2019. augusztus 24., 18:33

Tehetséges fiatalokat ringat az Esterházy-bölcső

Lelkes és vállalkozókedvű, a közéleti ügyek iránt nyitott fiatalok jelentkezését várják a Felvidék innovatív tehetséggondozó és vezetőképző akadémiáján, a martosi Esterházy Akadémián.

Gubik László, Esterházy Akadémia

Az akadémia vezetősége tehetséges fiataloknak kínál lehetőséget közéleti tanulmányok terén, Isten szolgája, Esterházy János nyomdokain járva. A négy szemeszterre lebontott képzésre húsz hallgatót vesznek fel. Az egyetemista korú és a 31. életévüket be nem töltött érdeklődők augusztus 25-ig jelentkezhetnek az Esterházy Akadémiára. A felvételi augusztus 31-én lesz. Az Esterházy Akadémia növendékeire teljes mértékben jellemző a felelősségteljes hozzáállás, a fejlődni akarás és a felvidéki magyar léthez szükséges bajtársiasság.

A következő tanévben az akadémia már a harmadik évadot nyitja meg, olyan képességek elsajátítását és tudást kínálva, amely nemcsak a politikum, de az élet minden területén is az ember hasznára válik. Az Esterházy Akadémia célja, hogy olyan hozzáadott tudással vértezze fel a kiemelkedően tehetséges egyetemistákat és a felvidéki fiatalokat, amellyel új színt vihetnek majd a felvidéki közéletbe. Az idei képzésre való jelentkezéskor is komoly feltételeket kell teljesíteni az érdeklődőnek. Életrajzon és motivációs levélen kívül saját esszét is csatolni kell, amelyet háromtagú bizottság bírál el szakmai és rátermettségi szempontok szerint. Az idén négy témakörből választhatnak a leendő akadémisták. A jelentkezéshez két ajánlólevélre is szükség van, amelyet például közéleti személyiség, médiaszakember, polgármester, oktatásban dolgozó személy adhat a jelentkezőnek.

A képzés két évig tart. A páratlan félév mindig szeptember közepén, az alsóbodoki zarándokmise előestéjén kezdődik, és karácsonyig tart. A páros félév mindig január második felében indul, és a júliusi Martosi Szabadegyetemmel végződik. Egy félév 10 képzési alkalomból áll, amelyért szintén 200 euró ösztöndíjban részesülnek a növendékek. Az ösztöndíjak látogatásarányosak. A növendékeket a felvidéki és magyarországi közélet és tudományos élet kiemelkedő képviselői készítik fel félévekre lebontott tanterv alapján a közéleti pályára. Az előadások mellett kommunikációs és retorikai tréningeken vesznek részt a hallgatók. Az első félév központjában a felvidéki közéleti témák állnak. A második szemeszter az eszmetani alapvetések elsajátítását szolgálja, valamint a hallgatók betekintést nyerhetnek szerkesztőségek, rádiók, televíziók, vagy épp az online média működésébe. A harmadik félév a politikaelmélet világába vezeti a hallgatókat, a negyedik pedig a gyakorlati politizálásra, újságírásra és kampánytechnikák elsajátítására készíti fel őket.

A gyakorlati képzés során beszédművelést, retorikát, tudósítást, hírszerkesztést, blogírást, érveléstechnikai vagy újságírói gyakorlatot sajátíthatnak el. Az elméleti és gyakorlati képzés mellett pedig az oktatók a növendékek mentorálását is vállalják, így az „esterházysok” saját meglévő vagy későbbi szakmájuk mellett komoly pártfogót kapnak. A tanulmányaik során az akadémisták szervezési munkálatokban, közösségi és jótékonysági munkavégzési folyamatokban is részt vesznek, mindezt az Esterházy örökség ápolásának jegyében.

Gubík László, az Esterházy Akadémia elnöke szerint lelkes, vállalkozókedvű jelentkezőkre van szükség, akik erős kötődést éreznek a szülőföldhöz.

– Fontos, hogy az akadémista céltudatos legyen, elképzelése és célja legyen az életével, és ezt összekösse valamilyen közösségi értékteremtő tevékenységgel – hangsúlyozza az elnök, hozzátéve, a válogatásnál figyelembe veszik, melyik az a legfelső korosztály, amely még összhangban tud dolgozni akár egy első-, vagy egy másodéves egyetemistával, mert fontos, hogy az akadémisták fejlődjenek, tanuljanak és egymáshoz idomuljanak, hiszen így alakul ki az egész Felvidéket átszövő összetartás és bajtársiasság.

Az eddigi szociológiai elemzéseik arról tanúskodnak, hogy a szakmákat tekintve nagyon színes a csapat. Rangos magyarországi és szlovákiai egyetemekről érkeztek hallgatók, akik közt volt jogász, bölcsész, nyelvész, politológus, orvos és sok más szakmát tanuló diák is. Földrajzilag szinte az egész Felvidékről volt már hallgatója az akadémiának, bár Gömörnél mintha megszakadna az érdeklődés. Örülnénk, ha a Bódva-völgyből és Bodrogközből is több hallgató érkezne, tette hozzá Gubík László. Elárulta azt is, a nemek arányában a férfiak javára billen a mérleg, sokkal kevesebb lány jelentkezik az akadémiára, mint fiú, holott az előző évfolyamban éppen egy kisgyermeket nevelő anyuka lett az akadémia legkitűnőbb diákja, és nyerte el az Esterházy-nagykövet címet.

Az elnök szerint Martos különösen jó helyszínt biztosít az innovatív képzés számára a szakmai odafigyelés és a lelki elmélyülés szempontjából, hiszen ebben az érintetlen természeti környezetben elterelődik a figyelem a mindennapok forgatagáról és zajáról. Az uniós forrásokból a Martosi Szabadegyetem területén egy egész évben működő rendezvényligetet és Népfőiskolát építenek, amelynek első, már készen álló és működő létesítménye az Esterházy Akadémia. A közeljövőben elkészül a családi kalandpark, a jurtamúzeum, a tánccsűr, a sportpályák, a vízi tanösvény és a színpadok is, így Martos egy valódi közösségi szigetévé válik a felvidéki magyarságnak.

– Napjainkban különösen fontos, hogy a felvidéki ifjúság és a produktív generáció egységbe kovácsolódjon. Az Esterházy Akadémia pedig kiváló lehetőségeket ad a fiatalság mozgósításához és erős alapokat épít a bajtársiasság érzéséhez. Gubík hozzáteszi, Esterházy János politikai öröksége és a mártír gróf kultuszának őrzése mindenek felett áll az akadémián is, a növendékeket pedig összeköti az Esterházy-bölcső. 

(Megjelent a Magyar7 2019/34. számában)

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.