Balázsfa

Blažov
magyar lakosság 1910
86%
229
magyar lakosság 1941
97%
269
Tszf. magasság: 114 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 92901
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben található, a község északi részén, Töbörététől 1 km-re északra, Nagyudvarnoktól 2 km-re délre, a 63-as főút közelében. A Komárom-Pozsony vasútvonal (megállóhely) választja el Töbörététől. Teljesen egybeépült Kolónia településrésszel (az egykori Szellőzőmajorral).

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Hegyéte településrésze és kataszteri területe. Területe megegyezik az 1921-es községterülettel (5,42 km²), melyhez Kolónia is hozzátartozik, Hegyéte területének 49,3 %-át alkotja. Balázsfa kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, majjd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Dunaszerdahelyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). 1960-ban egyesítették Hegyétével.

Népesség

1939-ben 238, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A községbe az 1920-as években szlovák kolonisták telepedtek, 1930-ban már a lakosság 28 %-át alkották (78 fő). 2011-ben 277 lakosa volt (Kolóniával együtt 634), itt élt a község lakosságának 22 %-a.

Történelem

Az Éte egy 10. századi előkelő, a királyság korában már nemesi nemzetséget jelöl, községnévként 1240-ben szerepel először, az egykori nemzetségi területtel összefüggésben. A középkorban még hat, az újkorban három egymás mellett fekvő falu viselte ezt a nevet (Hegyéte, Beneéte, Töböréte). Mindhárom nemesi falu volt, de nem maradt fenn jelentős birtokos családok neve. Balázsfát Balázséte néven említik először, egyike a hat középkori Éte nevű falunak. Egészen a második világháború végéig az Orosz, a Czúczy és a Németh családok birtoka volt. Határában jött létre Pókatelek, amely később az azóta Dunaszerdahelyhez csatolt Újfaluhoz tartozott; ez a Pókateleki Kondé család ősi fészke. Ugyancsak Balázsfához tartozik Enyedpuszta, ahol a 18. században császári ménes volt, a 19. században birkatartása volt jelentős, a 20. század elején pedig Fuchs Gyula birtokos üzemeltetett szeszgyárat és szeszfinomítót. A ma Hegyétéhez tartozó községek kiváló minőségű termőföldön jöttek létre, ezért lakóik elsősorban mezőgazdaságból éltek. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta Balázsfát, a 20-as években szlovák telepesekkel betelepített kolóniát hoztak létre itt. 1938. november 2-tól, az I. bécsi döntés értelmében ismét Magyarország része lett, majd 1945-től megint Csehszlovákiához csatolták. 1960-ban Hegyéte néven egyesítették Hegybeneétével.

Mai jelentősége

Ld. Hegyéte

2020. szeptember 17., 20:08

Üvöltözéssel tarkított maratoni önkormányzati ülésen tárgyalták meg a hegyétei logisztikai park ügyét. A kormány közbelépése jöhet!

Polgármester: „Nagy céljai vannak ennek a közösségnek!” Ismeretlen hang a közönségből: „Mi nem akarunk nagy célokat!”

2020. szeptember 17., 14:20

Bindics Zsolt a hegyétei logisztikai parkról: Az ingatlanadót szeretné az önkormányzat, de a kamionforgalom már nem kell senkinek

Portálunk a hazai sajtóban elsőként foglalkozott a Dunaszerdahely és Hegyéte közé tervezett, behemót logisztikai központ ügyével, hiszen a napvilágra került terveket azonnal heves civil ellenállás fogadta.

2020. szeptember 14., 09:19

Interjú Bindics Zsolttal a hegyétei logisztikai parkról: "Önös érdek vezérel, a családom és szomszédaim védelme"

Portálunk a hazai sajtóban elsőként foglalkozott a Dunaszerdahely és Hegyéte közé tervezett, behemót logisztikai központ ügyével.

2020. szeptember 5., 18:24

Európa egyik legnagyobb logisztikai centruma épülhet fel Dunaszerdahely és Hegyéte között. A falu polgármestere szerint minden rendben, de a civilek már tiltakoznak

Helyi lakosokkal, az illetékes polgármesterrel és környezetvédőkkel is beszéltünk, hogy megtudjuk, ki jár igazán jól a beruházással.

2019. június 29., 14:40

A Szedres tanya rejtelmei

A Dunaszerdahelyhez közeli Balázsfa szélső utcájában van egy tulipánokkal, ősi motívumokkal díszített, faragott kapu. Mögötte az első pillantásra is szépen rendben tartott, rózsafás portát, szerény családi házat találunk.

2019. június 22., 19:05

Tűzugrás a Szedres tanyán

A jeles nap éjszakáján a házigazda, Rőth Imre és az összegyűlt vendégek felelevenítették a tűzugrás hagyományát is.

2011. május 2., 18:46

Május elsejei retrófelvonulás Balázsfán

A Dunaszerdahely melletti Balázsfán egy baráti társaság sajátos módon ünnepelte meg az egyik helybeli munkásember 40. születésnapját. A régi időket idéző felvonulást tartottak számára a „munka ünnepén