2023. szeptember 25., 07:32

Most, vagy soha! Teltház a Szövetség királyhelmeci kampányrendezvényén - KÉPEKKEL

Erős magyar képviselet mellett jó esetben akár erős bodrogközi jelenlét is lehet a parlamentben...

Khelmec kampányzáró
Galéria
+17 kép a galériában
Pataky Károly és a Szövetség Kassa megyei jelöltjei
Fotó: Molnár Gabriella

Az est házigazdájaként Tóth Tibor színművész az ünnepi hangulatba öltözött kultúrház nagytermében helyet foglalók körében külön köszöntötte Pataky Károlyt, Királyhelmec polgármesterét, Kassa megye alispánját, Pandy Pétert a Szövetség  országos tanácsának alelnökét,  Furik Csaba megyei képviselőt, a párt országos tanácsának tagját, valamint Bárdos Gyulát, a Csemadok országos elnökét.

Pataky Károly szólt elsőként a közönséghez, a teremben jelen lévő, zömében bodrogközi és Ung-vidéki magyarsághoz. Nemzeti dalunkból a Szövetség idei országos kampányába kölcsönzött egyik gondolattal kezdte:

Khelmec kampányzáró
Pataky Károly
Fotó:  Molnár Gabriella
Itt az idő ! Most eldől, vajon tudunk-e végre jól dönteni, vajon most sikerül-e elérnünk, hogy ne dönthessenek rólunk nélkülünk. Itt az ideje, hogy végre, néhány évnyi szünetet követően újra mi magunk képviselhessük érdekeinket a szlovák parlamentben. Itt az ideje, hogy joggal legyen beleszólásunk a hazai politizálásba, a törvényhozásba“

– mondta.

Mindenkinek jó szívvel azt ajánlotta, hogy olvassa el a Szövetség honlapján a párt programját, hiszen pontokba szedve, tömör gondolatokban megfogalmazva is tartalmazza mindazt, ami nekünk, felvidéki magyaroknak gondunk, bajunk, ami sújt bennünket. Emlékeztetett arra, hogy a szlovák politikusok egymással veszekednek, vitatkoznak, saját dolgaikat oldják a parlamenten belül és kívül is és rólunk rendre megfeledkeznek.

Ezért nagyon fontos, hogy szeptember 30-án minél többen elmenjünk szavazni és ha a Szövetség jelöltjeit karikázzuk majd, biztosak lehetünk abban, hogy ők a mi problémáinkat, közös érdekeinket fogják képviselni.

Hangot  adott azon meggyőződésének, hogy a jelenlévők tudják már, kire és miért adják le szavazataikat.

Arra kérte a megjelenteket, hogy ismerőseiket, családtagjaikat  is biztassák, hogy ha törik, ha szakad, erre a sorsdöntő választásra jöjjenek el, mert nagyon nagy a tétje.

A színpadra hívta és bemutatta a Szövetség Kassa vidéki, bodrogközi és Ung-vidéki jelöltjeit, megköszönve nekik, hogy vállalták remélt képviseletünket a parlamentben. Végezetül, de nem utolsó sorban egy érdekességre hívta fel a jelenlévők figyelmét:

a Szövetség csapata talán eddig soha nem látott lehetőséggel és eséllyel rendelkezve állt össze, ugyanis az országos lista élén álló három fiatalember bodrogközi. Talán soha nem volt a Bodrogköznek ekkora esélye, hogy jó esetben akár mindhármuk bekerülhessen a parlamentbe, ezzel roppant erős érdekképviseletet biztosítva az évtizedek óta elhanyagolt keleti végeknek.

Ezt a hármast  pedig név szerint is kiemelte Furik Csaba, Kisgéres polgármestere, Želinský József, Királyhelmec alpolgármestere, Kassa megye képviselője és Pandy Péter, Kassa megye képviselője, a Szövetség OT alelnöke személyében. Arra buzdította az embereket, hogy szavazzanak bátran a szívükkel, a hozzájuk legközelebb állókra. Véleménye szerint akad bőven a listán mindenki számára olyan személy, aki segíti mindennapjainkat, arra is garanciát biztosítva egyben, hogy a parlamentbe jutásuk esetén sem feledkeznek meg a régióikról és a felvidéki összmagyarság érdekeiről. Szerinte akár az eszünkre hallgatva is meghozhatjuk ugyanezt a döntést, elég visszagondolnunk mindarra, ami az elmúlt három és fél évben zajlott idehaza, vagy akár mindarra, amit az ország szabad választásainak legpiszkosabb kampányban látunk, hallunk - csatározások, egymás ekézése, lejáratása, problémák sora megoldási stratégiák nélkül, felszínesség, populizmus és még verekedés is.  Éppen ezért, a magyar képviselet mellett erős bodrogközi Szövetség-képviselet reményében zárta szavait Pataky Károly.

Khelmec kampányzáró
Pandy Péter
Fotó:  Molnár Gabriella

Pandy Péter bevezető gondolatait azzal kezdte, hogy jövő vasárnap este már közzéteszik a választások eredményeit. Nyilvánvalóvá válik, mi a helyzet velünk: nem csupán a felvidéki magyarsággal, de régióinkkal is.

Arra buzdított, hogy a kampányhajrában fennmaradó pár napban mindannyian a lehető legtöbbet tegyük meg a közös győzelmünkért.

Megvallotta, hogy pár hónappal ezelőtt gondolni sem mert arra, ami ma már valóság. A Híd platformon belül sok kérdésre kellett választ találniuk, de érdekes módon ez a bodrogközi csapatuknak soha nem jelentett gondot.  Az első nagy dilemmát a Szövetségen belüli egység jelentette számukra. Különböző vélemények mellett válaszuk egyértelmű volt: ők maradnak. Megvallása szerint soha nem volt még ennyire egységes és erős párt Szlovákiában, ami a magyarság és a régiók érdekeit képviselte volna.

Itt az idő, hogy megfogalmazzuk és kimondjuk jogos igényeinket! Itt az idő, hogy ne féljünk attól, ki mit mond. Elég volt már a csendből, a másoknak való megfelelésből és abból, hogy, mindig mások határozták meg azt, hogy nekünk mi a jó. Legyünk bátrak és erősek!”

– mondta. 

Hangot adott azon meggyőződésének, hogy össze tudunk fogni és a többieket is ugyanerre kérte. Azzal zárta szavait, hogy

megígérte, nem okoznak csalódást.

Khelmec kampányzáró
Forró Krisztián videóüzenete
Fotó:  Molnár Gabriella

A Szövetség országos elnöke, Forró Krisztián videóüzenetében elmondta, hogy bár mindig nagy örömmel érkezik a keleti végekre, a Bodrogközbe és Királyhelmecre, de a kampányrendezvényen sajnos mégsem tudott személyesen megjelenni, mert két televíziós megjelenése ebben megakadályozta. Lélekben viszont itt volt velünk, mint mondta. Örömmel vette a teltház hírét és azokat is külön köszöntötte, akik a kultúrház előtti LED falon követték az élő adást. Mint mondta,

óriási erő van a közösségeinkben, a felvidéki magyarságban. A megyei választások során is ez az erő mutatkozott meg, akkor a Szövetség történelmi sikert ért el: 84 megyei képviselőnk lett, ami által a párt a legerősebb lett megyei szinten. Ahogy a pártelnök hangsúlyozta, ezt a sikert együtt érték el, amiért hálás köszönetét fejezte ki.

Szeptember 30-án ezt a sikert kell megismételnünk! El kell érnünk, hogy a minket érintő ügyekben, a régióink fejlesztéseibe ne csak megyei szinten szólhassunk bele, hanem végre országosan is. Ahhoz, hogy gólt tudjunk rúgni, a pályán kell fociznunk. Ahhoz, hogy a mi dolgainkat ne mások oldják nélkülünk, parlamenti képviseletre van szükségünk. Csak magunkra számthatunk!” – mondta.

S hozzátette, hogy a szlovák  pártok soha nem törődtek velünk, ha nem volt magyar képviselet a parlamentben. A Szövetség a mindennapokban, a megyei képviselő-testületekben bizonyítja, hogy a stabilitás és a józan együttműködés hangja.

Amikor volt egységes parlamenti jelenléte a felvidéki magyarságnak, mindig a jó oldalon álltunk, ennek ellenére a hála az, hogy jó ideje megfeledkeznek rólunk. Elég ! Változást akarunk ! – nyomatékosította Forró. 

A jól ismert problémák említésével utalt arra, hogy az elmúlt 3 és fél évnek az egész ország, mindenki vesztese, de ezen belül is kiemelten mi, felvidéki magyarok. Ugyanis a nemzetiségek gyarapodását ígérő intézkedések csak ígéretek maradtak, semmi nem valósult meg belőlük. Továbbá arra is emlékeztetett, hogy a leszakadó régióink beruházásait ígérő fejlesztéseket leállították.

Itt az idő, hogy kezünkbe vegyük régióink sorsát! Mindannyiunknak tudatosítanunk kell: ha Szlovákiában jó lesz a magyarnak, jó lesz a szlováknak is, a romának is, a ruszinnak is és jó lesz minden, a régióinkban velünk együtt élő nemzetiségnek is! Fordítva mindez nem biztos“

– hangsúlyozta.

Ezért arra kérte a déli és keleti régiók lakosait, függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól, ha fontos számukra városaink, falvaink fejlődése, szeptember 30-án szavazzanak a 18-as listával induló Szövetség jelöltjeire.

Itt az idő, hogy kiálljunk saját érdekeinkért: az anyanyelvi oktatásunkért, a nyelvhasználati jogainkért, a kultúránkért, a magyar családokért, vállalkozásokért és gazdákért, a magyarság lakta városok és falvak EU-s támogatásaiért. Mindez csak magyar parlamenti képviselettel lehetséges

 - zárta ünnepi üzenetét a pártelnök.

Khelmec kampányzáró
Furik Csaba
Fotó:  Molnár Gabriella

A gazdag és tartalmas kultúrprogramot követően Furik Csaba első gondolatában, utalva az egyik dalban elhangzottakra, azt kérdezte a közönségtől: jó-e magyarnak lenni? A hangos és erélyes IGEN-t hallva válaszként azt mondta, hogy szeptember 30-án is ez az erő és lendület kell majd a győzelmünkhöz.  Majd a sokak által ismert Ady vers, a Tűzcsiholó pár sorát idézte:

Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek.

Ahogy mondta, véleménye szerint, ránk, felvidéki magyarokra ez a vers nagyon illik.

A csapatuk egy része nagyon jól tudja, mit jelent partvonalon kívüli viharvertnek lenni. Az elmúlt két és fél hónap tapasztalatai alapján,  az emberekkel beszélgetve viszont örömét fejezte ki, hogy egyre nagyobb a remény.

De szerinte a bátorságra és a merészségre is szükségünk van. Istenben hívőként utalt Pál apostol rómaiakhoz intézett levele 8. részének 31. versére, ami  a református egyház és egyben Bethlen Gábor jelmondatára is, miszerint

 Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Emlékeztetett rá, hogy a közösségünkért kiállóknak szükségük van bátorságra, mert a vereségek és csalódások után is fel kell állni és tovább kell menni - bátornak maradva a közösségünk jövőjébe vetett hit segít át a nehézségeken. Majd kiemelte, hogy a képviselőjelölteknek az ebben való hitük megerősítéséhez ránk van szükségük. Véleménye szerint sem volt még soha eddig jobb alkalom arra, hogy a közösségünk bejusson oda, ahol helye van – a szlovák parlamentbe. A Szarka Tamás és társai által előadott Otthon vagyunk dalra utalva elmondta: azért, hogy ez valóban így lehessen, bizonyos dolgokat meg kell tennünk. Életünk során bátornak is kell lennünk, de hit nélkül a célt nehéz lenne elérnünk, e kettő kéz a kézben jár egymással.

Fölöttünk a Jóisten, a lábunk alatt a felvidéki magyarság göröngyös útja, de előttünk van a cél: az, hogy végre otthon legyünk. A labdát be kell rúgni a kapuba, az ajtót ki kell nyitni és ezen az ajtón be kell menni – mondta.  

Azzal zárta szavait, hogy úgy érzi, szeptember 30-án minderre képesek lesznek a Szövetség jelöltjei, feltéve, ha ebben segítségükre leszünk a szavazáson való részvételünkkel és karikázásainkkal.

Khelmec kampányzáró
Gyimesi György
Fotó:  Molnár Gabriella

Az est utolsó felszólalójaként, a Szövetség országos képviselőjelölt-listáján is utolsó helyét büszkén elfoglaló Gyimesi György szólt a közönséghez. Azzal kezdte, hogy semmi új gondolattal nem érkezett, ugyanazt tudja csak elmondani a kampányzárón, amit már 5 hónappal ezelőtt elkezdett országjárásakor is mondott. Nevezetesen azt, hogy

van hite és van annyi ereje, hogy kimondja: mi most ezt megcsináljuk!

E merész és határozott kijelentését hallgatósága nagy tapssal jutalmazta. Azzal folytatta, hogy jómaga a Szövetség listájának ugyanazon helyén áll, ahol a közösségünk is helyet foglal az ország prioritáslistáján. Megvallotta, igaz, hogy egy cipőben járunk, mindannyian hátrányból indulunk.

Ahogy minket megkörnyékeztek más pártok, ugyanúgy őt is. Mindannyian tudjuk, azzal  próbálnak meggyőzni, hogy rájuk szavazva nem veszik el a biztos szavazat. Ez akár még igaz is lehetne, a szavazat ugyan nem vész el, de a közösségünk ellenben igen.

Saját esete is ugyanez lett volna, mint mondta, ha tavasszal elfogadta volna az OĽANO ajánlatát. A májusban tett ígéretéből, miszerint akár minden zsákfaluba is elmegy, ahova meghívást kap, megmaradt Fülek és Nagykapos. Számon tartja ezt a két várost, mint mondta, mindkettőt jelentős számú magyar lakja. Utalt a tavaszi helyzetre, amikor is nem voltunk ennyien, nem is csillogtak ennyire a szemek, mint most. Szerinte nem csoda, hogy az emberekben bizalmatlanság, ellenszenv és csalódottság volt.

Jól tudjuk, hogy az utóbbi években a hazai politika számára minden fontosabb volt, mint a közösségünk helyzetének javítása.  Az eddigi ígéretek nem csak hogy nem váltak be, de a magyart áldozták fel sokszor egyéb érdek oltárán - mondta.  

Ahogy bevallotta, szembenézett elődei mulasztásaival és alázattal tudomásul vette, hogy egy reményvesztett küldetésre vállalkozott s ezen felül még a barátai is hitüket vesztették. Sokuk előtt ott állt eszköz nélkül, csatába indulva, épp csak egy őszinte beszélgetést kínálva. Májusban a csüggedt emberekkel beszélgetve, azt tapasztalta, hogy szeptemberre valami megváltozott – éppen itt, Királyhelmecen, amikor Iván Tamással együtt állt a BMHK színpadán. Az eszköztelenségükhöz megérkeztek a helyiek, a keleti emberek. Azok hite, reménysége számukra addig soha meg nem tapasztalt élmény volt. Elárulta, hogy több hónapos kampányának minden nehézségét feledtette vele a helyiek egyetértő támogatása és biztatása, aminek köszönhetően hirtelen úgy érezte: nincs egyedül.

Együtt, közösségként vagyunk fontosak , hangsúlyozta, mert így tudjuk kiváltani magunkat akár az utolsó helyről is. Ahogy mondta, ő, személy szerint minderre készen áll és már abban is biztos, hogy vele együtt a megjelentek is.

Tudjuk, hogy mit nem akarunk felvidéki magyarokként: nem akarunk háborúban élni, mert családtagjaink elmondásaiból ismerjük annak minden borzalmát. Tudjuk, mit jelent egy csodálatos közösséget kiszolgáltatni és feláldozni nagyhatalmak és idegen érdekek esztelen játékaként, éppen ezért képesek leszünk elég erős NEM-et mondani minderre szeptember 30-án. Minden további csalfa próbálkozásra is NEM-et tudunk mondani, ami idegen ideológiaként próbálja megkérdőjelezni a hagyományos család felbecsülhetetlen értékét, amiben az anyai gyengédség és oltalom kiegészülhet egy apai erővel és biztonsággal.  NEM kérünk a gyermekeink érzelmi biztonságára törő, az őket megingató újkori eszmékből, amik befolyásolható, megvezethető felnőtteké írnák át a jövő nemzedékét. Emlékeztetett arra is, hogy Európában sehol máshol, csak nálunk volt arra példa, hogy egy diszkriminatív törvény miatt elkobozhatták őseink ingó és ingatlan magántulajdonát. Mint mondta, tudjuk, hogy a termőföld kincs és a gazdáink kezében lévő tudás felbecsülhetetlen. Szerinte a sajátjainknak kell méltó feltételeket biztosítanunk, nem pedig hagyni, hogy idegenek fölözzék le hasznot. Azt is tapasztalhattuk, hogy a tolerancia az európai mantra szerint csak a menekültek befogadásáig tejed, de a nemzetiségek hangját csak a választások előtt hallják. Hangsúlyozta, hogy mindezek komoly árát a pénztárcáink érzik meg: az évente fizetett 120 millió euró 2 kórház ára, de akár a szépkorúak 13. nyugdíja . A francia és német földön már nem kívánt bevándorlók számára a mi progresszív liberálisaink is kiállították a meghívókat, de elszállásolásukról már nem az elnöki palota gondoskodik. Erre is NEMet mondunk. Egy közös asztalnál ülve kell szerinte hallatnunk hangunkat, azt elősegíteni, hogy másokkal megegyezve találjuk meg a déli és keleti régióink fejlesztésének és felzárkózásának lehetőségeit.

IGENt mondunk a békére, a biztonságra, a hagyományos családok támogatására, és magunkra – feltéve, ha van hozzá kellő önbecsülésünk.

Arra kérte a megjelenteket, tegyünk azért, hogy a 450 ezres közösségünknek legyen végre képviselete a törvényhozásban.

Nem adjuk az otthont, a békét, a biztonságot, sem a család nyugalmát, védelmét. Magyarul álmodunk, magyarul olvasunk, gyermekeinket is anyanyelvünkön tanítjuk és büszke polgárai vagyunk ennek az országnak. Szülőföldünkön jövőképet álmodva felismerjük a szirénhangokat, amelyek nem az utunkra terelnek.

Zárszavaiban megköszönte a régebbi támogatók minden biztatását, kézszorítását és külön hálás mindenkinek, aki a közelmúltban írta felül korábbi véleményét. A stafétát átadva nekünk hiszi, hogy az üzenetet továbbvisszük és az utolsó előtti pillanatban szeretteinket és a környezetünkben élőket arra ösztönözzük, hogy szeptember 30-án menjenek el szavazni.

Mutassuk meg, hogy a magyarok összefogtak, ahogy azt is, hogy ezáltal mire vagyunk képesek. Hadd szóljon hangosan, hogy megcsinálták a lehetetlent, ráadásul ellenszélben 

– mondta.

Gyimesi számít ránk abban, hogy megtanítjuk az országot karikázni, hogy valóban azok képviselhessék közös ügyeinket, akikben mi magunk bízunk. Tudjuk jól, hogy talán utolsó eséllyel, de kihagyhatatlan lehetőséggel indulunk szavazni. Eddig tartott a balsors, mint mondta, egyszersmind feltéve a kérdést: vajon készen állunk-e most arra, hogy víg esztendőt csináljunk? Nemzeti imánk gondolatára utalva végezetül elmondta: A múltat s jövendőt népünk már megbűnhődte, MOST van itt az alkalom. Most, vagy soha!

Khelmec kampányzáró
Galéria
+17 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.