Száraz Dénes

2019. június 04., 10:04

Nemzeti vagy nemzetietlen összetartozást?

2010-ben a trianoni békeszerződés szomorú évfordulójára emlékezve a magyar Országgyűlés 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazattal (MSZP nemmel szavazott, az LMP-ből 12-en tartózkodtak) nemzeti emléknappá, a magyar összetartozás napjává nyilvánította június negyedikét.

Erre szokták mondani, hogy Isten nem ver bottal, hiszen azóta törpepárttá, szinte láthatatlanná zsugorodott a törvény elfogadását ellenző két párt. Ezzel a magyar Országgyűlés törvénybe iktatva is kinyilvánította, hogy a más államok „fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Június 4-én, a Nemzeti Összetartás Napján az embernek akarva-akaratlanul is 2009. június 30., a felvidéki magyar „széthúzás napja” jut az eszébe,

amikor A. Nagy László, Bastrnák Tibor, Bugár Béla, Gál Gábor és Simon Zsolt kiléptek a felvidéki magyarok egységpártjából, az MKP-ból és megalapították a Most-Hidat. A szlovák parlament a többség szempontjából akár emléknappá is nyilváníthatná ezt az eseményt! Tehát, szinte napra pontosan egy év választja el egymástól a két eseményt: a felvidéki magyar széthúzásnak és a magyarság összetartozásának kinyilvánítását!

Felmerülhet a kérdés, hogy mi lett volna, ha az utóbbi megelőzi Bugárék lépését? Semmi! Az összeférhetetlenek számára a határokon átívelő magyar összetartozás éppolyan semmitmondó, mint a felvidéki magyar egység volt, amit sikerült a pártalapításukkal elég jól szétverni! Mint tudjuk, ők egész másfajta összetartozásban, együvé tartozásban gondolkodnak!

Örömteli, hogy a magyar összetartozás napján egyre több felvidéki magyar településen tartanak megemlékező ünnepségeket.

Ezeken az eseményeken legtöbb esetben már a határokon átívelő összetartozás gondolata, érzése dominál, és háttérbe kerül a trianoni tragédia feletti siránkozás. Ez így van rendjén, az új érték megjelenése kapaszkodót jelent a múlt sebeinek elviseléséhez, felülírásához. Egykoron, akár még Gyurcsány ideje alatt is nehezen volt elképzelhető egy olyan törvény elfogadása a magyar Országgyűlésben, amely lehetővé teszi a magyarság minden tagja és közössége számára a magyar nemzethez tartozást, és ráadásul, amennyiben a határon túl élő magyar emberek úgy tartják jónak, visszakaphatják magyar állampolgárságukat is! Bátran megtehetik!   

Viszont körül kell nézni ezeken a június negyedikei felvidéki megemlékezéseken, kik, milyen szervezetek és személyek jelennek meg! Vegyespárti részvétellel ezeken nem sűrűn találkoznak a szervezők! Ugyanúgy, mint április 12-én a Felvidékről kitelepítettek emléknapján sem!

Mintha szégyellenék a vegyespártiak ezeket a megemlékezéseket, melldöngető magyarkodásnak tarthatják őket.

Érdekes megfigyelni, hogy a Híd 2010 óta egyáltalán nem képes, sőt nem is akar azonosulni a magyar nemzetpolitikával. Vegyességéből kifolyólag ez valahol érthető is, mivel mit szólnának hozzá a saját szlovákjai, illetve koalíciós partnerei.

Nos, amikor a Most-Híd képviselői azt hajtogatják, hogy csak akkor lesznek hajlandók tárgyalásokat folytatni az összefogásról a Magyar Közösség Pártjával, ha az elfogadja az ő specifikus, szlovák-magyar együttműködésen alapuló nézeteiket, akkor az etnikai pártnak az egységes magyar nemzetképet és az államhatárok feletti összefogást kellene felhozni együttműködési feltételként.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Száraz Dénes 2019. június 25., kedd

Mindnyájan elvált szülők gyerekei vagyunk

Már az ülésrendbe is belekötött!

Kövesdi Károly 2019. június 25., kedd

Négy-öt magyar szertehajol

Ez a nyár a felvidéki politikában nem az uborkaszezonról fog szólni. Földrengés és árvíz után nem a pihenés, a gondtalan nyaralás ideje jön, hanem a kármentésé és a romeltakarításé.

Száraz Dénes 2019. június 24., hétfő

Tökéletes agymosás!

 A szlovák külügy állásfoglalása szerint a „régi sebek feltépése” és a „történelmi traumák életben tartása” rontja a jószomszédi kapcsolatokat.

Pomichal Krisztián 2019. június 22., szombat

Ki irán(y)ít a Hormuzi-szorosban?

A kérdés tehát adja magát: Ha nem Irán, akkor ki robbanthatott a Hormuzi-szorosban?

Száraz Dénes 2019. június 22., szombat

Gyurcsányék újra bizonyítottak

Közel kerültek ahhoz, hogy gyűlölt személyekké váljanak az elszakított nemzetrészek magyarságának szemében.

Száraz Dénes 2019. június 20., csütörtök

Államfőből kormányfőig: mennyire göröngyös az út?

Mi, magyarok Kiskával úgy jártunk, mint a hülye gyerek a savanyú szőlővel.

Agárdy Gábor 2019. június 17., hétfő

Eső után köpönyeg

Az EP-választások után dühös lettem az MKP-nak hiányzó 0,04% voks miatt, a Most-Hídnak a 2,6% körüli eredménye sem boldogított...vesztettünk.

Dunajszky Éva 2019. június 17., hétfő

Bugár kínos trükkjei

Így aztán majd egy hónappal az uniós választások után kijelenteni, hogy te Isten bizony le akartál mondani, csak hát az elnökséged nem hagyta, ne haragudj, de nevetséges. Kínosan nevetséges.

Somogyi Szilárd 2019. június 16., vasárnap

Hogyan feleljünk meg a szlovákoknak

Amikor kultúrpolitika táplája a megfelelési kényszert.

HIRDETÉS
Vélemény
Kövesdi Károly: Négy-öt magyar szertehajol

Ez a nyár a felvidéki politikában nem az uborkaszezonról fog szólni. Földrengés és árvíz ...

Száraz Dénes: Tökéletes agymosás!

 A szlovák külügy állásfoglalása szerint a „régi sebek feltépése” és ...

Pomichal Krisztián: Ki irán(y)ít a Hormuzi-szorosban?

A kérdés tehát adja magát: Ha nem Irán, akkor ki robbanthatott a Hormuzi-szorosban?