cl_magyar7_029_het_2024
Pártatlan közvetítés, véres kampány és a Vatikánig sem hallatszó ima
Magyar7 - 29. száma

Dunatőkés

Dunajský Klátov
község
magyar lakosság 1910
100%
198
magyar lakosság 2021
84%
643
Népesség: 566
Terület: 4,57 km²
Tszf. magasság: 113 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 93021
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járás kisközség

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz északi peremén, a Tőkési Duna-ág jobb partján fekszik, Dunaszerdahelytől 8 km-re északkeletre, Galántától 22 km-re délre. Áthalad rajta a Dunaszerdahelyt Galántával összekötő 507-es főút. Nyugatról Kisudvarnok és rövid (70 méteres) szakaszon Dunaszerdahely, északról Pozsonyeperjes, keletről Csallóközkürt, délről pedig Nagyudvarnok községekkel határos. Északi határának egy részét a Tőkési Duna-ág alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott kisközségként, majd Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Dunaszerdahelyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). 1960-1990 között Pozsonyeperjeshez csatolták.

Népesség

A száz éve még alig 198 lakosú község lakosságszáma 1910-2011 között két és félszeresére növekedett. A kilencvenes években még stagnáló népességű falu népessége 2001-2011 között egytizedével nőtt a beköltözés következményeként. Ezzel párhuzamosan az 1991-ben még csaknem kizárólag magyarok lakta községben a szlovákok aránya 18 %-ra nőtt, a magyaroké 81 %-ra csökkent. A lakosság túlnyomó többsége római katolikus vallású (85,1 %), a reformátusok aránya 4,7 %.

Történelem

Első okleveles említése 1392-ből származik Theukes alakban. Nevének további megjelenési formái: 1416-ban Teukes nobilium, 1436-ban Thewkes, 1485-ben Thekes, 1786-ban Tökesch, 1910-ben Dunatőkés, 1948-ban Dunajsky Klátov. Az 1553-as portaösszeírásban a Zomor és a Kondé család voltak a község földesurai. A későbbiekben a Kondé család birtokába kerül, s a XIX. század elejéig ez a család a község földesura. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 29 házzal és 220 lakossal szerepel. A 19. század végén a Habermann család rendelkezett itt nagyobb földbirtokkal. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta, az I. bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-től megint Csehszlovákia, majd 1993-tól az önálló Szlovákia része. 1960-1990 között Pozsonyeperjeshez csatolták.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. A Kis-Duna Tőkési-ágán 1941-ig működött vízimalom felújítását követően, 1987 óta látogatható műemlék. Római katolikus temploma 2000– 2001-ben épült. A Tőkési-Dunaág természetvédelmi terület különleges szépsége és fajgazdagsága miatt kedvelt kirándulóhely.