Németdiószeg

Malý Diosek
magyar lakosság 1910
60%
449
magyar lakosság 1921
58%
500
Tszf. magasság: 120 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 92521
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, a Vízköz és Alsó-Vágmente kistájak határánál fekszik. Teljesen egybeépült a tőle északkeletre elterülő Magyardiószeggel, itt található a város vasútállomása.

Közigazgatás

1943-ig önálló kisközség, azóta Diószeg városrésze. 1920-ig Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Galántai járáshoz. 1943-ban egyesítették Magyardiószeggel. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Németdiószeg község területe 4,23 km² volt, az egyesített Diószeg területének 14,5 %-át alkotta és két, egymással össze nem függő részből állt. Területét később beolvasztották Diószeg kataszterébe.

Népesség

1910-ben 748, 1921-ben 866, 1939-ben 1048 lakosa volt. Lakosságának többségét a 20. század elejére már magyarok alkották, a német nemzetiségűek aránya 1910-ben 35, 1921-ben 32,3 % volt. 2011-ben a városrész lakossága 2235 volt, itt élt az összlakosság 40,8 %-a.

Történelem

Az 1780-as években rajna-vidéki német telepeseket költöztettek Diószeg határába, a török idők végén elpusztult falu helyére, így létrehozva Újhelymajort. Az adómentességet élvező jövevények a 19. század elején átköltöztek Diószeg déli peremére, és 1853-ra tudták elérni, hogy önálló községgé válhassanak. Néhány évtizedig azonban hozzá tartozott, és a két rész csak a 19. század elején különült el Magyardiószegre és Németdiószegre. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, a bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, és 1943-ban egyesítették Magyardiószeggel. A falu német telepesek beköltözésével jött létre, de arányuk folyamatosan csökkent, és a 20. század elején már fele-fele arányban lakták magyarok és németek. A cukorgyár megépülése után szlovákok is költöztek ide. A németeket és a magyarok egy részét a második világháború után kitelepítették, helyükre szlovákok érkeztek Magyarországról.

Mai jelentősége

Ld. Diószeg