Összefogás és egység – Szent István Napok Ipolyságon

Kaszmán Zoltán 2018. augusztus 20., 09:09

Ipolyságon a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezetének kezdeményezésére második alkalommal tartották meg háromnapos rendezvénysorozat keretében Szent István király emlékünnepét.

Zachar Pál, önkormányzati képviselő Fotó: Kaszmán Zoltán

Kezdődött mindez az Esterházy János-emlékkiállítással és az Első Pesti Rackák koncertjével, majd – Bán Mór könyvsorozatának, a Hunyadinak a megismerése után, a vasárnapi szentmisét követően – folytatódott az immár Szent István király nevét viselő téren, ahol az ünnepi műsor elején a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola diákja, Pálffy Fanni szavalta el a Szent István királyhoz szóló imát, majd Hlédik László plébános osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel: „Szent István vezéri és államalkotó tevékenysége vitathatatlan, de apostoli királyként, a pápától kapott joghatóság értelmében egyházépítő szereppel is rendelkezett. A vármegyék létrehozása mellett megalapította az egyházi struktúrát is, amikor elrendelte, hogy minden tíz falu építsen templomot; ő maga pedig az esztergomi érsek vezetése alatt tíz püspökséget alapított. Nem vált vazallusává, hűbéresévé sem Bizáncnak, sem a nyugatnak. Népét, a mai szóhasználattal élve, integrálta Európába. Ezer év után is van mit megfogadni intelmeiből, melyeket nemcsak Imre hercegnek szánt, hanem mindnyájunknak” – fogalmazott a plébános, aki zárszóként a Szent István-i örökség megbecsülésére és fejlesztésére szólított fel.

A Pongrácz Lajos Alapiskola tanulója, Viczencz Máté tolmácsolta Sajó Sándor Magyarnak lenni című költeményének részleteit, hogy aztán Zachar Pál önkormányzati képviselő vegye át a szót, aki beszédében három fő témakörre tért ki az ünnep kapcsán. Szót ejtett a nomád magyarság számára végső letelepedést jelentő államalapításról, az identitásőrzésről és arról, hogy ehhez hosszú távú célok, valamint szilárd elvek szükségesek: „A gyarapodáshoz szorosabbá kell tennünk az elmúlt években meglazult kötelékeket, és képessé kell válnunk az összefogásra. Nekünk, ipolysági magyaroknak is az egységért kell dolgoznunk! Amikor összefogás és egymás iránti bizalom jellemzi közösségünket, akkor képesek vagyunk kezünkbe venni a sorsunk irányítását; az együttműködés pedig előbb-utóbb gazdasági sikereket hoz.”

Az önkormányzati képviselő szónoklata után az ipolysági helyi szervezetek, intézmények és kulturális egyesületek képviselői Szent István szobránál helyezték el a tiszteletadás jelképeit, ünnepi koszorúikat.

Az immár hivatalosan is Szent István király térnek nevezett közterületen tartott ünnepi műsor a Szondy György Gimnázium diákjának, Szőllősi Zsoltnak a szavalatával fejeződött be. A Szent István Napok programsorozata viszont csupán vasárnap este, a városháza színháztermében zárult, ahol az érdeklődők a Boráros Imre Színház pódiumjátékát, a Hit és Illúzió című előadást tekinthették meg.

Képgalériánk:
Hlédik László, plébános Fotó: Kaszmán Zoltán

0 HOZZÁSZÓLÁS