felkiáltójelek
2019. május 18., 13:50

Már a kommunista is jobboldali?

Valaha úgy festett az ábra a társadalmi/politikai erőviszonyok vázolásakor, hogy a kört szépen felszeletelték. A középponton függőlegesen meghúzott átmérőtől – rendezői – jobbra helyezkedett el a jobboldal, balra meg a baloldal. A körvonal és az átfogó felső metszőpontjától jobbra az ún. jobbközép, balra az ún. balközép, alsó tükörképükben pedig balról a szélsőbalosok, jobbról a szélsőjobb.

(Szellemes politikai elemzők szokták volt mondani még nem is oly régen, amikor azt hallották, hogy középpárt vagy centrista párt, hogy „középen a semmi van”, az azonban mindenképpen igaz, hogy a középhez két oldalról tapadó ideológiai csoportosulások politikai és ideológiai eszmerendszerében sok közös pont található. Napjainkban leginkább az eszmerendszereiket erősen átható és átíró liberalizmus-neoliberalizmus a habarcs, mely egymáshoz köti őket. Ennek következtében klasszikus szociáldemokrata vagy klasszikus konzervatív párt Európában talán már nincs is. Ha maradt ilyen még mutatóba, azt saját oldala már a szélsőség enyhébb-súlyosabb válfajának nevezi, olykor egyenesen extrémistának titulálja.)

A közép és a két szélsőség között lévő körcikkelyekbe sorolták be a politológusok a jobbos, illetve balos további pártokat. A centrumpártokat jobbról keresztény, konzervatív pártok, nemzeti radikálisok követték, balról szociáldemokraták, szocialisták; az utolsó jobb harmadba kerültek a szélsőséges, kirekesztő ideológiákat és parancsuralmat hirdető extrémista jobboldali (pl. a fasiszta), az utolsó bal harmadba pedig a szélsőséges, kirekesztő ideológiákat és parancsuralmat valló extrémista baloldali (pl. a kommunista) politikai erők.

A klasszikus politikatudomány axiómája, hogy a két félkör utolsó harmadában elhelyezkedő szélsőségesek végére sorolt ideológiai csoportokban a két oldal már elválaszthatatlan (lásd a történelemből a bolsevikokat és a nemzetiszocialistákat, vagy napjainkban a rasszistákat, az anarchistákat).

Bűn, sőt – divatosan mondva – szarvas hiba minden extrémizmust rányomni a jobboldalra, megpróbálni a jobboldal elhajlásaként magyarázni. Egy kommunista ugyanis még akkor sem jobboldali, ha megnyilvánulásainak stílusa a jobboldali szélsőségesekével vetekszik.

Ennyit talán illene tudnia a szlovák kormányfőnek, Peter Pellegrininek is, amikor párttársát – a cseppet sem titkoltan szélsőbalos, kommunista eszméket hirdető Ľuboš Blahát minősíti. Okosabb lenne beismernie, a Smerben ők is jelen vannak. Nem véletlenül, hanem a pártépítés következtében. Eredetileg ugyan a T. Blair-féle harmadikutas ideológia volt az alapeszme, de az nem hozott akkora tömegbázist, hogy kormányra kerülhessenek Róbert Ficóék. Ezt követően sorolt be balra a párt, felszippantva a szociáldemokratákat, a posztkommunista baloldal pártját, a munkásszövetséget, a dolgozók pártját, számos további kis baloldali és kriptokommunista tömörülést, s nőtte ki magát kormányképes többséggé. Annak idején a harmadikutas pártalapítók aggódtak emiatt, féltek, hogy jóval balosabb és szocialistább lesz a Smer, de aztán megnyugodtak, mert kiderült, a Dzurinda-kormányok irányvonaláról (főleg a Gorillás-útról) ők sem térnek le.

Bajban most van a Smer, mert nagyon fogy az ereje. A pártban zajló balfelé nyitás ennek a következménye, mert nem csupán Blaha bátorodott fel, néhány éve már ilyen-olyan intézkedésekkel Róbert Fico is megpróbál balra korrigálni, de ezek mind eseti, alkalmi, rendszeridegen, protekcionista intézkedések, s egyre jobban átlátja a jónép is, hogy a látszólagos osztogatással párhuzamosan vissza is veszi, más jogcímen a juttatást, vagyis: elmozdulás, javulás a tömegek helyzetében nincsen.

Ľuboš Blaha a „régimódi” népi elégedetlenségnek a párton belüli hangja. Baj azért van vele, mert „kibeszél” a pártból, miközben első számú vezére és főnöke – fű alatt – épp újabbnál újabb csomagokkal próbálja talpra állítani és megnyerni a régi tömegbázist, hiszen jövő tavasszal parlamenti választás lesz… A tisztes eredményhez pedig szavazatok kellenek, jó sok szavazat. Róbert Fico pontosan látja, a centrumban és a liberális térfélen a Smer már nem tud erősödni, technokrata hátországa a jövendő esélyeit latolgatja, a nemzeti érzést nála jobban lovagolták meg vetélytársai, így csak eszmei ősforrása vidékén kereshet új támogatókat. Láthatóan próbálkozik, ahogyan Blaha is. Kérdés, hogy sikerrel jár-e, mert nimbusza alaposan megkopott az utóbbi majd’ nyolc évben, és erős média-ellenszélben kéne csodát tennie a Smerrel. Azzal a Smerrel, amelyből egyre több olyan jelzés érkezik, hogy belülről is viták feszegetik.