2022. augusztus 21., 07:34

Most is itt vagyunk, Szent István örököseiként feladatunk van!

A csapadékos időjárás miatti helyszínmódosítás ellenére méltó módon tartották meg a hagyományos Szent István-napi ünnepséget augusztus 20-án a komáromi Tiszti Pavilon zsúfolásig megtelt dísztermében. Ott többek között Márvány Miklós, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa, továbbá Dél-Komáromból Molnárné dr. Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetője és Turi Bálint alpolgármester, valamint Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere is jelen volt. Az ünnepi beszédet Jókay Károly, a Jókay Alapítvány alapítója, Jókai Mór testvérbátyjának ükunokája tartotta, aki a családjával tette tiszteletét az eseményen.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
Médialapozó
Szent István lovasszobra idén sem maradt magyaros koszorúk nélkül
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Keszegh Margit, a főszervező Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke a jelenlevők üdvözlése után az ősök tiszteletének jelentőségét hangsúlyozta. Majd elmondta, hogy az idén tizenhatodik alkalommal megrendezett augusztus huszadikai ünnepséget a kedvezőtlenre fordult időjárás miatt Szent István lovasszobra helyett tartják a Tiszti Pavilon impozáns dísztermében. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a változtatás ellenére sokan akartak közösen ünnepelni.

Felidézte, hogy István király lovasszobrát 2009-ben állították fel a Lúdpiac téren, s annak jelképes jelenléte a Felvidék fővárosában hozzájárul nemzettudatunk megerősítéséhez, s a jövő nemzedék számára is pozitív üzenettel bír.

Megköszönte a később Krüger Viktorral kiegészült Pengő és az Árgyélus zenekarnak, illetve a Garabonciás Néptáncegyüttesnek, hogy műsorukkal emelik az ünnepség nívóját. Azután felkérte a rendezvény ünnepi szónokát, Jókay Károlyt beszéde megtartására.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
Keszegh Margit, a főszervező Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

A Jókay Alapítvány alapítója elmondta:

Nagy öröm számomra itt lennem, abban a városban, ahol szépapám és ükapám nyugszanak a temetőben, s e jeles napon szerény képességeim szerint, néhány szót szólnom Szent Istvánról, az akkori világról, s örökségének kapcsolatáról a mai ember mindennapjaihoz”.

Először a saját történetét vázolta, majd felidézte az 1022-as esztendőbeli világot, végül a „révkomáromiak” küldetésével kapcsolatban fogalmazta meg saját gondolatait. Megtudtuk, hogy anyai oldalról a nagyszülei, édesanyja s a tágabb rokonság egy része, apai részről pedig az apja és életben maradt testvére, félárván, 1945 zivataros márciusában Nyugatra menekültek. A család mindkét része 1945 áprilisában Bajorországban kötött ki. Apja egy müncheni menekült táborban, mint „volt ellenség,” az édesanyjáék pedig bajor parasztok padlásán, majd szükséglakásban éldegéltek. Aztán 1949/50-ben kivándoroltak az Egyesült Államokba, mert haza nem mehettek. Ő 1963-ban Chicagóban született, éppen Jókai Mór születésnapján, a húgai pedig 1965-ben és 1967-ben látták meg a napvilágot.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
Jókay Károly, Jókai Mór testvérbátyjának ükunokája volt az ünnepi szónok
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Igazi emigránsok életét éltük, s a család célja az idegen környezetben való helytállás és talán ami még fontosabb volt: megmaradni magyarnak és a magyarságot átörökíteni az én nemzedékemre. A ki nem mondott remény az volt, hogy amikor a világ jobbra fordul, hazajövünk.

Nekem ez 1994-ben sikerült, Kinga húgomnak, a Léván született férjével, pedig 2002-ben. Két húgommal együtt magyar cserkészek voltunk, a kinti magyar társadalom cselekvő szereplői, majd a Burg Kastl-i magyar gimnáziumban is tanultunk Bajorországban, de az egyetemet is beleértve, Amerikában tanultam az óvodától a doktorátusig. A cserkésztáborokban, valahol egy rengetegben New York állam Oneida indiánokról elnevezett megyéjében, egy fenyves fennsíkon szembesültem Szent Istvánnal és emlékével. Tábortüzek, szentmisék, akadályversenyek, tábori keretmesék adták át nekem a tudást, valamint azt, hogy nem csak a római katolikus testvéreknek fontos az apostoli király, István, hanem az egyetemes magyarságnak is, így nekem, magyar reformátusnak is...” – árulta el.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
Márvány Miklós, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa is jelen volt az ünnepségen
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Azután a Szent István-i Magyarországot az akkori világhoz viszonyította, s felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy 1022 óta hány birodalom, királyság tűnt el, s mennyi mai állam akkor még hamvában sem létezett. „S mi, mint akkor is, most is, itt vagyunk!” – szögezte le a magyarság örvendetes túlélése kapcsán. Történelmi áttekintést nyújtott a korabeli világ kaotikus helyzetéről és a népvándorlásokról.

Ennek közepén rajzolódik ki a korabeli térképeken Szent István tűzzel-vassal egyesített Magyar Királysága, természetes határokkal, vármegyékkel, kolostorokkal, plébániákkal, várispánokkal, törvénykönyvvel, a nyugati kereszténység utolsó bástyájaként a déli, keleti zűrzavarral és Bizánccal szemben.

A nyugati, keleti jelképekkel ellátott Szent Korona, valamint az ország egyensúlypolitikája akkor egyértelmű volt. Erőszakos veszély fenyegetett több irányból” – fejtette ki.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
Sok érdeklődőnek már nem jutott ülőhely...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Jóleső érzéssel nyugtázta, hogy

ezer évvel később, 2022-ben is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai.

Az említett királyságok, hercegségek, birodalmak már nincsenek, helyettük jöttek-mentek újak, besenyők, tatárok, törökök, labancok, a bécsi udvar és szövetségesei, és a 20. század, úgy ahogy volt, minden fájdalmával, gyászával, reménytelenségével, de, mégis itt vagyunk. Mindezért csak hálásak, büszkék és bizakodók lehetünk itt Révkomáromban, 2022. augusztus 20-án...”.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
A Pengő és az Árgyélus zenekar műsora színesítette a rendezvényt
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

A továbbiakban kiemelte: Komárom és környéke a honfoglalás előtti korban, a római időkben s az elmúlt ezer évben fontos szerepet játszott katonailag, a kereskedelem, a közlekedés és a műveltség terén. „Örüljünk a túlélésnek, de legyünk hálásak azért is, hogy van tennivalónk, van feladatunk és van talentumunk saját környezetünk, családunk, közösségünk és tágabb térségünk érdekében cselekedni! Minden civil szervezet, falusi, városi önkormányzati testület, egyházközség, iskola, gimnázium, főiskola, egyetem és munkahely, vállalkozás helyszíne lehet a hitre, hagyományra és nyelvünk egyediségére alapozott gyarapodásnak, a jóért, szépért való küzdelemnek. Minden révkomárominak van szerepe, feladata és értéke...

Mindenki a saját talentuma, szorgalma, hivatása, felelősségérzete és hite szerint szolgálja az általa választott közösséget, ott, ahol van, ahová rendeltetett! Ez is Szent István öröksége. S legyen így újabb száz, majd ezert év múlva is!”

– hangzottak el a szónok gondolatai.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
Idén is kapós volt a Földes-pékség finom cipója...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Azután Molnár Ernő katolikus atya és Fazekas László emeritus püspök közreműködésével került sor a Kápát-medence kenyerének megszentelésére, megáldására és a Földes-pékség jóvoltából annak kóstolójára is. Az utóbbi során a Ghymesi Igricek zenéjét élvezhették a jelenlevők, előzőleg azonban közösen elénekelték a Himnuszt. Majd részt vehettek a Szent András Bazilikában megtartott ünnepi szentmisén. A Szövetség párt, valamint a kulturális, oktatási és ifjúsági szervezetek, polgári társulások, illetve intézmények képviselői az ünnepség előtt és után egyenként helyezték el saját koszorúikat Szent István lovasszobránál.

„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
A Ghymesi Igricek is felléptek a rendezvényen
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
„ Most is itt vagyunk, Szent István örökösei, szellemi utódai, feladatunk van...”
+12 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.