Barsendréd

Ondrejovce
község
magyar lakosság 1910
85%
568
magyar lakosság 2021
15%
66
Népesség: 469
Terület: 19,61 km²
Tszf. magasság: 159 m
Körzethívószám: +421 (0) 36
Irányítószám: 93551
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság 1918 előtti vármegye, járás, rang: Bars vármegye Lévai járás kisközség

A község a Garammenti-hátság dombvidékének keleti, Garam felé lejtő oldalán, enyhén dombos, mezőgazdaságilag művelt területen fekszik, a Nagy Sár-patak (Lužianka) partján, Kálnától 8,5 km-re délre, Nagysallótól 5 km-re északnyugatra. A Nagysallót Kálnával összekötő országút keresztülhalad a községen, mellékutak kötik össze Barsváraddal (5 km) és Alsópéllel (4,5 km). Délről Nagysalló, nyugatról Alsópél, északról Bajka, északkeletről Barsvárad, keletről pedig Tőre községekkel határos. Elődközségei, Nagyendréd, Dereszlény és Kisendréd teljesen egybeépültek.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1893-ban alakult Nagyendréd, Kisendréd és Dereszlény községek egyesítésével. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után, 1923-1960 között a Zselízi járáshoz, a járás megszüntetése után pedig a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás). Területe (19,61 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Barsendréd a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, a 18. században betelepített szlovák lakossága a 19. század végére túlnyomórészt magyarrá vált, 1921-ben a szlovákok aránya 10,3 % volt, mely 1930-ra 33,1 %-ra ugrott. 1910-ben 669, 1921-ben 794, 1939-ben 887 lakosa volt. Az 1945 utáni lakosságcsere a községet 3 család kivételével nem érintette, magyar lakossága teljes egészében reszlovakizált és 161 közép-szlovákiai szlovákot telepítettek a községbe. 1961-re a lakosság többsége már szlovák nemzetiségű volt, a magyarok aránya 39,6 %-ra süllyedt. 1939-1991 között népességének csaknem felét elveszítette (887 főről 460-re csökkent). 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 33,5 %-ról 26,8 %-ra csökkent, a szlovákok alkotják a népesség 62,6 %-át és magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (9,6 %). A romák aránya 5,5 %. A lakosság túlnyomó többsége (73,2 %) római katolikus vallású, az 1921-ben még 13,2 %-ot kitevő reformátusok aránya 2011-re 3 %-ra csökkent.

Történelem

Barsendréd első okiratos említése 13. századi: egy peres ügyben, amely a nyitrai káptalan és Bors utódai között folyt, már szerepel, Endred alakban (1260). A 15. században már ismert Kis- és Nagyendréd – Kisendred és Nagyendred formában. Szent András-templomát 1332-ben említik, 1469-ben pedig a települést Mátyás király adományaként nagyendrédi Zobonya László birtokában találjuk. A 17. században Konkoly László és Hunyadi András a községhatár urai. A török korban elpusztult 14. század eleji temploma. A század végére a dicskei Kovács Istvánt és Csathó Klárát (1698), később többek kzözött a Litassy-, a Balogh-, a Dombay-, a Kürthy- és a Rudnyánszky-családok szerepelnek a község birtokosai között. 1860-ban hatalmas tűzvész pusztított Nagyendréden. 1893-ban Kisendréd, Nagyendréd és Dereszlény községeket Barsendréd néven egyesítették. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához tartozott. A II. világháború után a faluba szlovák családokat telepítettek, 3 családot kitelepítettek Magyarországra és többeket csehországi kényszermunkára hurcoltak. 1963-ban megszűnt a magyar, 1984-ben pedig a szlovák nyelvű oktatás.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák óvoda működik. Szent Andrásnak szentelt római katolikus temploma gótikus alapokon 1753-ban épült barokk stílusban. A községben két 19. századi kastély és 5 kúria maradt fent.