magyar7 25
A férfiasságtól az apaságig, az égszakadástól Gvadányi és Juhász Gyula Szakolcájáig
Magyar7 - 25. száma
2023. február 14., 19:02

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“ KÉPEKKEL

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya és Komáromi Regionális Pedagógiai Központja Nyitott szemmel címmel, e héten tartja a XXVII. Komáromi Pedagógiai Napok – KoPeNa rendezvénysorozatot. A térség magyar pedagógusainak évente megvalósuló legrangosabb szakmai továbbképzésén szinte mindegyik területi választmány képviseltette magát. Annak keddi megnyitóján dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a résztvevőkhöz.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Galéria
+2 kép a galériában
Maruzsa államtitkár úr a további támogatásukról is biztosította az SZMPSZ-t
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Az ünnepségen ráhangolódásként az SJG Farkas Adrianna tanárnő által felkészített diákjai Nagy László: Adjon az Isten című versének megzenésített változatát adták elő. Azután Czibor Angelika, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke köszöntötte a jelenlevőket, köztük a meghívott jeles vendégeket, így dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárt, Kiss Dávidot - az Oktatási Hivatal Elnöki Kabinetjének főosztályvezetőjét, Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost, Urbán Pétert - a hazai oktatási tárca szakmai referensét, Keszegh Bélát - Komárom polgármesterét, valamint az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM), a Komáromi Regionális Pedagógustámogató Központ, a Comenius Pedagógiai Intézet, a BGA Felvidék, a Selye János Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara, illetve a házigazda SJG és más oktatási intézmények igazgatóját, továbbá az SZMPSZ országos, területi és helyi szintű vezetőit, pedagógusait.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Czibor Angelika, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke köszöntötte a jelenlevőket
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Majd átadta a szót Fekete Irénnek, az SZMPSZ országos elnökének.

Újra együtt, immár 27. alkalommal! Ez a második lehetőség, hogy a világjárvány veszélyének elmúltával ismét jelenléti formában köszönthetek mindenkit a Komáromi Pedagógiai Napok megnyitóján. Örömünk azonban nem lehet felhőtlen, hiszen sorozatos veszteségek értek bennünket a közelmúltban. Elment Duray Miklós, a felvidéki magyar politikai élet ikonikus alakja és Majer Péter is, az Eötvös Utcai Alapiskola igazgatója. Személyük elveszítése pótolhatatlan veszteség mindannyiunknak”

– mondta el, s a jelenlevőket arra kérte, hogy szenteljenek egy néma percet az elhunytak emlékének. Majd megköszönte a Magyar Örökség-díjas Selye János Gimnáziumnak, hogy helyet adott a rendezvénynek, s egyúttal gratulált a nagy múltú tanintézmény határon innen és túl elért sikereihez.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Duray Miklós és Majer Péter emléke előtt tisztelegve
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Miután az elnökasszony megemlítette a mindennapi életünket egy éve beárnyékoló orosz-ukrán háborút és annak beláthatatlan következményeit, reményteljes hangon szögezte le, hogy a nehéz időszakok ellenére is „kiapadhatatlan a magyar kultúra kútja, kincseket találunk benne, erőt adót vagy vigasztalót, biztatót vagy oktatót…mikor mire van szükség”. Ezen állítását az idei fontos jubileumok (200 éve született Petőfi és Madách, Kölcsey tollából pedig a Himnusz valamnint 250 éve Csokonai, 580 éve pedig az igazságos Hunyadi Mátyás) felsorolásával támasztotta alá. Hangsúlyozta: mivel a diákok a pedagógusoktól folyamatosan segítséget, bölcs tanácsokat, jövőbe vetett hitet... várnak, nekik is képezni kell magukat, megfelelve a változó igényeknek, kihívásoknak. Nos, az SZMPSZ a Komáromi TV segítségével mindezt a KoPeNa keretei között is lehetővé teszi.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke megnyitó beszéde közben
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Egy színes csokrot kötöttünk az idén, amibe belefontuk a képességfejlesztés, az innováció, a helyismeret, a tehetséggondozás, a mozgásfejlesztés, az élménypedagógia és sok más egyéb fontos tudnivaló legszebb szálait. Kezünket ismert előadók és lelkes pedagóguskollégák garmadája fogta, és mi bízva szakértelmükben, elfogadtuk azt. Köszönjük a támogatást! Példaértékű munkát végeztek Szövetségünk szakmai műhelyei (pl.: magyar nyelvi, szlovák nyelvi, biológia-kémiai, fizika-matematikai, földrajzos) is, akik a járványidőszak alatt és a nyár folyamán számos tantárgy oktatóinak munkáját igyekeztek megkönnyíteni azzal, hogy munkafüzeteket szerkesztettek, segédanyagokat állítottak össze. A közösség érdekében végzett munkájukat nagyra értékelem, és tisztelettel megköszönöm. A köszönet szavai illessék a társszervezőket és azokat az intézményeket is, amelyek megnyitották kapuikat képzéseink előtt”

– fejtette ki Fekete Irén. Hozzátette: a mércét magasra téve keresték a jó megoldásokat elméletben és gyakorlatban egyaránt, „az újszerű követelményeknek megfelelve, s vigyázva arra, hogy az alapvető emberi értékek ne kerüljenek az iskola peremvidékére, a klasszikus ismeretek pedig veszendőbe”. Mindenkinek jó munkát, merész gondolatokat, bátor kezdeményezéseket és szép élményeket kívánt.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Az Adjon az Isten című vers megzenésített változatában közreműködő selyés diákok
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Aztkövetően dr. Maruzsa Zoltán államtitkár szólt a résztvevőkhöz. Örömmel nyugtázta, hogy a tanévnyitókon kívül e színes programmal bíró, hiánypótló szakmai rendezvényre is meghívta őt az SZMPSZ.

„Mindig is az volt az együttműködésünk fő célja, hogy a Kárpát-medence oktatási tere, a pedagógiai ismeretanyag, ami a magyar oktatásügy erőforrásait jelenti, az összeérjen – összeforrjon“ – hangsúlyozta, rámutatva, hogy az eddig felhalmozódott tudásanyaggal gazdagíthatjuk egymás iskoláit, óvodáit. Köszönetet mondott a szervezők munkájáért, s megígérte: a jövőben is mindent elkövetnek azért, hogy tudják támogatni azt a nemzettudat-erősítést is célzó, iskolai munkát, ami az összmagyar oktatásügy érdekében, a Felvidéken folyik. Tudatában vannak ugyanis annak, hogy a magyar iskolaügy támogatásával a magyar közösség megerősödését ugyancsak elő tudják segíteni, miközben e téren fontos hangsúlyozni a pedagógusok felelősségét is.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár is szólt a résztvevőkhöz
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Megemlítette, hogy tavaly novemberben Budapesten ülésezett a külhoni magyar köznevelési bizottság, s akkor a magyarlakta térségekben működő pedagógusszövetségek vezetőivel együtt azt is megvitatták, hogy az anyagi támogatáson túl, mely´ régióknak milyen szakmai segítséget, például tankönyveket, szoftvereket, tartalomfejlesztési és rendsszerszervezési tapasztalatokat... tudnának átadni. Mint mondta, több partnerszervezettel együtt éppen terveznek egy közös Erasmus+ projektet is, hiszen minden fél számára fontosak azok az együttműködési pontok, amelyek mentén össze tudják hangolni a gondolkodásukat. Végül a jelenlevőknek azt kívánta, hogy a rendezvény jóvoltából is erősödjön meg bennük az a derű- és pozitív iránylátás, amire e nehéz időkben nagyon nagy szükség van.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
A "selyés" Grosch Júlia (hárfa) és Nagy Kinga (vers) is fellépett
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Keszegh Béla polgármester szintén köszöntötte a megnyitó résztvevőit, s leszögezte: a mai pedagógusoknak olyan közeget kell teremteniük, amely képes befogadni az újabb és újabb változásokat, miközben a szülőkkel is gyakran el kell beszélgetniük az igényeikről és gondjaikról. Andruskó Imre házigazdaként szólt az aulát megtöltő sokasághoz, leszögezve: mindig örömmel adnak teret az SZMPSZ tartalmas rendezvényeinek.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
"Mindig örömmel adunk teret az SZMPSZ tartalmas rendezvényeinek"
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Utána Uzsalyné Dr. Pécsi Rita főiskolai tanár, neveléskutató (Pécsi Apor Vilmos Katolikus Főiskola) A bűvös motiváció – szülők, tanárok, vezetők álma a motivált ember címmel tartott gondolatébresztő, jótanácsokkal párosuló előadást. Ő azt vallja, hogy nem elég okosnak lenni, jó és életrevaló embert kell nevelni úgy, hogy Don Bosco szavaival élve, „boldog legyen itt és az örökkévalóságban”. Hiszi, hogy a jó motiváció a szív előreküldése, amely során fontos a személyes érintettség, s kötelességteljesítésből sosem lesz igazi motiváció...

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita főiskolai tanár, neveléskutató (Pécsi Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

A nyitóelőadás után Czibor Angelika elmondta: az idei találkozónak azért adták a Nyitott szemmel címet, mert úgy gondolják, hogy a pedagógusoknak a saját környezetükben állandóan nyitott szemmel kell járniuk, fel kell figyelniük egymás jó gyakorlataira, s kívánatos, hogy azokat a szakmai fejlődés érdekében el is sajátítsák egymástól. Hozzátette: a kapott segítségért nagy köszönettel tartoznak az SZMPSZ országos vezetésének, a központi iroda munkatársainak és a társsszervezőknek is, az anyagi támogatásért pedig Magyarország Kormányának. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a területi választmányuk által biztosított pénzeszközöknek köszönhetően a részvétel minden SZMPSZ-tag számára ingyenessé vált.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
A komáromi Művészeti Iskola két tanára: Záhorská Renáta (ének) és Ervin Romano Fulmek (zongora)
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

„Örömünkre szolgál, hogy nemcsak a régióban, de országszerte sikerült felkelteni a pedagógus kollégák figyelmét és érdeklődését a rendezvény iránt, hiszen a hétre tervezett 18 különböző témájú, jellegű előadás, foglalkozás a résztvevők lehetséges maximális létszámáig megtelt. Előreláthatólag 520 érdeklődő pedagógusnak gyarapodik a tudása, erősödhetnek szakmai kompetenciái. E tudásgazdagodáshoz az előadók, foglalkozásvezetők mellett további 50 segítő is hozzájárul...Köszönjük a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények vezetőinek, hogy részt vállalnak a hét programjának megvalósításában, és lehetővé teszik a pedagógusoknak a programokon való részvételt” – fogalmazott, majd tartalmas hetet, maradéktalan feltöltődést és a gyakorlati oktatásban felhasználható minőségi ismereteket, kellemes élményeket kívánt a résztvevőknek. Végül mindenkit meghívott a hetényi Galéria Étteremnek, valamint a nagymegyeri Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolának köszönhetően megvalósuló ünnepi fogadásra.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Keszegh Béla polgármester szintén köszöntötte a megnyitó résztvevőit
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Az ünnepi megnyitón közreműködött még a komáromi Művészeti Iskola két tanára: Záhorská Renáta (ének) és Ervin Romano Fulmek (zongora), továbbá a komáromi TV óvónői Kerekes Beáta, az Óvodapedagógusok Országos Társulása elnökének vezetésével, akik az Így tedd rá program keretében tanultakból mutattak be vérpezsdítő ízelítőt.

„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Részlet az Így tedd rá program keretében tanultakból
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
„Célunk, hogy a magyar oktatásügy erőforrásai összeérjenek – összeforrjanak...“
Galéria
+2 kép a galériában

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.