2020. szeptember 9., 20:48

Fiatalok a tudatos egészségfejlesztésről

A csatai Romane Jile-Cigány Szívek polgári társulás 2020. szeptember 1-je és 9-e között Párkányban tartotta meg újabb rendezvényét, amely ezúttal is az Erasmus+ nemzetközi ifjúsági csereprogram keretein belül valósult meg.

Médialapozó
Fotó: Babindák Ernő

A helyi fiatalok már 2020 júliusában is részt vettek egy hasonló rendezvényen. A Romane Jile polgári társulás jóvoltából akkor a romániai Plantogether Ifjúság Egyesületének (Asociatia De Tinerete Plantogether) közbenjárásával Székelykeresztúron gyűltek össze. A résztvevők a szeptember eleji foglalkozások során ezúttal is a kábítószerek egészségre gyakorolt hatásait, az egészségkárosító magatartások típusait és az impulzuskontroll-zavarok megjelenési formáit vizsgálták.

A fiatalok stratégiai gondolkodásának erősítése céljából a társasjátékot, mint pedagógiai módszert alkalmaztuk. A programelemek során beszéltünk a tudatos egészségfejlesztés kialakulásáról és az egészségmegőrzésről, a legfontosabb célunk azonban a résztvevő fiatalok preventív szemléletmódjának kialakítása volt”

– foglalta össze a programban részt vevő csoportvezetők egyike, Babindák Ernő, aki arról is szólt, hogy a téma szituációs- és szerepjátékok segítségével történő feldolgozása során igyekeztek minél több kompetenciaterület fejlesztésére fókuszálni.

Erasmus Csatán
Fotó: Babindák Ernő

A programsorozat egyik izgalmas része az elsajátított szemléletmód átadása volt; mindezt különböző szituációs szerepgyakorlatokkal érzékeltették részben a segítők, részben pedig a segítségre szorulók bőrébe bújva. A projektmunka során a fiatalok a drogfogyasztással kapcsolatos attitűdöt igyekeztek szemléltetni, továbbá csoportokba rendeződve plakátokat is készítettek a témában.

A fiataloknak közösen egy színdarabot is meg kellett alkotniuk a csere témakörében. Ennek úgy kellett összeállnia, hogy kellőképpen figyelemfelkeltő legyen a kortársaik számára. A koreográfia, a jelmezek elkészítése, megtervezése, az előadás módja, a díszlettervezés mind az ő feladatuk volt”

– tette hozzá Babindák Ernő.

Az elkészült színdarabot szeptember 8-án a csatai Romane Jile Közösségi Házban is előadták. Az Erasmus+ nevű ifjúsági csereprogramba bekapcsolódó, kapcsolatépítésre és önképzésre nyitott érdeklődők, akik az egymástól való tanulásra, valamint a kortárssegítés fontosságára hangsúlyt helyezve, a drogprevenciós munka hiányterületére összpontosítva a fiatalok drogfogyasztásának mérsékléséhez kívánnak hozzájárulni, helyiekkel is találkoztak a bemutatót követően.

Erasmus Csatán
Fotó: Babindák Ernő
Az Erasmus+ nevű uniós programba, ami az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányul, 17–24 éves magyar, szlovák, lengyel és román fiatalok kapcsolódtak be. Az alulról jövő kezdeményezésként megvalósuló ifjúsági csereprogramban részt vevő fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy – más országokból származó kortársaikkal rövid ideig együtt lakva, közös projekteken együtt dolgozva, ismeretségeket kötve – műhelytalálkozókon, gyakorlati foglalkozásokon, vitákon, szerepjátékokban, valamint szabadtéri és egyéb tevékenységekben vehessenek részt, elsősorban a drogprevenció témájában.
+3 kép a galériában
Megosztás
Címkék