2021. szeptember 24., 07:55

Megtisztult a Bodrog folyó - KÉPEKKEL

A tömérdek hulladék, az illegális szemétlerakatok a természetben globális problémát jelentenek. Napjainkban évente 322 millió tonnával több műanyagot gyártanak, mint 70 évvel ezelőtt. Ennek egytizede a tengerekben végzi hulladékként, idővel mikroműanyagokra lebomolva a tengeri élőlények ezreinek halálát okozva.

bodrog
Médialapozó
Fotó: Molnár Gabriella

A műanyagszennyezés azonban nem csupán a tengerek és óceánok gondja. Nincs hulladékmentes, tiszta európai folyó sem, műanyag-szennyezettségüket 12 millió tonnára becsülik.

Több tonna szeméttől tisztították meg önkéntesek a Bodrog folyót szeptember második hetében.

50 éve még ez a mondás járta: „Hét kövön átfolyik a Bodrog és úgy megtisztul, hogy inni lehet.” Ez ma már a múlté, túl kockázatos lenne. Az ukrajnai gyalázatos hulladékkezelési gyakorlat következményeként sajnos nem csak a nagyobb áradások idején lepi el pillepalackok sokasága a Bodrog felszínét. A háztartási hulladék sem áll meg az ukrán–szlovák határon, továbbsodródik akár egész a Fekete-tengerig.  Ez ellen szerettek volna tenni egy nemzetközi összefogás keretében bodrogközi önkéntesek.

A Bodrog Szlovákia területéről a Borsihoz közeli Felsőberecki községben lép be Magyarországra, ahol Tokajnál a Tiszába ömlik.

A Tisza, a Duna legnagyobb mellékfolyójaként a leghosszabb és legnagyobb vízgyűjtő területtel rendelkezik. Szerbiában ömlik Európa ütőerébe, a Dunába, majd Románián keresztül haladva a Fekete-tengerbe torkollik.  Ez a hely a Föld vizeinek műanyag-szennyezettségi térképén az 1000 piros pont egyikeként van jelölve, évi 112 tonnányi hulladékkal. Gond nélkül találunk benne akár cirill betűs pillepalackot is.

bodrog
Kép forrása: Molnár Gabriella
A borsi iskolásokat hajókázni viszi a PET-kapitány
A Tid(y)Up projekt

„Kövesd a műanyag szemét útját a forrásától a tengerig!”: a Tid(y)Up az első – hét országot megmozgató – nemzetközi Tisza–Duna integrált akcióterv, amely a műanyag-szennyezettség csökkentésére irányul. A fő pályázó a magyarországi PET Kupa csapata, szlovákiai partnerszervezetnek a kassai Régiófejlesztési Ügynökséget választották. A nyár folyamán egy műanyaghulladékból épített hajóval a 7 országból érkezett 11 önkéntes csoporttal több mint 5 tonna szeméttől tisztította meg a Tisza-tavat.

A három együtt töltött nap alatt a folyókat szennyező mikro- és makroműanyagokról, a mintavételek fontosságáról és a bécsi BOKU egyetem által kidolgozott osztályozó protokollról hallgattak előadásokat.

A kassai csapat a hasznos tapasztalatokkal felvértezve hirdette meg szeptember második hetére a Bodrog háromnapos tisztítási maratonját.

Felkérésükre a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat is csatlakozott a nemes kezdeményezéshez, motorcsónakokat kölcsönöztek. De mások is segítettek, egy vadvízi evezős klub 10 kajakot bocsájtott a szemétgyűjtők rendelkezésére.

Az önkéntesek Nagyidáról, Kassáról, Tőketerebesről, Nagymihályból, Zemplénből, Bodrogszerdahelyről és Borsiból jöttek. Két szerbiai tagja is volt a közel száz embert megmozgató háromnapos folyótakarításnak. Ők Belgrádból érkeztek tapasztalatszerzés céljából. Ahogy a bodrogköziek a magyarországiaktól tanulták meg, hogyan kell egy ilyen akciót megszervezni, a szerb aktivisták a Bodrogközben ismerkedtek a folyótisztítás részleteivel. A magyarországi PET Kupa 25 önkéntese szorgoskodott a Bodrog szlovákiai szakaszának megtisztításában. Elhozták magukkal saját építésű PET II, mozgatható első markolókosárral és két oldalsó szárny-nyal rendelkező szemétszedő hajójukat is, amely akár 22 tonna kihalászott szemetet is elbír a fedélzetén.

Első nap a Zemplén és Bodrogszerdahely közötti szakaszon a kajakos szemétvadászok fésülték át a folyót a fákkal övezett folyóparti, szárazföldi szakaszon gyalogosan haladó társaikkal együttműködve.

Mindkét részre figyelt a PET II hajó kapitánya, Molnár Attila Dávid „admirális”. Ha egy megtelt zsákot észlelt, felvette a fedélzetre. A második napon Bodrogszerdahelytől folytatták útjukat. A nap végén Borsi érintésével Felsőbereckinél áthajóztak a folyó magyarországi szakaszára. A közös határmenti projekt a harmadik napon Sárospatakon ért véget.

bodrog
Kép forrása: Molnár Gabriella
A Tid(y)Up-zászló
A TrashOut térkép

Kevesen tudják, hogy az illegális szemétlerakatokat monitorozó, világviszonylatban a második legkedveltebb applikáció hazai fejlesztésű. Ha bármerre járva, vízen, szárazföldön gyanús hulladékkupacot látunk, elég lefotózni és az érintett helyen maradva az applikáció az online üzemmódból kifolyólag már meg is határozta annak koordinátáit. A feltöltött fotók alapján egy adott területen belül a szemétszedést már nem kell vaktában végezni. Amint egy bizonyos pont megtisztul, a tisztítást végző – jellemző esetben – önkéntes az erről szóló információt, az eltávolított szemét pontos mennyiségével, további sorsával, feljegyzi a térképre.

A PET Kupa csapata is rendszeresen feltölti, minden egyes folyótisztítását követően, ezeket az adatokat a térképre.

Borsiban a Rákóczi-kastély közelében kerestem fel az ebédidőre partot ért csapatot. A hajó kikötését követően élőláncot alkotva, egymásnak adogatva partra juttatták a zsákokat. Egy óriási, a parton ideiglenesen felállított asztalra borították tartalmukat. Szorgos kezek az ebédszünetet követően osztályozták a műanyag-, fém-, üveg-, és egyéb hulladékot. Ahogy a kassai Régiófejlesztési Ügynökség kommunikációs vezetője, Henrieta Paňková elmondta, nem számítottak ekkora érdeklődésre, ennyi önkéntesre. Pár óra erejéig még egy tőketerebesi szakközépiskola néhány diákja is csatlakozott a megmozduláshoz. Ebből is látszik, hogy a fiatalokat megérinti ez a probléma. Külön kiemelte a vízügy nagymihályi, tőketerebesi és bodrogszerdahelyi dolgozóinak a pozitív hozzáállását. Hasznos, nemes céllal végzett, fantasztikus csapatmunka élményét vihette haza magával mindenki, aki velük tartott, mondta.

Molnár Attila Dávid a Tiszai PET Kupa ötletgazdája és társalapítója hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az összegyűjtött hulladék adatait felvigyék a TrashOut térképre, mielőtt azt a szétválogatás után elszállítanák.

Maga a tisztítás nemes ügy, de nagyon fontos, hogy a szemétről adatok szülessenek. Ennek köszönhetően lehet tudni, hogy egy adott folyó melyik szakaszán van a legtöbb szemét.

A Tisza esetében épp a kiskörei víztározó környékén volt ez a markáns pont, s ennek nyomán vált valósággá a szemétszűrő gát megépítése.

A borsi alapiskola két tanítónője néhány érdeklődő diákkal együtt kilátogatott az ártérre, hadd lássák a gyerekek, milyen a környezetvédelem a gyakorlatban.  A PET II kapitánya elvitte őket egy rövid hajókörútra, s közben munkájukról mesélt a diákoknak. Néhány tárgyat bemutatva szemléltette, hogy a szemét nem mindig szemét, hiszen sok mindent újra lehet hasznosítani belőle. A merészebb diákok a hajó kormánykereke mögé is beülhettek. Ügyesen ráéreztek a folyó mozgására, és azt is elmondták, nem bánták meg, hogy aznap délután a tanítás után nem siettek haza.

Summa summarum

A Bodrog közös erővel végzett tisztításának összesített adata szerint 7 tonnányi uszadékkal kevesebb ér le a folyón a kiskörei vízlépcsőnél lévő zsilipig.

Ebből a nálunk összeszedett több mint 5 tonnát a két kassai központú hulladékgazdálkodó cég szállította el újrahasznosításra. Az első napon megtett 10 km-es szakaszról gyűjtött, kb. 2,5 tonnányi szemétből 15 m³ kommunális hulladék, 18,5 m³ pillepalack, 2 m³ üveg volt. Innen halászták ki a legnagyobb méretű szemetet is: egy kanapét.

A második napon 1 m³ építkezési törmeléktől, 15 m³ kommunális szeméttől, 50 kg pléhdoboztól és 10,5 m³ pillepalacktól mentesítették a folyót. A harmadik napon, a magyarországi szakaszon összeszedett 2 tonnányi hulladék a sárospataki hulladékgazdálkodási gyűjtőponton végezte, természetesen bálazsákokba válogatva.

bodrog
Kép forrása: Molnár Gabriella
A Bodrog már megtisztított ártere
Bodrog, a „különc” folyó

Hazai folyóink közül három a Bodrogköz természetes határát alkotja.  Keleti-délkeleti vonalán a szeszélyes szőke Tisza zúgókkal tarkított medrében kanyarog, amelyektől valaha a hajósok féltek s kerülték. Északon a Latorca mély, sötét, áthatolhatatlannak tűnő erdők közt viszi vizét a nyugati oldalon futó szelídebb „testvére”, a Bodrog felé.  A Tisza mára már elhagyott természetes medrei – a Ticce és a Karcsa – a bizonytékai annak, hogy a folyó egykori vándorlása nagyban hozzájárult a tájkép kialakulásához. Homokot és más hordalékot magával sodorva folyóhátat épített és igazi tájépítészként viselkedett.

A Bodrog igazi érdekessége, hogy az egyetlen forrás nélküli folyó Európában. A Latorca és az Ondava vizeinek egyesülésével veszi fel nevét, Zemplén községtől északkeletre.

A két folyó találkozása előtt, viszonylag csekély szakaszon a Laborc, az Ung és a Tapoly folyók vizeivel egyesül. Alapesetben egy folyó a bővebb hozamú folyóág nevét viszi tovább a találkozást követően. Vagyis e földrajzi szabályt véve alapul, a Vereckei-hágó alól eredő Latorca nevét kellene vinnie Tokajig, ahol a Tiszával egyesülve hömpölyög a Dunába. A Bodrog azonban ebből a szempontból is különleges. Hazai szakasza a teljes, mai 65 kilométeres hosszából mintegy 14 kilométernyi csupán, ellenben vízgyűjtő területének zöme nálunk található. A hajdan 115 kilométer hosszú folyót a folyamszabályozás a felére rövidítette. A ma is rendkívül lassú, óránként hozzávetőleg átlagosan egy métert mozgó folyó azelőtt még lassúbb volt.   

Megjelent a Magyar7 2021/38. heti számában.

bodrog
+6 kép a galériában
Megosztás
Címkék