2020. március 2., 10:28

Csütörtökhely Szent László-temploma

A 11. században a Magyar Királyság északi gyepűje mentén létrejött tíz határőrfalu központja volt Csütörtökhely. 1263-ban még Villa Sancti Ladislaii, vagyis Szentlászlófalva néven említik. Csak 1310-től jelenik meg a fontos település heti vásárnapját megjelölő Csütörtökhely név.

CSÜTÖRTÖKHELY-1
Médialapozó
Fotó: Görföl Jenő

Szent László titulusú temploma a 13. században épült. A kőfallal kerített temetőkertben álló templom magas, árkádos, négy fiatornyos sisakú tornyának vaskos falai és az emeleti kettős ikerablakok tanúsítják az épület román kori eredetét. Nem sokkal később kéthajóssá bővítették. A gótikus diadalívvel elválasztott, egyenes záródású szentélyt ekkor boltozták be csúcsíves, kőbordás keresztboltozattal.

Boltozat
Fotó: Görföl Jenő

A templom mellé Szapolyai István 1473-ban gótikus kápolnát építtetett. Jellegében hasonló a közeli szepeshelyi Szapolyai-kápolnához. Az alsó szint szolgált a Szapolyaiak temetkezési helyéül, a felső szint a Nagyboldogasszonyról elnevezett kápolna.

Ez a magyar gótika egyik legtökéletesebb, legarányosabb alkotása. Mérműves, festett üvegablakai magyar szenteket ábrázolnak. Nagyon szépek a boltozatot tartó pillérek és a lendületes ívű függő karzat faragott díszei.

+9 kép a galériában
Megosztás
Címkék