2019. február 10., 13:01

Hét rózsa a templom körül

Gelle a Csallóköz egyik legrégebbi települése. Dunaszerdahelytől, a járási központtól pár percnyi autóút után, a 63-as főútról letérve néhány kanyar, és máris a 13. században épült kéttornyú templom mellett, Egyházgellén, a valamikori Gelleszék központjában találjuk magunkat.

gelle-2.jpg
Médialapozó

Oklevelek bizonyítják, hogy mindig is Egyházgelléhez tartoztak a környező települések, amelyeket a múlt század közepén közigazgatásilag összevontak, és így a mai Gellét alkotják: Beketfa, Cséfa, Csentőfa, Kisbudafa, Nagybudafa, Ógelle és Pósfa. A falu címerében ezt az összetartozást jelképezi a templom és körülötte a hét rózsa.

– A  nyolc egykori község mindegyikére jellemző, hogy Árpád-kori alapításuk óta népei magyarok és azonos hiten lévők voltak. Ismereteink szerint a  történelmi Magyarország területén kevés helyen mutatható ki Szent István király rendeletének megvalósítása, hogy tíz falu építsen egy templomot – magyarázza Kovács László tanár, történész a falu múltját. A tanár úr, ahogyan a helybeliek tisztelettel nevezik, nagyon sok történelmi kutatást végzett a községben, a Szent Péter és Pál római katolikus templom történetével is behatóan foglakozott. A templomot említő legrégebbi ismert írásos emlék egy 1253-ból származó oklevél. A késő román kori  stílusjegyeket is hordozó plébániatemplom építésének pontos ideje ismeretlen, feltételezhetően a 13. század elején építették. A századok során többször átépítették, így gótikus és reneszánsz elemeket is bőven találunk a régi templomon, amely a mai napig betölti eredeti szerepét.

Jönnek az idegenek

Mint minden igazi gellei, büszke a templomra a falu új polgármestere, Iván Lajos is. Mint mondja, minden messziről jött vendégnek a templomot mutatja meg először.

– Ez a templom tartja össze a falurészeket, a közösséget – kezdi a faluja bemutatását, majd rögtön bele is vág a problémák közepébe. – Itt jó emberek laknak, akik ha kell, össze tudnak fogni. Sajnos, mint a vírus, felbukkantak a közelmúltban olyanok is, akik nem idevalósiak. Akik számára nem jelent semmit sem a magyar történelem, sem a falu érdeke. Csak a saját hasznukra gondolnak.

Iván Lajos egy aláíratlan levelet mutat, amit nemrég kapott kézhez. Egy ismeretlen nevű polgári társulás a feladó, címzettjei a környező falvak önkormányzatai. A szokatlan hangvételű levélben utasítások sora, hogyan és miképp kell eljárni, hogy a betelepült szlovákajkú családok gyermekeinek szeptembertől szlovák tanítási nyelvű osztályokat nyissanak.

– Szerencsére a mi iskolánkban erre nincs lehetőség, az épületeinket teljes egészében kihasználjuk. A tanulóink száma 150 körül mozog, a két óvodánkba körülbelül 80 kisgyerek jár.

A polgármestertől azt is megtudjuk, hogy pillanatnyilag 2016 lakosa van Gellének, ebből 120 vallja magát szlováknak. Legalábbis azok közül, akik bejelentkeztek, de a polgármester több olyan, nemrég betelepült családról is tud, akik bejelentés nélkül laknak a községben.

Utak kereszteződésében

A gondok között szóba kerül az épülő R7-es gyorsforgalmi út építése, ami Gelle mellett fog rácsatlakozni a 63-as útra. Egy falurészt, Cséfát a 63-as út elválasztja a többi résztől, és ha a tervek szerint épül majd meg a rendkívül forgalmas  63–R7-es nagy kereszteződés, a cséfaiaknak gyalog vagy kerékpáron is azon kellene átmenniük, ha intézkedni, óvodába, iskolába, postára, üzletbe, vagy templomba szeretnének majd menni. Ez talán megoldódik, ha megépül a megígért felüljáró, de nagyon sok utánajárásba, tárgyalásba került, mesélte a polgármester, aki már a hivatalba lépése előtti években is aktívan tevékenykedett a falu érdekében.

Most, miután megnyerte az őszi helyhatósági választásokat, lelkesen sorolja a terveit. Sok középület, köztük a kultúrház vagy a községi hivatal is megérett a felújításra. Minden falurészben van valami megoldani-, építeni-, renoválnivaló, mutatja a kidolgozott tervekkel teli mappát. Elmondja, hogy az anyagi forrásokat főleg pályázatokból kívánja a falu előteremteni, de sok helybeli vállalkozó, lokálpatrióta kisiparos segítségére is számíthat. A Pósfa Polgári Társulást is azért hozta létre pár éve, hogy több pályázati lehetőséghez jussanak, teszi hozzá, majd azzal folytatja, hogy a település kulturális életét is szeretné egy kicsit fellendíteni.

Sok mindenre lehetnek büszkék

– Fel kell támasztani a valaha jól működő Csemadokot, és minél nagyobb mértékben be kell vonni a fiatalokat is. Ebben nagy segítségnek ígérkezik a Pósfa zenekar. A fiúk nagyon aktívak, rendszeresen szerveznek táncházakat. Nagy tervük, hogy felélesszék a régi gellei népi hagyományokat. Nemcsak muzsikálnak, a színjátszó körben is dolgoznak, és a Csemadok újraalapítását is komolyan gondolják – mondja büszke apaként Iván Lajos, aki maga is zenész, ráadásul ő a Pósfa zenekar megalapítója.

Kétségtelen, hogy a falu hírnevéhez hozzájárult a zenekar sikere, de amikor a budafai dőrejárásról, a falunapról, vagy a templomban nemrégiben feltárt freskókról ejt szót a polgármester, ugyanolyan büszkeség sugárzik az arcáról, mint amikor a fiait dicsérte. Nem felejti el megemlíteni a nagyon aktív nyugdíjasklubot, a Regence Egyesületet, a Gelle Szék Polgári Társulást, a nemrégiben alakult ifjúsági klubot, de a községben sikeresen működő földműves-szövetkezetet sem.

A fényképeket nézegetve szeretettel beszél a falu háromszáz éves tölgyfájáról, az ősi templom mellett felújított térről, ahol még mindig áll a valamikori vásárjogot igazoló oszlop, és itt terjeszti ki szárnyait a Csallóköz legszebb turulmadara. A lokálpatrióta büszkeségével mondja, hogy Pósfán áll egy egészen fiatal emlékmű. – Pósfa első írásos említésének 600. évfordulójára állíttattuk 2016-ban. A dátumon és a néven kívül csak három szó áll rajta:

Voltunk, vagyunk, leszünk! 

Ilyen emlékművet minden falurész kap majd. Hadd lássák az ide jövők, hogy mi ősidők óta itt élünk magyarként, és meg is maradunk.   

Megjelent a Magyar7 2019/6. számában.

gelle-2.jpg
+5 kép a galériában
Megosztás

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.