Elismerő szavak a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén

Virsinszky Tamás 2019. július 14., 20:14

Július 13-án, szombaton került sor a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyére, amelyen az idén fennállásának 70. jubileumát ünneplő Csemadok előtt is tisztelegtek. Az elvégzett munka elismeréseként a Rimaszombati járás kitüntetettjeinek Hűségdíjat, a Csemadok-alapszervezeteknek pedig emléklapot adták át. 

Fotó: Virsinszky Tamás

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és helyi alapszervezete által szervezett rendezvényt a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében tartották, s a Himnusz eléneklésével vette kezdetét.

A kulturális ünnepséget többek között Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára, valamint Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere is megtisztelte jelenlétével.

A több mint kétórás műsorfolyam első fellépője a rimaszombati Blaha Lujza Vegyes Kórus volt, majd a fiatalabb korosztályt képviselő diákok is bemutatkoztak. A Tompa Mihály Alapiskolából Kovács Dorina Cyntia énekelt népdalokat, az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen aranysávval díjazott Radics András pedig népmesével derítette jókedvre a közönséget. Utánuk a Tompa Mihály Református Gimnázium Éneklőcsoportja következett, Kovács Bence gitárjátékával kísérve.

Akik házhoz viszik a magyar kultúrát

Ünnepi beszédében Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke kiemelte, hogy a Csemadok legnagyobb szlovákiai magyar művelődési intézetként már alapításától kezdve szervezi a kulturális életet, ápolja a hagyományokat és a népművészeti értékeket. Mint elmondta a területi választmányon belül is arra törekednek, hogy minél nagyobb tömegeket érintsenek meg a Csemadok rendezvényei, hogy teret adjanak a rimaszombati régió magyarsága számára a kulturális és közművelődési érdeklődésük kielégítésére.

Képgalériánk:
Fotó: Virsinszky Tamás

„Gazdasági és szociális téren ennek a vidéknek dicsekvésre nem igazán van oka. Ennek ellenére az itt élő emberek meghatározó része nem esett letargiába, szereti az életet, tud örülni apró sikereknek, keresik a lelki feltöltődést. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a környékünkön működő megannyi alapszervezet, melyek a községekkel összefogva rendszeresen házhoz viszik a magyar kultúrát. Számtalan énekcsoport, asszonykórus működik falvainkban. Ezek a kultúrakedvelő társulások feladatuknak tartják a népi hagyományok ápolását, vagy akár a nemzeti ünnepeinkről és nagyjainkról való megemlékezések sorának megszervezését” – mondta Tóth Csilla hozzátéve, hogy a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya is kiveszi részét ebből a szerepből.

A színházi előadásokon és bemutatók szervezésén túl fontosnak tartják az amatőr színházi munka pártolását. Vers és prózamondó versenyek, irodalmi vetélkedők, képzőművészeti versenyek és kiállítások szervezését, hagyományőrző csoportok seregszemléjét, gyermek folklórcsoportok találkozóját kínálják az arra igényt tartók számára, akár országos szinten is. 

Kéttucatnyi elismerést adtak át

A szövetség megalakulásának 70. évfordulója alkalmából a Csemadok Országos Elnöksége Hűségdíj emléklapot adományozott olyan személyeknek, Csemadok-tagoknak, akik a szövetségben érdemdús munkát végeztek és végeznek napjainkban is.

A területi választmány és a helyi alapszervezetek javaslatára emléklappal és plakettel jutalmazták az alábbi alapszervezeteket: Ajnácskő, Almágy, Balogfala, Balogiványi, Bátka, Csíz, Détér, Dobóca, Feled, Gesztete, Jánosi, Jeszte, Lénártfalva, Nagybalog, Nemesradnót, Óbást, Péterfalva, Rimaszécs, Rimaszombat, Simonyi, Tamásfalva és Újbást községek alapszervezeteit és azok elnökeiket. A díjat Bárdos Gyula és Görföl Jenő adták át, a díjazottak nevében pedig Imre Mács Katalin táncpedagógus mondott köszönetet.

A műsor további részében fellépett a pozsonyi Trio Impression, az Almágyi Népdalkör, a Balogfalai Fürtöcskék, a Gesztetei Barkó Menyecskék, a Szivárvány Énekkar Nagybalogról, a Détéri Asszonykórus, valamint az Új Gömör Néptáncegyüttes. Az est a meghívott vendégek ünnepi fogadásával zárult. 

0 HOZZÁSZÓLÁS