2019. július 22., 16:03

Ez már eugenika?

Az emberiséget már évezredek óta foglalkoztatta a saját faja kvalitásainak javítása, mint pl. az emberi intelligencia növelése vagy a takarékosságra és az emberi szenvedés csökkentésére irányuló törekvések...

mesterséges intelligencia
Fotó: pixabay.com

Mielőtt történelmi sorrendben kezdenék boncolni az emberi faj nemesítésének gondolatát, nézzük meg, mit ír erről a Wikipédia:

 „...Az eugenika vagy eugenetika olyan társadalomfilozófiai (humángenetikai) irányzat, mely az ember öröklődő testi és szellemi tulajdonságainak javítása érdekében végzett beavatkozásokat hirdeti. Az utópista eugenetikai gondolat kidolgozója az angol Francis Galton, Charles Darwin unokatestvére volt. Megfogalmazása szerint: Az eugenika tudománya mindazokkal a hatásokkal foglalkozik, amelyek egy faj veleszületett kvalitásait javítják, és amelyek ezen kvalitások lehető legelőnyösebb kifejlődését elősegíthetik....“

(...)

„...Galton az emberiség genetikai állományának befolyásolását a párválasztás és a gyermeknemzés szabályozása révén ajánlotta. Ennek kivitelezésére elvileg két lehetőséget látott. Az egyik a pozitív eugenika, amely a társadalom legkiválóbb adottságú tagjainak az átlagosnál nagyobb gyermekszámát szorgalmazta. Galton elsősorban ennek az irányzatnak a fontosságát hangsúlyozta, és ezt felvilágosítás, valamint anyagi előnyök, gazdasági juttatások révén kívánta megvalósítani. A másik lehetőség a negatív eugenika, amely a bizonyosan genetikai ártalomban szenvedő személyek születéskorlátozását propagálta az érdekeltek felvilágosítása révén. Galton az emberi faj genetikai javításának gondolatát először 1865-ben vetette fel...“

Az emberiség nagyjából 150 éve Galton kezdeményezésére komolyabban kutatni kezdte saját fajtáját, faját. Igazi áttörésre  azonban csak Lenin halála után került sor, amikor a hatalomra törő Sztálin ember és majom keresztezésére adott parancsot. Felhasználva az addigi, Nyugat-Európában megjelent elméleteket, Ilja Ivanovics Ivanov (1870-1932) fogott neki a méregdrága kísérleteknek a negatív eugenika felhasználásával. Természetesen nem csak majmok voltak a kísérletek tárgyai, hanem bűnözők, katonaszökevények és elítéltek. Köztük sok nő is volt.

A kísérletek kudarccal végződtek, alig hoztak némi tudományos eredményt. Az I. világháború után Németországban megsokasodtak a társadalmi, politikiai és főleg gazdasági problémák, amelyeket az értelmiségi körök egy része - a rasszelmélet bevonásával is – szeretett volna orvosolni.

Ekkor jelent meg Hitler Mein Kampf-ja, amelynek egyes tételei megalkották a fajtisztítás elméletét – újból a negatív eugenika vonalán:

„...„A célból, hogy teljesíteni tudjuk kötelezettségeinket a társadalmi életben, államunknak hasznosítania kell majd a modern orvosi felfedezéseket. Ki kell nyilvánítanunk, hogy mindazok a személyek, akik nyilvánvaló örökletes betegségben szenvednek vagy annak hordozói, nem alkalmasak utódnemzésre, és az államnak gyakorlati rendszabályokat kell elfogadtatni az ilyen személyek sterilizálására...”

1933 júniusában a Harmadik Birodalom belügyminiszterer Wilhelm Frick bejelentette: „...a rasszhigiéne és a német nép sorsa széttéphetetlenül összekapcsolódik, és az eugenikát a nemzetiszocialista népesedéspolitika alapjának tekintik.”

Erről törvényt is alkottak, amely 1934. január 1-jével életbe lépett és innen már pl. Mengele brutalitásával is egyenes út vezetett a hírhedt koncentrációs táborokig.

De lépjünk egy nagyot a történelemben és nézzük meg az 1955-1965 körüli tényeket, miszerint pl. Francis Crick (1916–2004) Nobel-díjas (!) angol fizikus és biokémikus azt ajánlotta, hogy „...az újszülöttet addig nem kellene elismerni embernek, amíg át nem megy egy, a genetikai állományát tanúsító teszten, amelyen ha megbukik, elveszíti az élethez való jogát...“ (!)

Újból a negatív eugenika! És mindez a fejlett Nyugaton!

Azonban észre kell venni, hogy miközben a célok nem változtak, az eszközök és a módszerek egyre rafináltabbá váltak. Igyekeztek tompítani a javaslatok drasztikus brutalitását, humánhigiénés kulisszákkal és társadalomnevelési elméletekkel próbálták még a hatvanas  években is legalizálni elképzeléseiket – természetesen a negatív eugenika felhasználásával. Tény és való, hogy többezer sterilizációs kényszerműtétet hajtottak végre Európában is, főleg északon.

Az ember azt gondolhatná, hogy ez ma már a múltté. Ez azonban egyáltalán nincs így. Napjainkban kifinomultak az eszközök, egyszerre több módszer kerül alkalmazásra.

A globalizáció célja – mint minden ilyen gazdasági tevékenységé – a globalomulti hasznának maximalizálása. Most úgy néz ki, hogy Európa tönkretétele van ennek érdekében soron a belső és külső ellenséges erők koordinált munkájával. Ebbe az irányba hat a nemzetállamok és ezeken belül a nemzetek eltörlésének kísérlete, a családok szétverése, a vallások kigúnyolása és nevetségessé tétele, a homoszexuális lobbi térnyerése és az LGBTI-agenda megjelenése. Ugyancsak erre hat a genderideológia torz értelmezési keretrendszerének jogi szövegekbe öltöztetett csodafegyvere, a művelődés és tudomány jelentőségének mellőzése, a kulturmarxista neoliberalizmus előretörése, a PC-beszéd „kötelezővé tétele“, a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) politikai nyomást kifejtő agresszív tevékenysége és nem utolsósorban a 2015-ben robbanásszerűen felcsapó migráció minden negatív következményével együtt. Az elmúlt évben 1,5 millió migráns érkezett  Európába, amely földrésznek  őslakossága saját magát itélte kihalásra. Az idegen kultúrából és vallásból jövők születési rátája (4...8) többszöröse az európai szaporodási indexnek (0,9...1,8, a lakosságszám fenntartására minimálisan 2,1...2,2 kellene).

Mi ez, ha nem a NEGATÍV EUGENIKA 21. századi kemény bevetésére tett kísérlet? Nem állítom, csak kérdezem.  Hiszen az eredménye ugyanaz lehet, mint azt a cikk elején kiolvastuk a Wikipédiából: az európai emberfaj – a fehér ember genetikai szerkezetének és fajának gyors megváltoztatására tett erőfeszítés.

Csak remélni lehet, hogy megbukik ugyanúgy, mint az összes előtte lejátszódó negatív eugenikai értelmetlen kísérlet!

Megosztás
Címkék