Kerész

Krišov
magyar lakosság 1880
97%
152
magyar lakosság 1910
99%
214
Tszf. magasság: 102 m
Körzethívószám: +421 (0) 56
Irányítószám: 07901
Természeti tájbeosztás: Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Ungi-sík 1918 előtti vármegye, járás, rang: nem önálló település

Ld. Mokcsamogyorós

Közigazgatás

1913-ig önálló kisközség (Ung vármegye, Nagykaposi járás), ekkor Mokcsával egyesítették Mokcsakerész néven (1960-tól Mokcsamogyorós része).

Népesség

1910-ben 217, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt.

Történelem

Kerészt az 1332-37-es pápai tizedlajstrom mint adózó plébániát említi. Az adóösszeírásokban "Kerez", illetve "Keris" alakban szerepelt. Ősi földesuraként egy bizonyos Ujkerészi Beke fia, Bálintot említenek. 1590-ben Kerész ura Mokcsay Balázs. A 16. század végén plébániája megszűnt, az új (református) egyházi központ Mokcsa lett. A 17. században Nyomárkayak is élnek a községben. A 20. század elejére teljesen egybeépült a tőle délre fekvő Mokcsával, 1913-ban a két községet egyesítették Mokcsakerész néven.

Mai jelentősége

Ld. Mokcsamogyorós