Cseke

Čaka
község
magyar lakosság 1910
23%
210
magyar lakosság 2021
1%
8
Népesség: 765
Terület: 9,07 km²
Tszf. magasság: 179 m
Körzethívószám: +421 (0) 36
Irányítószám: 93568
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság 1918 előtti vármegye, járás, rang: Bars vármegye Verebélyi járás kisközség

Cseke a Garammenti-hátság dombvidékén, Lévától 29 km-re délnyugatra, Verebélytől 32 km-re délkeletre, Érsekújvártól 29 km-re keletre, a Kvetnianka-patak völgyében fekszik. A község központja 165 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, tőle délre, Kopecmajornál egyesül a Kvetnianka és a Fajkürti-patak (Dedinský potok), majd halad tovább délkeleti irányban (Farnadi-víz). Csekétől északra az Ármahegy, délre a Csekei-szőlőhegy (Čakanská hora), délnyugatra pedig az erdőborította Kopec dombjai húzódnak. Határának nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület (jelentős a szőlők aránya), az erdők mintegy egyötödét foglalják el. Nyugatról Kolta, északnyugatról Fajkürt, északról Fakóvezekény, északkeletről és keletről Málas, délről pedig Farnad községekkel határos. Nyugati határa Bars és Komárom; déli határa pedig Bars és Esztergom vármegyék történelmi határát alkotta. Csekén áthalad a 75-ös országos főút Érsekújvár és Ipolyság közötti szakasza, mellékutak kötik össze Fajkürtön (6,5 km) át Pozbával (13 km), Fakóvezekénnyel (4,5 km) és Farnaddal (6 km).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Verebélyi járás része maradt. 1938-ban a magyar közigazgatásban az ekkor létrehozott Bars és Hont egyesített vármegyéhez és a Lévai járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került, végig a (változó területű) Lévai járáshoz tartozott. Területe (9,07 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Cseke a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű (2011-ben 84,3 %) község. A 18. század óta folyamatosan szlovákok lakta helységként szerepelt, bár a 19. század végétől itt is megindult a lassú asszimiláció (1880-ban a lakosság 11,1 %-a, 1910-ben már 22,9 %-a magyarnak vallotta magát). A község Csehszlovákiához csatolása után azonban már csaknem a teljes lakosság (1921-ben 95,4 %, 1930-ben 97,7 %) szlováknak vallotta magát, az 1941-es magyar népszámláláskor viszont a lakosság 41,3 %-a magyarnak. A lakosság mintegy egyhatodát alkotó roma lakosság a 2011-es népszámláláskor roma nemzetiségként (12,9 %) elsőként jelent meg a népszámlálási adatokban. A község csaknem teljes lakossága (1921-ben 99,5 %, 2011-ben 93,9 %) római katolikus vallású. 1991-2011 között Cseke lakossága rohamosan, több mint egyötödével csökkent (1043 f­őről 805-re).

Történelem

Első írásos említése 1287-ból "Cheke" néven származik, 1339-ben pedig "Chekey" néven szerepel. 1423-ban Ibrahanfelde alakban a Pobor-család birtokaként említik, ebből az időből eredhet az Ibrihám dűlőnév. A 15. században az esztergomi érsek birtoka volt. Katolikus templomát 1559-ben említik először. 1601-ben 27 ház állt a községben, 1657-ben négy elpusztult telkét említik. A 17. században a sallói uradalomhoz tartozik. 1715-ben szőlőskertje, 1720-ban 13 adózó háztartása volt. 1828-ban 71 házában 491 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A második katonai felmérésen még a község határa keleti részének nagy részét borító erdőt ("Tilalmas-erdő") a 20. század elejére kiirtották. A 19. század elején bortermeléséről híres. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, 1938-45 között pedig ismét Magyarországhoz. A falu 1945 márciusában súlyos harcok színtere volt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1769-ben épült barokk stílusban, 1823-ban nyerte el jelenlegi alakját. Csekén emlékszobát rendeztek be Martin Čuleň, a Matica Slovenská egyik alapítójának emlékére, aki 1874-1894 között élt a községben. A Hétfájdalmú Szűzanyának szentelt kápolna 1893-ban épült.