákiai magyar pártjainak utódjaként, de egyben a 21. század kihívásainak és realitásainak megfelelő modern érdekképviseletként szándékozunk működni.
Korábban írtuk:

Kevéssel tíz óra után a nyitóbeszédekkel és a vendégek üdvözleteivel elkezdődött a Szövetség alakuló kongresszusa. A kongresszuson a három párt politikusai mellett többek között jelen van Pethő Tibor Magyarország megbízott és rendkívüli pozsonyi nagykövete, Czimbalmosné Molnár Éva, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Andócsi János, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke. A kongresszusra meghívást kaptak szlovák politikusok is, a KDH-t Tomáš Merašický alelnök képviselte. Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője nem jelent meg.

Mózes Szabolcs, a Szövetség leendő alelnöke nyitóbeszédében kiemelte, pártegyesítés legfeljebb emberöltőként egyszer van, így ünnepi alkalom a somorjai közgyűlés. Mózes hangsúlyozta, a Szövetség eddigi elnökségét technikai okokból az Összefogás politikusai adták, akik rögtön a közgyűlés elején le is mondtak tisztségeikről, így az a továbbiakban jelölő közgyűlésként folytatódik. Az ülés vezetését Mózestől Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere vette át.

Szili Katalin: Minden felvidéki magyar boldogulása kiteljesedhet

A jelenlévőket videóüzenetben előbb Szili Katalin miniszterelnöki megbízott köszöntötte, aki leszögezte a jelenlévők felelősségteljes döntések előtt állnak, hiszen a felvidéki magyarság szülőföldön való boldogulásáról van szó. Ehhez közös elszántság és közös program kell, olyan program, amely „minden felvidéki magyar boldogulása kiteljesedhet”.

Szili után Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke üdvözölte a Szövetség megalakulását videóüzenetében.

Tusk hangsúlyozta, a Szövetség tagpártjaival, az MKP-vel és a Most-Híddal is gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítani a múltban, a Szövetséggel kapcsolatban joggal számíthat ugyanerre. A Néppárt elnöke kiemelte, jelenleg egyetlen, az EPP-ben tagsággal rendelkező szlovák pártnak sincs parlamenti képviselete saját hazájában, ezért európai szempontból is üdvözlendő a Szövetség megalakulása.

Donald Tusk után Bukovszky László kormánybiztos szólt az egybegyűltekhez.

Bukovszky annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a Szövetség minden kisebbség pártja legyen,

majd felajánlotta, hogy a formálódó kisebbségi törvény körüli munkában részt vegyenek a Szövetség politikusai is.

A rövid beszédet tartó Tomáš Merašický a kereszténydemokrata párt és a magyar pártok együttműködésének eredményeit és hasznosságát, illetve a közös értékek fontosságát emelte ki.

kelemen
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Nem egymással vagyunk versenyben

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy fogalmazott, természetes, hogy itt legyen ezen az ünnepi eseményen. „Fontos felismerés“, hogy közös úton folytatja tovább a három párt, hiszen a politika egyik legfontosabb kérdése, hogy a párt és politikusai kiért dolgoznak.

Nem egymással vagyunk versenyben

– szögezte le Kelemen Hunor, az idővel futunk versenyt.

A világ változik körülöttünk, a demográfiai kihívásokat kezelni kell. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott, csak szólni kell és segítenek, tapasztalatukat, tudásukat szívesen megosztják a Szövetség politikusaival is.

Pásztor István: Ma ünnep van, a favágás holnap kezdődik

Pásztor István, a VMSZ elnöke köszöntője elején gratulált a bátorsághoz, amely ahhoz kellett, hogy a Szövetség politikusai „átlépjenek saját árnyékukon“. A vajdasági magyarok érdekeltek abban, hogy felvidéki nemzettestvéreik sikeresek legyenek.

Lehet húzni a határokat ide és oda, (...), de mi meg tudjuk szervezni magunkat, szót tudunk egymással érteni (...). Erről szól a határon túli  magyar politizálás.  (...) Nem a lelkek száma a fontos, hanem a lelkek nagysága!

Pásztor találóan úgy fogalmazott, ma ünnep van, a favágás holnap kezdődik. „A politika a favágásról szól!“

Pásztor után egy másik határon túli politikus, Brenzovics László kapott szót. A KMKSZ elnöke vajdasági kollégájához hasonlóan azt emelte ki, egyetlen magyarnak sem lehet közömbös, éljen bárhol a Kárpát-medencében, hogy mi történik a felvidéki magyarokkal.

Mindannyiunk érdeke a felvidéki magyarság sikere, már csak azért is, mert az utódállamok lakosságának arányában a felvidéki magyarok vannak a legtöbben, példát kell mutatniuk. A Szövetség sikere emiatt is fontos.

Andócsi János elmondta, nem először jár a Felvidéken, Somorján is több alkalommal járt már. Mindig irigykedve figyelte Dunaszerdahelyt, hogy mindenki magyarul beszél, meghatározó élmény volt ez a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösség alelnökének.

A kilencvenes évek végén, amikor a felvidéki magyar pártok éppen egyesültek, a horvátországi magyar párt akkor esett szét.

„Sok erőt kívánok az újjáegyesüléshez!” – zárta beszédét Andócsi és ezzel párhuzamosan véget ért a kongresszus sajtónyilvános része is.

szövetség
+3 kép a galériában

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!