Hetvenöt éve ürítették ki a ligetfalui náci koncentrációs tábort

2020. március 30., 11:31
Dunajszky Géza

Az idei évfordulók közé tartozik a második világháború európai befejezésének 75. évfordulója és az azt megelőző tragédiák, tömegmészárlások egész sorozata. Nem feledkezhetünk meg a pozsonyligetfalui náci koncentrációs tábor kiürítésének évfordulójáról sem, amelyre 1945. március 30-án került sor, a kelet és dél felől előre törő Vörös Hadsereg 2. ukrán frontja Pozsonyt bekeríteni igyekvő katonáinak támadása elől. Számunkra ezért fontos ez az évforduló, mert a tábor foglyai között zömmel a Csallóközből és a Mátyusföldről származó zsidó honfitársaink voltak. Közülük nagyon sok férfit 1944 októberében Dunaszerdahelyről hurcoltak el.

Fotó: TASR

Pozsonyligetfaluban a Köpcsényi út északi oldalán felállított barakktábort Hitler kérésére Szálasiék 1944 októberében kezdték el kiépíteni és fokozatosan feltölteni az I. bécsi döntés után Magyarországhoz csatolt felvidéki országrészeken begyűjtött, munkaszolgálatra rendelt zsidó honfitársainkkal, akikre ugyanúgy megsemmisítés várt, mint a III. Német Birodalom területén akkor működtetett többi haláltábor foglyaira. A koncentrációs tábort kezdetben 900 főre, majd 1945 karácsonyától 1800 fő befogadására alkalmas, kerítéssel és szögesdrótokkal bekerített, zárt és vérebekkel szigorúan őrzött fogolytáborrá fejlesztették, ahol osztrák származású SS-katonák biztosították a szigorú „rendet”.

A rabokkal szembeni kegyetlenkedéseiknek, a legkisebb vétségekért is ólmosbotokkal végrehajtott fenyítéseiknek egyre több halálos áldozata lett. Egyik dunaszerdahelyi fogoly elbeszélése szerint a ligetfalui köztemetőben már 1945 karácsonya előtt öt, egyenként 24 méter hosszú, két méter széles és két méter mély tömegsír megásására adtak parancsot. A munkában ő is részt vett.

Elmondása szerint, már a sírásást befejező percekben az egyik fegyőr ólmosbottal verte agyon egyik sorstársukat csak azért, hogy „kipróbálja” a megásott sírok alkalmasságát,

amelyeket később nyitva hagyva, több rétegben töltötték meg kiütéses tífuszban és az alkalmi megtorlásokban kivégzett zsidó munkaszolgálatos áldozatokkal, de kerültek ide a pozsonyi razziák során agyonlőtt más vallású civil emberek tetemei is.

pozsonyligetfalu

A legnagyobb mészárlást a kiürítés napján hajtották végre, amikor az éhségtől és hidegtől fizikailag legyengült, hosszú gyaloglásra képtelen foglyokat a temető árkában lemészárolták. Az őrök kapkodásának köszönhetően, a temető gondnokának, bizonyos Leopold Prepelicának sikerült az ekkor kivégzett 51 fogoly iratát megmentenie.

Ennek segítségével a későbbi kihantoláskor az áldozatokat be tudták azonosítani.

A háború után ugyanez a dunaszerdahelyi volt fogoly volt az (Fleischmann Móric, akkor 29 éves szabómester), akinek segítségével Ligetfalu területén sikerült a további négy tömegsírt is megtalálni. Kettőt a temető nyugati árkában, a temető kerítése és a vasúti töltés közötti területen. Egyet-egyet a Matador és a Zománcgyár területén. Így az osztrák SS-katonák elleni bírósági pereket megelőzően, a Zabosba kitelepített pozsonyi magyar foglyok segítségével már 1945. április 28-án megkezdődött az áldozatok kihantolása, amely 1945. május 3-áig tartott. Hat nap alatt összesen 497 áldozat holtestére bukkantak.

Közülük az iratok fényképei alapján 33 személyt tudtak beazonosítani, nevük megtalálható az emléktáblán.

Ennek ellenére csupán 13 személyt helyeztek külön-külön sírba, megjelölt névvel és születési adatokkal. Akiket nem tudtak beazonosítani, azok maradványait visszahelyezték a temetőben korábban megásott öt tömegsír valamelyikébe. Azokat a tetemeket pedig, amelyek karjukon nem viseltek fogolyszám-jelölést, és vélhetően a razziák során azonosítatlan civilként lettek kivégezve, északra, az utolsónak megásott tömegsírba helyezték örök nyugalomra. Később a tizenhárom egyéni és az öt tömegsír köré egy betonkeretet, közé pedig egy emlékművet emeltek, amelyet 1958. június 8-án avattak fel. A ligetfalui temetőben a mai napig ezt az emlékművet láthatjuk, az ismert 33 személy nevével és az áldozatok számának feltüntetésével, a ravatalozótól északra.

ligetfalu emléktábla

Az utóbbi években, minden év március végén a Bécsi Zsidó Hitközösség a Pozsonyligetfalui Városszépítő Egylet közös szervezésében megemlékezést tart az emlékműnél. Az idei rendezvény ma, sajnálatosan, a közismert okok miatt elmarad. Legyen ez az írás megemlékezés és tiszteletadás a Pozsonyligetfalun 1944. októbere és 1945. március 30-a között a náci SS-pribékek által kivégzett embertársaink előtt. Béke poraikra, tisztelet az emléküknek!