Léván is a biodiverzitás jegyében

Kaszmán Zoltán 2019. június 12., 20:25

Léva városa is csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek a biodiverzitást szem előtt tartva gondozzák majd zöld közterületeiket.

Fotó: www.levice.sk

A lévai városi hivatal környezetvédelmi testülete is támogatja az Európai Bizottság azon törekvését és indítványát, amely a biológiai sokféleség védelmében született. Léva önkormányzata ennek megfelelően szeretné minimalizálni, megállítani vagy éppen visszájára fordítani a számtalan emberi tevékenységhez nélkülözhetetlen biodiverzitás csökkenését, ami nem csupán a ritka állat- és növényfajok eltűnését foglalja magába, hanem azzal is együtt jár, hogy az egyes ökoszisztémák kevésbé képesek megújhodni.

A korszerű mező-, erdő- és kertgazdálkodással a természet sokszínűségének és változatosságának megőrzésére kívánnak törekedni, tudomásul véve a tényt, hogy termékeny talaj, víz, illetve a virágokat beporzó méhek nélkül élelmiszereink legnagyobb részét képtelenek lennénk megtermelni.

„Az EU 2020-ig terjedő biodiverzitási stratégiájának célja, hogy a fő fenyegetések kezelésével és a természet helyreállításával megállítsa az európai biodiverzitás csökkenését. Az EU természetvédelmi törekvéseinek középpontjában a madár- és az élőhelyvédelmi irányelv áll. Ezek az irányelvek lehetővé teszik a 28 tagállam számára, hogy a leginkább veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmében együttműködjenek. Ennek központi eleme a Natura 2000 létrehozása: a védett területek világszinten legnagyobb összehangolt hálózata” – olvasható az Európai Unió Környezetvédelmi Főigazgatóságának kiadványában, amiből az is kiderül, hogy az európai mezőgazdasági és vadon termő növények több mint 80%-ának beporzókra, leginkább méhekre van szüksége ahhoz, hogy gyümölcsöt és magot hozzon.

A beporzó rovarok populációja tehát egyre nagyobb veszélynek van kitéve; ezt felismerve a lévai illetékesek is az egészségesebb ökoszisztéma kifejlesztésének érdekében munkálkodnának. Az erre kiszemelt tizenkét lévai területen, többek között a Ludanská, a Perecká, a Poľná, a Ružová és a Saratovská nevű utcák egy-egy részén – a biodiverzitás védelmének első lépéseként – kíméletesebben művelnék és kaszálnák a zöldterületeket.

A lakók vegyesen fogadták a kezdeményezést; a pozitív visszajelzések között kritikus hangok is felmerültek, melyek főleg a gyomnövények nagy mértékű elszaporodásának valószínűségét emlegetik…

0 HOZZÁSZÓLÁS