püspök
2021. június 29., 18:16

Lehet-e a magyar püspökségnek szlovák püspöke?

Ha majd egyszer a szlovákiai magyaroknak, (akik között arányában jelenleg több a katolikus, mint a szlovákok között) valóra válik régi álmuk és lesz saját püspökségük, vajon természetesnek veszik-e, ha úgy alakulna, hogy a magyar püspökség élére egy szlovák püspököt neveznek ki?

Amíg ez az idő eljön, vizsgáljuk meg a hétfői pozsonyi eseményt, mely során a kisebbségek kulturális önkormányzatát is megtestesítő Kisebbségi Kulturális Alap (Kult Minor) élére egy nem kisebbségi, szlovák nemzetiségű igazgatót javasoltak kinevezni.

A Most-Híd párt, amely a Kult Minort mint a kisebbségi kulturális önkormányzat messzeföldön híres példáját emlegette eddig, most hallgat.

Valószínűleg úgy érzik, udvariatlanság lenne az ilyesmit firtatni, hiszen a szlovák többség ezt még úgy érzékelhetné, hogy a szlovákság elleni kritikáról van szó. Ha „csak” erről lenne szó, még akár kis mosollyal el is intézhetnénk, hiszen a Most-Híd egyik jellemzője, hogy bármilyen helyzethez tud alkalmazkodni. A lényegesebb és nehezebben feloldható probléma az, ha az egyéni és a kollektív jogok közti különbségben gyökerezik a hozzáállás mikéntje.

Miről van szó?

Azt is mondhatnánk, hogy ha egy tisztességes, becsületes, munkáját jól végző ember kerül az Alap élére, akkor másodlagos a nemzetisége. És hogy nem a nemzetiség számít, hanem az, hogy ki milyen ember. Ami, ha az egyéni jogok mindenhatóságában hiszünk, teljes mértékben igaz is.

Itt húzódik a határ az egyéni és a kollektív jogok között. Ha csak az egyén képességeit nézzük, akkor bárki lehet az Alap igazgatója. Ha a közösségből, annak kollektív jogaiból indulunk ki, akkor viszont nyilvánvaló, hogy kisebbségi önkormányzat vezetője a közösségből kell, hogy kikerüljön.

Az, hogy az egyéni vagy a kollektív jogokat tartjuk-e fontosabbnak, általában csak elméleti kérdés, nincs mindennap alkalom az egyik vagy a másik oldal mellet letenni a voksunkat. A hétfői igazgatói pályázat most egy ilyen lehetőség. Lenne.

És akkor, ahogy Dunaszerdahelyen mondani szokták, „ez még mind semmi”, hiszen nem feledhetjük, hogy egy hete, állítólagos szövetségeseink leváltották az egyetlen magyar nemzetiségű államtitkárt, Filip Mónikát a pozíciójából. Szintén az egyéni jogok kizárólagossága alapján, mivel diplomahamisító főnöke Gröhling nem tűri a kritikát és úgy gondolja, hogy Filip Mónika mint ember nem jó munkát végez.

A választások előtt persze Filip Mónikát mint a kollektív jogok megtestesítőjét reklámozták, mint a párt magyar platformját.

Van két ügy, két fából vaskarika, ledőlt két oszlop és mi csak hallgatunk.

Meleg van.