2022. január 20., 08:32

Tordától Helsinkiig

1568. január 13. – 2022. január 24. Két dátum, amelyet 454 év választ el egymástól. Mindkettő vízválasztó Európa történetében. Négy és fél évszázada a fejlett Nyugat-Európa még a vallásháborúk tisztítótüzében hánykolódott, amikor az erdélyi Tordán, először Európában és a világon kimondták a vallásbékét.

kereszténység
Fotó: pixabay.com

A tordai országgyűlés addig sehol sem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való jogot és a szabad lelkészválasztást. A rendek határozata kimondta: „Midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ű lelke azon meg nem nyugodván; de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért penid senki az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, mert a hit Istennek ajándéka.”

Napjaink Európájában, a demokrácia és az emberi jogok kiteljesedésének birodalmában pedig elítélni készülnek egy keresztény politikust, aki idézett a Bibliából.

Tárgyalásának kitűzött időpontja január 24-e. A finn főügyész (asszony) vádat emelt Päivi Räsänen asszony, a finn parlament kereszténydemokrata képviselője ellen. A vád: gyűlöletkeltés és uszítás a homoszexuálisok ellen.

Az ügy azzal kezdődött, hogy a finn evangélikus egyház vezetése 2019-ben állásfoglalással támogatta a helsinki LMBTQ-felvonulást. Päivi Räsänent, aki öt gyermek édesanyja és hívő evangélikus, először megdöbbentette, majd elgondolkodtatta a dolog. Mit tegyen? Kilépjen az egyházból? Úgy döntött, hogy nem hagyja el a süllyedő hajót, hanem megszólal, hogy az emberek ébredjenek fel, és gondolkodjanak el, mi történik velük és körülöttük.

Közösségi oldalán közzétette Pál apostol levelét a rómaiakhoz (Róm. 1,24-27). Egy jótét lélek feljelentette. A rendőrség kihallgatta, majd altatta az ügyet, ám a főügyész buzgón elővette.

Amennyiben Päivi Räsänent bűnösnek találják, két évig terjedő börtönt kaphat és/vagy jókora pénzbírságot.

Mint elmondta, leginkább attól tart, hogy az ügy precedenst teremt, amely cenzúrával végződhet. Mivel a bírósági ügy költséges, megkérdezte a gyermekeit, mit szólnának ahhoz, ha rámenne mindenük, akár az otthonuk is? A gyerekek karakánul kiállnak mellette. A bátor asszony védelmében a Citizen.Go nemzetközi civil szervezet tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett. A kétszázhatvanezer összegyűlt aláírás nagy port kavart Helsinkiben. A masszív támogatást Raija Toiviainen főügyész aggasztónak, mi több riasztónak nevezte. 

454 éve az erdélyi magyarság messze megelőzte Európa fejlettebb, nyugati részét, és a vallási toleranciával példát mutatott a világnak.

454 éve Európa közepén, a magyaroknak köszönhetően megszületett a vallásszabadság, míg napjaink Európájában, az Európai Unió egyik – magát fejlettnek tartó – tagállamában a vallás miatti meghurcolástól és a cenzúrától kell félnie a keresztény embernek. Ide jutottunk a demokrácia ragozásában és a jogállamiság, az európai értékek szajkózásában.

De hát lassan már nincs itt semmi csodálkoznivaló. Ebben a csodálatos, nagyon demokratikus és nagyon ojróper birodalomban a saját polgáraival szemben a (természetesen nem létező) háttérhatalom érdekeit képviselő brüsszeli politbüró bólogatva elnézi, hogy például Matteo Salvini volt olasz belügyminisztert még ma is börtönnel fenyegetik, mert betartotta az olasz törvényeket, és nem engedett kikötni az olasz partoknál migránsokat taxiztató hajókat. Ebben a káprázatos, jogokkal körbeplakátolt  börtönben elítélik a volt dán belügyminisztert, mert „emberi jogokat sértett”. Érvényt szerzett az európai törvényeknek, és szétválasztott egymástól olyan migráns „párokat” és „házastársakat”, ahol a barátnő/feleség kiskorú volt.

Természetesen hiábavaló lenne abban reménykedni, hogy például Dunja Mijatović, az Európai Tanács emberi jogi biztosa  rosszul fog aludni a helsinki botrány miatt.

Őt sokkal inkább aggasztja a magyarországi népszavazás, amely „mélységesen sajnálatos, mert az LMBTQ-személyek jogait instrumentalizálja és csorbítja”. Mondja ez a nőbe oltott kicsorbult lelkű instrumentum. Aki hivatalánál fogva az EU egyik arca. Azé az EU-é, amely retteg a népszavazástól, a népfelség legdemokratikusabb intézményétől.

Megjelent a Magyar7 hetilap 2021/3. számában.

Megosztás
Címkék