Kisgéres

Malý Horeš
község
magyar lakosság 1910
100%
1 245
magyar lakosság 2011
93%
1 039
Népesség: 1 100
Terület: 19,21 km²
Tszf. magasság: 99 m
Körzethívószám: +421 (0) 56
Irányítószám: 07652
Természeti tájbeosztás: Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: Zemplén vármegye Bodrogközi járás kisközség

A község a Bodrogköz középső részén, a Karcsamelléken fekszik, Királyhelmectől 5 km-re délnyugatra, Sátoraljaújhelytől 30 km-re keletre. Áthalad rajta a Nagykövesdet (13,5 km) Királyhelmeccel összekötő országút, mellékút köti össze Perbenyikkel (4,4 km). Határán keresztülhalad a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal is, de megállóhelye nincs. Határa két, egymással össze nem függő kataszteri területből áll: Keresztúrpusztából (melynek legnagyobb része legelőként hasznosítható szikes puszta) és a tőle Nagygéres határával elválasztott Kisgéresből, melynek nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. A falutól keletre terül el a község egyetlen fennmaradt erdeje, a részben Királyhelmechez tartozó Bozó-erdő. A falutól délre fekvő egykori Gyakar-erdőt a vasút építésekor kiirtották. Keresztúrpuszta kataszterét délről Nagygéres, délnyugatról (rövid szakaszon) Örös, nyugatról Szomotor és Bodrogszentmária, északról Rad és Szinyér, északkeletről pedig Bodrogszentes határolja. Kisgéres nyugatról Nagygéres és Bodrogszentes, északkeletről Királyhelmec, keletről Perbenyik, délről pedig Kisrozvágy, Semjén és Lácacséke községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (19,21 km²) az elmúlt száz év során nem változott, 55,9 %-át Kisgéres (10,73 km²), 44,1 %-át pedig Keresztúrpuszta (8,48 km²) katasztere alkotja.

Népesség

1910-ben 1245, 1921-ben 1205, 1938-ban pedig 1399, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Népességének maximumát (1444 fő) 1970-ben érte el, azóta folyamatosan csökken lakoságszáma, 1991-2011 között lakosságának 10,4 %-át elveszítette (1241 főről 1112-re csökkent). A községet ma is csaknem kizárólag magyar nemzetiségűek lakják (2011-ben 93,4 %), a szlovákok aránya 1991-2011 között 1,9 %-ról 5,4 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége református vallású (74,5 %), de kiugróan magas a jehovisták (11,3 %) részaránya is. A római katolikusok a lakosság 7,6 %-át alkotják. 1944-ig népes izraelita közösség is élt a községben (1921-ben 6,4 %, 1938-ban 5,4 %).

Történelem

A mai települést 1214-ben Királyhelmec határbejárási jegyzőkönyvében említik először „Gures” alakban. Keresztúrpuszta neve Christur elpusztult község nevét őrzi. Keresztúrt már 1214 előtt említik Huntó ispán birtokaként, ki azt Boleszló váci püspöknek adományozza. Később, egy 1263-as határjáró levélben is szerepelt. Az 1960-as években feltárt templomromok bizonyítják, hogy templomos falu volt. Kisgéres (Kysgeres) néven 1411-ben szerepel első ízben okiratban. Zemplén várának tartozéka volt, Gerus néven, melyet IV. Béla király Péter fiainak: Igenernek és Ambrusnak adományozott. 1403-tól a Pálócziaké. 1419-ben az Imreghi és más nemes családoké. 1489-től részben a leleszi prépostság faluja volt, részben a Perényi, Báthori, Daróczi és Károlyi családoké. A 16. század közepén lakói reformátusok lettek. Régi fatemploma a 18. században tönkrement, helyette 1772-ben építettek imaházat és iskolamesteri lakást. 1784-ben épült fel az új református templom, tornyát 1795-ben építették. 1787-ben 81 háza és 670 lakosa volt. 1828-ban 153 házában 1131 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkoztak. 1865-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban, melynek a templom is áldozatul esett. A következő évben mind a templomot, mind a tanítói lakot újjáépítették. 1890-ben és 1903-ban újabb tűzvészek pusztítottak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1940-43-ban épült fel új településrésze az ún. Oncsa-telep, ezzel belterülete csaknem duplájára nőtt. 1944-ben zsidó lakosait (1938-ban 61 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944. december 3-án mintegy 120 férfit hurcoltak a faluból szovjetunióbeli kényszermunkára. Mezőgazdasági szövetkezete 1953-ban alakult, 1960-ban a perbenyiki szövetkezettel egyesült, 1975-1990 között Örös, Nagygéres és Bodrogszentes EFSz-ével egyesítették.

Mai jelentősége

Kisgéres (bár gazdái nagyrészt Királyhelmec kataszterében művelnek szőlőt) elsősorban boráról híres, több száz éves, tufába mélyített pincesora országos nevezetességű. A községben négyosztályos magyar alapiskola és óvoda található. Református temploma 1795-ben épült klasszicista stílusban. A népi építészet számos emléke maradt fent a faluban. Határában két természetvédelmi terület (Kökörcsin-rét, Géresi rétek) biztosít védelmet ritka endemikus növényeknek (magyar és Zimmermann-kökörcsin, hernyópázsit).

2021. szeptember 3., 18:20

Nyitott pincék az idén kicsit másképp

Az eddig megszokottaktól eltérően kevesebb, 11 borász nyitotta ki a pincéit. Most azonban kétfajta bor helyett háromfajtát kínáltak.

2021. július 31., 19:12

Látványos javulás Kassa megye útjain

A megye korábbi vezetői az útfelújításokra elsősorban a Nagymihályi járásban helyeztek hangsúlyt. Természetesen ott sem az Ung-vidéken, hanem a járási központban és a környékén.

2021. július 12., 12:50

Gasztrokulturális fesztivál Kisgéresben

A felvidéki Kisgéres és a magyarországi Hercegkút nem először pályázott sikeresen az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül.

2021. június 21., 10:59

A szlovák államfő Kisgéresre látogatott - KÉPEKKEL

Az államfő empatikusan fogadta a málenkij robotra elhurcolt áldozatok hozzátartozóit.

2021. június 19., 08:32

Potápi Árpád János az Ung-vidéken és a Bodrogközben

Több támogatást kapunk Magyarországtól, mint attól az országtól, amelynek területén élünk.

2021. április 30., 12:00

#JOBULIAMAGYARISKOLA 17.: A magyar nyelv egy gyönyörűséges nyelv - VIDEÓ

Én azt üzenem a gyerekeknek, hogy válasszák a magyar iskolát, ha magyarok!

2021. április 25., 12:00

#JOBULIAMAGYARISKOLA 12.: Ha szlovák iskolába járnék, nem tudnám ki Petőfi Sándor - VIDEÓ

Igaz, felnőhet úgy is a gyerek, hogy nem tudja, ki volt Petőfi, csak sokkal szegényebb lesz majd.

2021. április 20., 14:52

Beíratások a keleti végeken

Beíratási helyzetkép Kisgéresből, Battyánból, Nagytárkányból és Nagyszelmencből.

2021. április 11., 16:16

Most nyílik Bodrogköz védett növénye, a magyar kökörcsin

Kifejlett példányai teljes pompájukban virítanak.

2021. február 5., 13:34

Egységes tavaszi szünet kellett volna és utána nyitás

Nézzünk most körül Komáromban, Köbölkúton, Ipolyságon, Füleken, Rimaszombatban és Kisgéresen!

2020. november 7., 14:12

Kassa megye elnöke a Bodrogközbe látogatott

Három településen vizitált a megyeelnök.

2020. szeptember 20., 18:18

Mennyi szőlő termett Kisgéresben? Interjú Varkonda Csabával

Bár Kisgéres nem része a tokaji borvidéknek, a bodrogköziek számára – valószínűleg romantikus pincesora miatt –  az első számú helyi bornagyhatalom. 

2020. szeptember 6., 16:29

A labda végigkíséri az életét

A freestyle foci látványos, egyedi mozdulatokat tartalmaz, három stílusban: állva lábbal, állva felsőtesttel, illetve ülve, az egész test bevonásával.

2020. június 21., 14:47

Egység, rugalmasság, szeretet

Blanár Eriket már évtizedek óta ismerem, feleségét, Gabikát alig két éve. Mindketten a Bodrogközben születtek, de kissé távolabb, Komáromban, a Calvin János Teológiai Akadémián ismerkedtek meg. Azóta elválaszthatatlanok.

2020. február 3., 18:40

Újbort kóstoltak Kisgéresben

Bodrogszerdahelytől Tiszacsernyőig, Nagykapostól Perbenyikig számtalan bodrogközi településről érkeztek borászok.

2019. december 14., 09:33

Luca napon elindult az első bodrogközi színházi maraton

Összesen 120 gyerek vett részt a színházi maraton első napján, ezek közül 70 aktív szereplőként.

2019. november 26., 19:11

Tévedés vagy megtévesztés a Bodrogközben?

Megtévesztő és hamis hirdetések bukkantak fel az interneten...

2019. június 2., 14:38

Kisgéresen virágzik a borkultúra

A bodrogközi rendezvények egyik legsikeresebbike az immár tizenegyedik éve tartott kisgéresi Akácillat nevet viselő nyitott pincék napja.

2019. május 21., 19:35

Gyermek és felnőtt mesemondók a Bodrogközben

Az Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Versenyt immár 10. alkalommal hirdették meg. Az 5 kategóriában zajló verseny kelet-szlovákiai regionális elődöntőjére ezúttal is Kisgéresben került sor.

2019. május 19., 09:16

Akácillat és sok-sok érdeklődő

Sokan voltak kíváncsiak az akácillatra.