Felsőlánc

Vyšný Lánec
magyar lakosság 1910
98%
299
magyar lakosság 1921
93%
299
Tszf. magasság: 214 m
Körzethívószám: +421 (0) 55
Irányítószám: 04474
Természeti tájbeosztás: Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Cserehát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A település Keleti-Cserehát északi lábánál, az Ida-patak partján, a Kanyapta-medence déli peremén, a Buzita-Kenyhec országút mentén fekszik, Perénytől 5 km-re nyugatra, Buzitától 4 km-re keletre, Alsólánc keleti szomszédságában. Nyugatról Alsólánc, délnyugatról Buzita, északról Perény, keletről Hím, délkeletről pedig Hernádpetri és Hidasnémeti kataszterével határos. Délkeleti határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

1991-ig önálló község, azóta Perény-Hím község településrésze és három kataszteri területének egyike. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe (7,77 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 306, 1921-ben 320, 1938-ban pedig 365, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának 42,2-42,2 %-a volt római katolikus és református vallású, a görög katolikusok aránya 14,7 % volt. 1991-ben 276 lakosa volt, a lakosság több mint háromnegyede (72,8 %) volt magyar nemzetiségű, a római katolikus vallásúak aránya 53,6 %, a reformátusoké 42,8 % volt. 2011-ben 237 állandó lakosa volt, itt élt a község összlakosságának 16,8 %-a.

Történelem

Felsőláncot és Alsóláncot egyaránt 1267-ben említik először írásos források. Felsőláncnak 1427-ben 5 portája adózott. A 17. században a Gönyüi-család birtoka volt, majd később a Korláth-család kezére került. A 18. század elején csaknem teljesen elnéptelenedett és református magyarokkal, valamint görög katolikus vallású szlovákokkal telepítették újra. 1772-ben, mint kisnemesi községnek 13 földbirtokosa volt. 1828-ban 27 házában 189 lakosa volt. 1881-ig Abaúj, majd Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1991-ben Perény-Hím községhez csatolták. Magyar kisiskolája 1977-ben, óvodája pedig 1990-ben szűnt meg.

Mai jelentősége

Szűz Máriának szentelt barokk-klasszicista temploma 1776-ban épült. Református temploma 19. századi klasszicista építmény. A Lánczy-kúria a 18. század végén épült.