PR cikk
2021. július 4., 12:21

Összetartozás, egymás iránti felelősség

Aki a keleti végeken egyházi alapiskolát szeretne választani a gyermekének, annak egyetlen lehetősége van. Vajánban 2001-ben, kerek húsz esztendeje nyitotta meg kapuit az Ungi Egyházmegye fennhatósága alatt működő Református Egyházi Alapiskola.

épület
Fotó: Az iskola archívuma
Az iskola épülete

Ahogyan Krajnyík Sándor igazgató és Kraus Viktor esperes meséli, az iskola létrehozása rengeteg munkával járt. Elsősorban az időközben elhunyt nagytiszteletű Fülöp Sándor esperes és a főtiszteletű Csoma László püspökhelyettes számára. Mindezek ellenére úgy érzik, megérte a fáradságot.

Napjainkban 157 diák látogatja az intézményt, a helybelieken kívül tizenkét településről.

Őket iskolabusz szállítja az iskolába és haza. Külön öröm számukra, hogy olyan falvakból, mint például Szürnyeg és Imreg, ahol emberemlékezet óta nincs magyar iskola, szintén van négy diákjuk.

Nagyvonalú önkormányzat
Az iskola épülete a falu tulajdonában van, de az önkormányzat nagyvonalú, nem kér bérleti díjat. A felújításokat, a beruházásokat elsősorban pályázati támogatásokból igyekeznek megoldani. Már 13 támogatott projektről tudnak beszámolni. Hála a magyar államnak és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak, most éppen tornateremmel bővült az intézményük. A 22 méter hosszú, 14 méter széles épület ugyan nem nagy, de egy-egy osztály testnevelési órájának a megtartására tökéletesen megfelel.

– Iskolánkba felekezeti hovatartozástól függetlenül jelentkezhetnek a gyerekek. Huszonhat alkalmazottal működünk, közülük huszonegy pedagógus, illetve nevelő, ezenkívül van négy óraadó lelkészünk és egy asszisztensünk – mondta az esperes úr.

– Minden hetet közös áhítattal indítunk, keddtől péntekig reggeli és délutáni imádságot tartunk. Hétfőn és pénteken a tanárok vesznek részt áhítaton. Vezető lelkészünk Nt. Tirpák István. Az ünnepeink különösen fontos szerepet játszanak életünkben. Minden nemzeti ünnepünkről megemlékezünk. Ezenkívül a tanévnyitó is istentisztelet keretében történik, ahogyan a reformáció ünnepe is.

Az ünnepi alkalmak fontossága

Az adventi időszak is istentisztelettel veszi kezdetét, majd vasárnaponként a gyermekek adventi bizonyságtételét elviszik minden településre, ahonnan a diákok származnak. A karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt megelőző utolsó tanítási napon sem hiányozhat az istentisztelet az életükből. Pünkösdhétfőn a gyerekek igazgatói szabadot kapnak. A ballagás és a tanévzáró is jelentős ünnep, ezek helyszíne is a templom, itt kapják meg a legjobbak a kitüntetésüket és a könyvjutalmukat. De a diákok életében mégis az a legfontosabb, hogy naponta megtapasztalhatják Isten közelségét.

A pandémia természetesen itt is megnehezítette az életet. Minden tantárgyat csökkentett óraszámban tanítottak a Classroom platform segítségével. Aki nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, annak nyomtatott formában juttatták el a feladatokat.

vaján
Fotó:  Az iskola archívuma
Ballagó diákok a vezetőséggel és a tanári karral
Szép eredmények

– Nagyon nehéz időszaka volt ez az életünknek – mondta az igazgató.

–  Pedagógusaink, akik otthonról dolgoztak, bármennyire is igyekeztek mindent megadni a gyerekeinknek, a jelenléti oktatást természetesen nem tudták pótolni. Egyébként a gyerekek ügyesek, hiszen nagyon jó eredményeket szoktunk elérni magyar nyelvből, matematikából, rajzból. Diákjaink ott vannak a matematikaversenyeken, ilyen például a Zrínyi Ilona-matematikaverseny, vagy a Medve Matek nevet viselő verseny. Az utóbbi nemcsak a matekról, hanem a gyerekek tájékozódási képességéről is szól. Rendszeresen részt veszünk a szavaló- és mesemondó versenyeken. De voltunk már elsők az országos esszéíró versenyen is, amit hazai, magyarországi és Kárpát-medencei szinten tartanak. Iskolánk a civilvédelmi hivatal által rendezett versenyeken is rendszeresen részt vesz.

Megállják a helyüket

Természetesen testvériskolájuk is van, bár a járvány nem tett jót a kapcsolattartásnak, hiszen meggátolta a találkozókat.

A dombrádi Bereczky Zsigmond Református Általános Iskolához kötik őket baráti szálak, velük a gyerekek, a pedagógusok és a szülők szintjén is szoktak találkozni. A gyerekek közös versenyeken vesznek részt, de közös kirándulásokat és szülői bálokat is tartanak. Az egyik legjobb fokmérője az iskola nívójának, hogy az itt végzett gyerekek megállják a helyüket a továbbtanulásban.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink a nagykaposi középiskolák mellett a kassai Márai Sándor Gimnáziumban, a Szakkay József Szakközépiskolában, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában egyaránt megállják a helyüket – mondta az esperes.

– A nálunk elért eredményeiket meg szokták tartani, és a viselkedésüket illetően sincs rájuk panasz. Tisztelettudóak. Azt is látjuk, hogy megvan bennük az összetartozás érzése, az egymás iránti felelősség. Öröm látni, hogyan törődnek a nagyok a fiatalabb társaikkal! Mi valójában azt a célt tűztük magunk elé, hogy az iskola diákjai gyülekezeteink ifjúsági bázisát jelentsék.   

Megjelent a Magyar7 2021/26. számában.

Megosztás
Címkék