Kolek Zsolt

2019. október 23., 08:00

A vereség diadala

Az 1956-os forradalom ma még csupán félmúlt, velünk élő történelem. Köztünk élnek a szemtanúk, a résztvevők: ki bűnei súlyától megtörten, ki igazságtalanul rá mért büntetéséből soha fel nem ocsúdva.

Arról a tizenhárom napról hosszú ideig hallgatni illett: sajnálatos eseménnyé vált, a kádári közmegegyezés falai mögé rejtett tabuvá. Keserédes ízt kapott emlékezni azokra a napokra, amelyekben ott reszketett valami a szabadság feledhetetlen mámorából.

A forradalom leverése és a megtorlás maga alá temette az emelt fejű Magyarországot, a farkasok népe újra megszelídült.

Igaz gerince megtört, de a hosszabb pórázon jóllakottan tartotta a kutyák népét a jó gazda, Kádár János. A hatvanas évek békeéveiből visszanézve így vált ötvenhat a vereség diadalává, Magyarország pedig a tabukkal körülbástyázott kompromisszumok országává.          

A lelkekben idővel oldódott a félelem, átadta helyét a kispolgári irigységnek.

Az országon úrrá lett a dögöljön a szomszéd tehene mentalitás. Kádár magyarjai a hétvégi házért és a fotel előtt villódzó Kékes televízióért szép sorban lemondtak a közösségi értékekről, a nemzeti hagyományokról, s nem mellesleg, a határon túlra szakadt nemzetrészekről. A kádári „dolce vita” országa mindeközben koraszülött jóléti állammá párnázott puha diktatúra maradt.

A magyar társadalom még ma is ötvenhat örökségét hurcolja magával: ki így, ki úgy. A rendszerváltoztatás csak egy apró rovátka ötvenhathoz képest. 1956-ban volt az utolsó katarzis Magyarországon, 1989-ben, s azt követően, ez elmaradt.

A közösségi értékeitől megfosztott, végletekig individualizált társadalom Kádár után is létező jelen maradt.

Október 23-ra a szabadság mámora miatt jó emlékezni. Azokra a felemelő órákra, amikor sok százezer embert vittek szárnyas bokák, azokra a pillanatokra, amikor a lelkek tüze gyúlt meg a Kossuth téren az elalvó reflektorok sötétjében. Részegítő napok jöttek, vad táncát járta a halál. Sortüzek és vérpatakok, megperzselt, középen lyukas háromszínű lobogó – s végül már csak az őszirózsák a tetemek fölött.

A vereség diadala vérben fogant és gyűlöletben.

Kádárnál gyűlöltebb személy aligha volt a szovjet inváziót követő napokban, hetekben. Ugyanezt a Kádárt már százezrek éltették a következő május elsején. Az élet legyőzte a halált: örült, aki élhetett. November után Haynaut megszégyenítő megtorlás vette kezdetét. A farkasok népét előbb sortüzekkel, majd a megritkult falka magukra maradt vezéreit kötéllel némította el a kádári államhatalom.

A jeltelen sírokban nyugvó temetetlen halottak országa lett Magyarország.

A 301-es parcellában ott feküdt arccal lefelé fordítva a forradalom mártír miniszterelnöke, Nagy Imre is. Az ő újratemetése tett pontot a kádári tabuk végére. Furcsa fintora a történelemnek, hogy egyazon napon rehabilitálta a magyar bíróság Nagy Imrét, s halt meg gyilkosa, Kádár János. 1989-ben, alig egy hónappal Nagy Imre újratemetése után Kádár Jánost legalább ugyanannyian kísérték utolsó útjára. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Kádár rendszere megbukott, de Kádár népe itt maradt velünk.

A magyar nép 1989-ben is csak élni akart. Kicsit jobban, valahogy úgy, ahogy odaát Ausztriában.

Dehogy akart ő többpártrendszert, koronás címert, csak az életképtelen szocialista tervutasításos rendszer végzetes megrendülése miatt elveszített életszínvonalát szerette volna visszakapni. A hetvenes, nyolcvanas években a maszekolással, a gebinnel ezt még meg tudta tenni, mindennek azonban nagy ára volt: a másod- és harmadállás nemzedékek egészségét őrölte föl. A nyolcvanas évekre a magyarság a szó szoros értelmében Európa egyik legbetegebb társadalmává vált.

A rendszerváltás, nemhogy katarzissá nem lett, hamar csalódást szült. Az 1990-et követő évek sokak számára eggyé váltak az elszegényedéssel, a lecsúszással, a kilátástalansággal.

Ötvenhatra emlékezni mégis jó. Megsejtet valamit abból a csillogó szemű embertömegből, akikre ma is nagy szükség lenne.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Tóth Tünde 2019. november 17., vasárnap

Fiamnak november tizenhetedike margójára

Minden évben máshogy élem meg a Koraszülöttek Világnapját, aminek Neked köszönhetően van közünk.

Száraz Dénes 2019. november 17., vasárnap

Magyarságtudatból elégtelen!

Azt gondolná az ember, hogy magyarságtudat és -ismeret között nincs összefüggés, mivel Magyarországon sok olyan egyetemet végzett, műveltnek vélt politikus és újságíró befolyásolja a közvéleményt, akiknek a magyarságtudatuk erősen megkérdőjelezhető.

Száraz Dénes 2019. november 16., szombat

Amikor az iskolaközpont a megoldás, nem szabad hezitálni

A szlovákiai magyar oktatás fellendítése minden felvidéki magyarnak a szívügye.

Kolek Zsolt 2019. november 16., szombat

Esélylatolgatás a rajtvonalon

A Smer-SD nyerhet, de ki alakít kormányt?

Kövesdi Károly 2019. november 15., péntek

Falak és gesztusok

S most itt állunk, és újra mocorognak a téglák, tekeregni kezd a szögesdrót, csak éppen ellentétes indítékkal.

Kolek Zsolt 2019. november 15., péntek

Bársonyos félmúlt

1989 Kelet-Közép-Európa éve volt, azé a szanaszét rojtosodott régióé, amelyet az elmúlt évszázadokban folyamatosan a felzárkózás, az utolérés vágya fűtött, s ezenközben csak ritkán ismerhetett önmagára.

Száraz Dénes 2019. november 14., csütörtök

Gyurcsányék és a Momentum kirohanásai a külhoni magyarság ellen

Még le sem csillapodtak a kedélyek a magyarországi Momentum párt erdélyi és felvidéki magyarellenes megnyilvánulásai miatt, máris beindultak Gyurcsányék, nehogy lemaradjanak a fiatal liberális titánok mögött!

Száraz Dénes 2019. november 13., szerda

Köthetnénk mi is megnemtámadási szerződést

Nem kellene a magyar pártoknak – mind az ötnek – szintén egy ilyen megnemtámadási szerződést kötniük a felvidéki magyar választási kedv fokozása érdekében?

Pomichal Krisztián 2019. november 10., vasárnap

Új áramlatok az öreg kontinensen

Az már most látszik, hogy az Északi Áramlat 2 elkészültével az európai földgázpiac gyökeres átalakuláson megy keresztül.

B. Vida Júlia 2019. november 10., vasárnap

Elzúgtak forradalmaink

Jó volt egyetemistának lenni 1989 novemberében.

Vélemény
Tóth Tünde: Fiamnak november tizenhetedike margójára

Minden évben máshogy élem meg a Koraszülöttek Világnapját, aminek Neked köszönhetően van közünk.

Száraz Dénes: Magyarságtudatból elégtelen!

Azt gondolná az ember, hogy magyarságtudat és -ismeret között nincs összefüggés, mivel Magyarországon ...

Száraz Dénes: Amikor az iskolaközpont a megoldás, nem szabad hezitálni

A szlovákiai magyar oktatás fellendítése minden felvidéki magyarnak a szívügye.