Szilice református temploma

Kovács László 2019. október 21., 12:17

A település eredetileg a tornai várhoz tartozott, de a 14. századtól már Gömör vármegye része. Birtokosai ebben a században a Szalonnaiak voltak. A község közelében található a szilicei jégbarlang.

Fotó: Görföl Jenő

Eredeti temploma a 13. század közepén épült egyhajós, egyenes záródású szentéllyel. 1300 körül a hajót a nyugati oldalról jelentősen meghosszabbították, és egy hatalmas tornyot építettek hozzá. Jóval később, feltehetőleg 1552 körül a román kori szentélyt lebontották, és egy, a belső terében a hajó szélességével megegyező új szentélyt építettek. Nagyon valószínű, hogy ekkor vették körül védőfallal is a templomot, úgyhogy ma erődtemplom benyomását kelti. A templomot ettől az időtől a reformátusok használják.

Fotó: Görföl Jenő

Az eredetileg román kori templomból megmaradt a déli oldalon a félköríves portálé és két rézsűs ablak, természetesen ma befalazva. A templombelsőben feltárták az eredeti vakolatot, amelyen freskótöredékek és néhány felszentelési kereszt is megmaradt. A freskótöredékek némelyikén a Szent László-legenda képei sejlenek fel. A régészeti feltárások során az eredeti szentély alatt állatcsontokat is találtak.

Képgalériánk:
Fotó: Görföl Jenő

0 HOZZÁSZÓLÁS