2021. június 26., 13:42

Kedvezőtlen politikai és társadalmi helyzetben is helytáll a Csemadok Galántai Területi Választmánya

Megtartották a Csemadok XXXIX. Galántai Területi Konferenciáját, a legnagyobb taglétszámú régió értékelő, programalkotó, tisztújító tanácskozást. A területi konferencia küldöttei megválasztották a 15 tagú elnökséget, amely elnökévé Baranyay Alajost választotta.

Csemadok Galántai Területi Választmány Konferencia
Fotó: Görföl Jenő

Galántán a Trend vendéglő éttermében tartották meg a Csemadok harminkilencedik Galántai Területi Konferenciáját, amelyen ötéves értékelőre, határozati javaslatok elfogadására, célkitűzések megfogalmazására és tisztújító tanácskozásra került sor. A konferenciát a Szózat közös meghallgatásával, majd a nagyfödémesi Lencsés Zoltán a Hűség himnusza vers előadásával nyitották meg. Az üdvözlőbeszédet Baranyay Alajos, a Csemadok Galántai TV elnöke mondta el, örömét fejtve ki az felett, hogy a konferencián a küldöttek több mint nyolcvan százaléka megjelent.

Csemadok Galántai Területi Választmány Konferencia
Kép forrása: Görföl Jenő

A tanácskozáson jelen voltak azon települések képviselői, polgármesterei, ahol az utolsó időszakban nem fejtettek ki aktív tevékenységet alapszervezeteink. Nevükben Hrbácsek Noszek Magdolna tett ígéretet arra, hogy az elkövetkezőkben a lehetőségeik szerint igyekeznek tenni annak érdekében, hogy Alsóhatáron, Nagymácsédon. Nemeskajalon, Tósnyárasdon és Vághosszúfaluban is beinduljon az élet a Csemadok alapszervezetek berkein belül.

A vitát követően a területi konferencia küldöttei a 45 tagú területi választmány tagjai közül megválasztották a 15 tagú elnökséget, mely elnökévé Baranyay Alajost választotta és a két alelnök az elkövetkező időszakban Száraz Erzsébet és Jurás Lívia lett. A konferencia küldöttei a titkos szavazás eredményei alapján jóváhagyták az Országos Tanács 7 tagját és a XXV. Országos Közgyűlés 12 küldöttét. Javaslatot tettek arra, hogy a nyugati régió alelnöke Mézes Rudolf legyen, Bárdos Gyulát továbbra is megtartanák tisztségében, a Csemadok országos elnökeként.

Az értékelőben elhangzott, hogy a Csemadok Galántai Területi Választmánya mind járási, mind helyi szinten korrekt és gyümölcsöző együttműködést igyekeztek fenntartani az MKP-val, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével, a helyi önkormányzatokkal, a kulturális-népművelő intézményekkel, szövetkezeti társulásokkal, magánvállalkozókkal és a társadalmi szervezetekkel. A tevékenységük súlypontját a Galántai és a Vágsellyei járásban élő magyarság nemzettudatának elmélyítése képezte.

Csemadok Galántai Területi Választmány Konferencia
Kép forrása: Görföl Jenő
Mézes Rudolf

Mézes Rudolf úgy nyilatkozott, a Csemadok Galántai Területi Választmánya a számára sok tekintetben egyre kedvezőtlenebb politikai-társadalmi helyzetben, nehéz gazdasági körülmények között, de gazdag hagyományokra építve folytata tovább a sziszifuszi munkát.

  „Meggyőződésünk, hogy Szövetségünk az anyagi gondok ellenére megmarad, továbbra is bizonyítja életképességét, és a szlovákiai magyarság társadalmi és kulturális életében a jövőben is meghatározó szerepet játszik a Galántai és a Vágsellyei járásban. Hét évtizedes múltunk és a járásainkban élő soktízezres magyarság sorsa erre kötelez bennünket. Elsősorban tőlünk, a Csemadok tagságától és a bennünket erkölcsileg és anyagilag is támogató intézményektől és személyektől függ Szövetségünk jövőjének alakulása” – magyarázta a nyugati régió alelnöke. Az előttük álló időszakban nagyon fontosnak tartják, hogy alapszervezeteik elmélyítsék gyümölcsöző kapcsolatukat a helyi önkormányzatokkal és a polgármesterekkel, akik részéről a jövőben is kérik az erkölcsi, valamint az anyagi támogatást. Arra kell törekedni, hogy a Csemadok minél vonzóbbá váljon az ifjúság számára, s így elkerüljék az elöregedés veszélyét. Fontosnak tartják az alapszervezetek mellett működő ifjúsági csoportok, klubok létrehozását. Kiemelt figyelmet kell szentelni az iskola, az óvoda, a szülők és a Csemadok kapcsolatának.

Csemadok Galántai Területi Választmány Konferencia
Kép forrása: Görföl Jenő
Baranyai Alajos

A küldötteken kívül közképviselők és politikusok is megjelentek a fél évtizedes értékelésen. A vendégek sorában köszönthették Bárdos Gyulát, Görföl Jenőt, országos titkárt, Sátor Zoltánt, a Dunaszerdahelyi TV elnökét, valamint Takács Ottót a SzMMI igazgatóját. Az ünnepi összejövetelen jelen volt Forró Krisztián, az MKP országos elnöke, Berényi József, Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke, Bukovszky László, nemzeti kisebbségi kormánybiztos és Zupkó Tamás, az MKP Galántai járási elnöke.

A Csemadok XXXIX. Galántai Területi Konferenciája a határozatok elfogadása után a magyar Himnusz közös éneklésével ért véget.

Megosztás
Címkék